Aleksandar Kiš: Odgovornost Evrope za masakr na Novom Zelandu

Podelite:

Nikoga nećemo da slušamo, ignorisaćemo sve političko-sociološke pokazatelje, proglasićemo svakoga ko se ne složi sa nama fašistom, a onda ćemo da čupamo kosu, i vrištimo trčeći u krug. I onda ćemo iz početka, jer nikada nećemo da priznamo da smo pogrešili ni milimetar.

Masakr u Krajstčerču na Novom Zelandu, apsolutna je i celokupna krivica vladajućeg svetskog poretka. Ne umanjujući zločin, ni krivicu ubice – agregat masakra leži u sasvim nesposobnoj vladajućoj eliti u Evropi i SAD. Vladajuća levičarsko-liberalno-građanska elita pokazala se po ko zna koji put kao apsolutno nesposobna da se uhvati u koštac sa problemima savremenog sveta.

Kada su ljudi na zapadu zatražili humanizaciju i čišćenje Crkve od gramzivih sveštenika, i približavanje Crkve narodu, vladajuća elita je odbacila to i surovo krenula u obračun sa narodom- Dobili smo podelu na Katoličanstvo i Protestantizam, milione mrtvih.
Kada su ljudi zatražili da imaju fer plate da mogu da izdržavaju svoje porodice, da imaju humane uslove rada – vladajuća elita je sa prezirom odbacila ideju radničkih prava. Dobili smo komunizam i fašizam. Milione mrtvih…
Kada su ljudi rekli da više ne žele kolonijalne gospodare, već sopstvene nacije, napredak i boljitak, vladajuća elita je sa prezirom odbacila njihove molbe i mi smo dobili revolucije svuda po svetu. Milione mrtvih.
Kada su ljudi rekli da ne žele da ih SAD i NATO oslobađaju i uništavaju im živote zarad nafte i prirodnih resursa, opet je vladajuća elita odbacila njihove vapaje i dobili smo milione mrtvih i milione izbeglica.

Kada su ljudi počeli da se bune zbog politike vladajuće elite koja je dozvolila ruiniranje Evropske kulture, nekontrolisan priliv emigranata, levičarsko devastiranje Hrišćanske civilizacije – ponovo se sve ponovilo.
Pojedinci iz početka, pa kasnije i grupe ljudi, tražili su dijalog sa vladajućom evropskom elitom, fino i učtivo stavljali su primedbe na politiku Evropske unije prema pitanjima koja su njima ležala na srcu. Ljudi su zatražili da se i njihov glas čuje, da ne žele novo stvorene granice, podele, i nove NATO protektorate na Balkanu…

Odgovor je bio surov, prepotentan i neumoljiv: Vi ste fašisti! Krenulo se sa proganjanjem svakog ko se usudio da misli i daleko bilo javno iskaže sumnju i – sačuvaj Bože nesaglasje sa onim što je vladajuća Evroelita proglasila jedinim pravovernim i iskrenim putem. Dobili smo ratove na Balkanu i Bosni, Kosovu i još uvek nije gotovo.

Oni jednostavno ne žele da čuju. Ni Arape koje su poubijali u gramzivosti za naftom, ni Jevreje koji žele svoju državu, ni Srbe koji ne žele da budu rascepkani i pod islamofašističkom okupacijom ili NATO protektoratom, ni Evropljani ni Amerikance ne žele da čuju kada žele da sačuvaju svoju kulturu i način života.
Onda imate terorizam. Arapski, hrišćanski ili koji god. I neće se završiti dok elita ne prihvati da nije u pravu.

Ma Evropa, Zapad, nisu se promenili od feudalizma. Sve je bilo samo presvlačenje. I dalje sve tretiraju kao svoje kolonije. Ako neće da postanu bivša civilizacija, devastiranim i napuštenim megalopolisima kao negdašnje Inke i Maji, moraće da se menjaju.

Aleksandar Kiš

Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here