Приходи домаћинстава мањи од расхода за 1100 дин месечно

Приходи домаћинстава мањи од расхода за 1100 дин месечно

ПОДЕЛИ

Свако домаћинство у Србији прошле године је у просеку располагало месечним приходима у износу од 59.624 динара, што је номинално за 3,1 одсто више него 2015. године, док су им издаци у просеку износили 60.720 динара, и били су номинално за 2,8 процената већи него годину раније.

Домаћинства са градског подручја лани су у просеку имала приходе од 62.336 динара, или номинално више за 2,9 одсто него 2015, док су она у осталим подручјима земље на располагању имала 55.210 динара, за 3,5 процената више у односу на годину пре, показује Анкета о потрошњи домаћинстава Републичког завода за статистику.

Расходи домаћинстава у градовима износили су 62.328 динара у просеку (номинално више за 2,3 одсто на годишњем нивоу), а код домаћинстава из осталог подручја 58.102 динара (пораст од 3,7 одсто номинално на годишњем нивоу).

Највећи удео у приходима у 2016. имала су примања из редовног радног односа – 49,2 одсто, затим пензије – 30,9, приходи од пољопривреде, лова и риболова 4,5, натурална потрошња 4,3, остала примања од социјалног осигурања 3,0, приходи ван редовног радног односа 2,5 одсто сок су приходи из осталих извора чинили 5,6 процената.

Код потрошње домаћинстава, највећи удео у прошлој години су чинили издаци за храну и безалкохолна пића – 34,9 одсто и становање, воду, електричну енергију, гас и остала горива – 16,7 процената.

Следе издаци за транспорт са уделом од 9,3 одсто, за остале личне предмете и остале услуге 5,9, за комуникације 5,3, за рекреацију и културу 5,2, за одећу и обућу 5,2, за алкохолна пића и дуван 4,6 одсто, а 12,9 процената чине издаци за остале групе личне потрошње.

Од укупно 8.856 домаћинстава предвиђених за анкетирање у 2016, анкетирано је 6.457 домаћнстава, или 73 одсто, наводи се у саопштењу . (Танјуг)

РЗС: Стопа ризика од сиромаштва у Србији 25,5 одсто

Стопа ризика од сиромаштва у Србији износи 25,5 одсто, саопштио је данас Републички завод за статистику (РЗС), додајући да ова лица нису нужно сиромашна, већ само имају већи ризик да то буду.

У 2016. години је, према подацима РЗС-а, стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености години износила 38,7 процената.

Најизложенија ризику од сиромаштва су лица од 18 до 24 године (32,7 процената), као и лица млађа од 18 година (30,2 одсто), док најнижу стопу ризика од сиромаштва имају особе старије од 65 година (19,1 одсто).

Највећу стопу ризика од сиромаштва имају лица у домаћинствима која чине две одрасле особе с троје или више издржаване деце (49,8 одсто), као и лица млађа од 65 година која живе у једночланим домаћинствима (40,1 одсто).

У зависности од радног статуса, најизложенија ризику од сиромаштва су незапослена пунолетна лица (48 одсто), док је најнижа стопа ризика од сиромаштва код запослених код послодавца (девет процената).

Код самозапослених лица ова стопа износи 32,4 одсто, а стопа ризика од сиромаштва код пензионера је 15,4 одсто.

Анкета о приходима и условима живота спроведена је четврти пут на територији Републике Србије од маја до јула 2016. године, а у анкети директног интервјуа учествовало је 5.554 домаћинства, односно 15.057 лица старијих од 16 година.

ТАНЈУГ