Бранко Ракочевић: Четири српска универзитета на шангајској листи

Поделите:

Крајем јуна објавњена је Шангјска листа, најсвеобухватнијi и најауторативнији рејтинг  на свету у акaдемеским круговима,    који  је овог пута посвећен успху светских унверзитета из укупно 52 предметне и научне области (Shanghai Ranking’s   Global  Ranking of Academic  Subjects 2017).

Пет критеријума у основи рејтингa

У основи рејтинга леже пет критеријума трасформисаих  у успех сарадника, студенеата и стручно-водећег руководтва  универзитета :продуктиввност  научне   делатности универзитета,индекс цитираности у међународним престижним часописима и другим научним публикацијама, број публикованих студија у њима на месечном новоу,учешћена међнародним  научним скуповима и симпозијумима, број  добијених међународних награда и признања и њихов  рејтинг на  светском нивоу.

Циљ предемтног оцењивања

Циљ педметног рејтинга оцењивања је да се пре свега  вреднују достигнућа у научно-истраживачкој делатности универзитета.

 Његова методика је структуирана на тај начин како би се што је могуће више смањиле  утицаји и особеости националних система образовања.

Међу 52 предметне области (Subject ) oбухваћен  је поред осталих и природо-математички циклус-математика, физика, хемије, екологија, геогафија, затим техничке дисплине као  што су  космичко-авиоционатаехника, аутоматски  начини управљања, биолошке,медицинске, друштевене науке, уметност , итд.

Овим истарживањима спороведним на унверзитетима на свим континетима  обухваћено је  више од четири хиљаде високошколских установа , а у финалу се нашло укупно 1409 универзитета   од којих   је одабрано 500 најбљих међу којима из физике и математике  су и четири српска унверзитета 🙂

Рејтинг српских универзитета Arwu Subjekts ( од укупно 500 места ):

Београдски –математика и физика  :201-300;

Новосадски –математика и физика :401-500;

Крагујевачки-математика:401-500;

Нишки-физика:301-400.

Рејтинг универзитета из окружења:

Загреб,математика и физика: 301-400;Љубљана ,математика, физика: 201-300; Марибор ,физика 201-300; Сплит, физика201-300.

Бранко Ракочевић

ВИДОВДАН

Поделите:

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here