CIA pratila i vremensku prognozu za Srbiju

Podelite:

Na sajtu CIA objavljeno 17.810 dokumenata koji se odnose na našu zemlju u periodu od 1945. do 2001. godine

Američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) nedavno je na svom sajtu raspisala konkurs u kojem traži kandidate koji govore srpski jezik. Američki obaveštajci, između ostalog, traže instruktora za strane jezike u Vašingtonu, ali i kandidate za prikupljanje, obradu i iskorišćavanje otvorenih izvora informacija.

Ovaj konkurs aktuelizovao je staru dilemu: šta zanima CIA u Srbiji? Odgovor na to pitanje može se otkriti u odeljku koji se odnosi na podatke objavljene po američkom Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (FOIA). Ovaj odeljak na sajtu CIA broji 17.810 dokumenata u kojima se spominje Srbija, a odnose se na period od 1945, pa sve do 2001. godine. U njima se može pronaći šta je sve u drugoj polovini prošlog veka zanimalo agente CIA u Srbiji, ali i kakva je bila njihova metodologija rada.

A zanimalo ih je apsolutno sve: od političke situacije, previranja i drugačijih frakcija unutar vlasti, pa do objavljenih naučnih radova u stručnim časopisima i rudarsko-geoloških otkrića. Pokazali su interesovanje i za vremensku prognozu na nedeljnom nivou, ali i kvalitet hrane koji se delio radnicima u rudniku cinka Novo brdo, na istočnoj strani Kopaonika. Analitičar CIA je u tom slučaju zabeležio da su „radnici u administraciji nezadovoljni, jer dobijaju istu hranu kao rudari”.

Najveći broj objavljenih dokumenata odnosi se na period posle Drugog svetskog rata. Operativca CIA pratili su kretanja vojnih jedinica, ali i politička zbivanja unutar vlasti i Komunističke partije. Tako se u ukupno 372 dokumenata, CIA bavi razlozima zašto je Milovan Đilas postao disident i šta je kasnije radio. Iz depeša u kojima se Vašington obaveštava šta je pozadina njegovog političkog uklanjanja, proizilazi da su operativci CIA u to vreme imali bolje informacije nego mnogi „dobro obavešteni Jugosloveni”.

Primer za to je dokument iz marta 1954, u kojem se navodi da je Đilas nekoliko meseci pre nego što je isključen iz partije došao na sastanak kod Edvarda Kardelja, tadašnjeg ministra inostranih poslova Jugoslavije. Na tom sastanku je rekao Kardelju da treba skloniti Tita s vlasti, jer je „mekan i pompezan” i da je potrebno promeniti politički sistem tako što će se uspostaviti dve nove političke partije: jedna Socijalističko-demokratska i druga Partija radnika i seljaka. Sudeći po operativcima CIA, Kardelj je na tom sastanku ćutao, što je Đilas shvatio kao odobravanje. Kasnije je upravo Kardelj bio taj koji je na Trećem partijskom plenumu napisao i pročitao glavnu „optužnicu” protiv Đilasa.

I u drugim političkim „potresima” tadašnje Jugoslavije pokazalo se da je CIA bila bolje obaveštena od mnogih ovdašnjih „poznavalaca prilika”, posebno kada je reč o razlozima Brionskog plenuma i sklanjanja Aleksandra Rankovića iz vrha vlasti. Aferu o prisluškivanju Tita CIA je detaljno opisala u dokumentu od 12 strana i njihova tadašnja saznanja u velikoj meri otkrivaju i danas nepoznate podatke. Primera radi, analitičar CIA nije verovao da je istinita tadašnja zvanična propaganda da je Ranković želeo da postane „jugoslovenski Staljin”, te da je zbog toga hteo da prisluškuje i svrgne Tita. Razlog za ceo sled događaja CIA je videla u činjenici da je Ranković i pre Brionskog plenuma izgubio pozicije u vlasti, jer su mnogi kadrovi koje je preporučivao za državne funkcije smenjivani još od 1963. godine. Dakle, po CIA, Ranković je i pre zvaničnog razloga za smenu bio „na ledu” i gubio poziciju sa koje je navodno hteo da nasledi Tita.

Iz ostalih dokumenata proizilazi da je CIA identifikovala etničku netrpeljivost između naroda Jugoslavije još 1954. Iz jednog dokumenta se vidi da su „Srbi besni na Slovence i Bosance jer krediti za elektrifikaciju idu njima, a da su Hrvati i Slovenci ljuti na Srbe zbog izgradnje pruge Beograd–Bar”. Dokaz za svoje, decenijama kasnije potvrđene tvrdnje, analitičar CIA je video u činjenici da „hrvatski navijači viču ’Cigani, Cigani’ srpskim klubovima svaki put kad igraju utakmice u Zagrebu”.

U to vreme, analitičari CIA su počeli intenzivno da se interesuju i za Kosovo. U izveštajima se navodi da je to područje gde su „etničke podele najizraženije” i da svaka strana tvrdi da polaže pravo na teritoriju: „Srbi tvrde da je to njihova zemlja, dok Albanci gledaju na njih kao kolonizatore.” Kada je reč o Kosovu, posebno je zanimljiv izveštaj iz aprila 1979. godine, u kojem se doslovce kaže: „Dok nema dokaza za strano subverzivno delovanje, situacija na Kosovu je takva da je spremna za međunarodno mešanje.” Takva analiza se potvrdila 20 godina kasnije.

Američku agenciju posebno je zanimalo angažovanje nemačkih ratnih zatvorenika u vojnoj industriji. U takvom jednom izveštaju se navodi da je u kragujevačkoj fabrici „Arsenal”, posle Drugog svetskog rata, zaposleno 124 inženjera koji su bili nemački ratni zatvorenici. Oni su dobili i državljanstvo Jugoslavije, zajedno sa drugim „sposobnim radnicima”.

Pored političkih i vojnih pitanja, CIA je, čini se najveću pažnju posvetila naučnom radu u Srbiji. Gotovo da ne postoji naučni rad objavljen u stručnim časopisima, a da ga analitičari CIA nisu preveli na engleski i poslali u Lengli. U više hiljada naučnih radova, vidi se da im je dijapazon interesovanja bio prilično širok: od uticaja cimeta na zdravlje, pa do rudarsko-geoloških istraživanja.

Prirodni resursi su bili pod posebnom pažnjom. Osim kompletnog popisa svih rudnika na teritoriji SFRJ, CIA je pratila opšte stanje rudarstva i industrije u zemlji, a nekim rudnicima – kao što je Trepča – posvećena je naročita pažnja. Tako je ovaj rudnik u jednom dokumentu ocenjen kao „najveće nalazište olova u Evropi”. Zanimljiv je i izveštaj iz 1954. godine, u kojem se navodi da su dve godine ranije u blizini Majdanpeka pronađeni tragovi uranijuma, ali da vlasti žele to da sakriju iz straha od „neprijatelja koji bi možda želeo da okupira ovu teritoriju”. Ipak, u kasnijim izveštajima se nigde ne navodi da tu uopšte postoji uranijum.

Iz ostalih dokumenata se vidi da CIA ima vrlo dobre informacije iz svih vojnih fabrika, rudnika, električnih kompanija i ostalih strateški važnih firmi. Informacije su toliko detaljne da CIA vrlo dobro zna čak i imena administrativnih radnika i njihove probleme iz tog perioda.

Politika

 

Podelite:

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here