Autoput naših iluzija

Podelite:

Iz ministarstva saobraćaja Srbije je najavljeno, da 2018 godine počinje izgradnja 36 kilometara deonice puta Niš-Pločnik, vredne 212 miliona evra na trasi budućeg auto puta Niš-Merdare-Priština (Drač). Ako uzmemo u obzir samo ekonomski aspekt, potpuno je neverovatno da se toliko insistira na izgradnji ovog puta, bez javno objavljene temeljne analize isplativosti ovog projekta. Nije dovoljno reći “da su analize pokazale isplativost”, a da se one ne predoče javnosti Srbije, ako ih uopšte ima. Drugo je pitanje prioriteta u izgradnji saobraćajne infrastrukture Srbije, s obzirom da je obelodanjeno da će deonica kroz centralnu Srbiju do Merdara koštati 855 miliona evra (izvori ministarstva saobraćaja). Ili čitavih milijardu evra sa pristupnim saobraćajnicama. Srpska ministarka saobraćaja, je ranije u više navrata izjavljivala, da je bitnije povezati Niš sa Prištinom nego sa Ibarskom magistralom. Možda, ali za Albance, jer bi to bila njihova, praktično, jedina kopnena veza autoputem sa EU. Nema ničeg lošijeg od politički proguranih projekata, a ovde se upravo o tome radi. Ovaj put je od strateškog interesa za Kosovo, i možda još više za samu Albaniju, dok Srbiji nikako nije na listi prioriteta. Bez izgradnje auto-puta od Niša do Prištine i uključivanja na naš Koridor 10, izgrađenih 234 km auto-puta od Prištine ka Albaniji (61% od ukupnih 384 kilometra), i uloženih 2 milijarde evra, ne bi imali nikakvu praktičnu upotrebnu vrednost. Srbija je očigledno uvučena (ucenjena) u ovaj politički projekat, a da nije prostornim planom ni predvidela ovaj pravac (tek je sredinom 2016 godine doneta Odluka o pokretanju izrade prostornog plana područja posebne namene koridora autoputa E-80 Niš-Merdare). Što se tiče finansiranja ove ekonomske avanture, izjave tadašnjeg Premijera a sada Predsednika Vučića, izgovorene 2015 godine na sastanku sa Edijem Ramom ili na ekonomskog forumu u Vahau u Austriji, da je Srbija spremna da iz budžeta izdvoji novac za ovaj auto-put, su verovatno izrečene bez predhodne procene i svakako nisu realne. Najrealnije je novo zaduživanje (prezadužene) zemlje, verovatno kod Evropske Investicione Banke ili EBRD. A tih milijardu evra, je neuporedivo preče uložiti u nedostajuće saobraćajne infrastrukturne projekte u Srbiji. Od ulaganja u koridor 7 (Dunav), koji odgovara auto putu sa deset traka, ali kome sada nedostaju luke, terminali, brodovi, pa samim tim i robe. Drugi vidovi saobraćaja ni izbliza nemaju takvu perspektivu i ne mogu da se razvijaju bez enormnih ulaganja, za razliku od transporta Dunavom. „Koridor 7“ predstavlja glavni unutrašnji evropski koridor koji povezuje Istočnu i Zapadnu Evropu. Mrežu unutrašnjih plovnih puteva Srbije čine i reke Sava sa svojih 207 km pritoka kroz Srbiju i reka Tisa u dužini od 169 km, kao međunarodne pritoke ose Rajna-Dunav. Hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav, u dužini od 600 km, lokalna je mreža unutrašnjih plovnih puteva Vojvodine, ali i izuzetan potencijal buduće mreže evropskih plovnih puteva. Svuda su potrebnija ulaganja od finansiranja auta puta ka Albaniji. Kao što je ekonomski isplativije ulagati u devastiranu unutrašnju putnu mrežu, pa npr izgraditi auto put Novi Sad-Ruma-Šabac, pravac Paraćin – Zaječar ili Pojate – Čačak, izgraditi mostove na Drini, završeti obilaznicu oko Beograda (Vinča) do Pančeva…Ili započeti gradnju auto puta ka Rumuniji ili Republici Srpskoj i BiH… osposobiti za civilno vazduhoplovstvo bar još četiri aerodrome itd. Umesto najavljenih ukudanja pruga, treba revitalizovati ili završiti elektrifikaciju postojećih železničkih pravaca, jer su nam železnice gore nego na početku 20-tog veka. Ako je već interes Srbe na KiM u pitanju, onda je važnije rehabilitovati železničku prugu Kraljevo-Rudnica, koja bi spojila Srbe sa severa Kosova i centralnu Srbiju, jer ih na trasi auto puta kroz KiM nema ni u tragovima. Naravno da ne može sve, ali se prioriteti moraju utvrditi – i ekonomski i geostrateški.

Saradnici FNE

Forum Nezavisnih Ekonomista

Podelite:

4 Komentari

  1. Autoput je potreban Nato paktu (Nato paklu). Mi ćemo otplaćivati kredit a Nato gospodari će ga koristiti.

    Nama su potrebnije bolnice za lečenje epidemije karcinoma kod dece.
    Epidemija je poklon Nato pakla.

  2. Šta znaju FNE kobajagi eksperti. Srpski Mesija KaliNero zna valjda što treba Srbiji i Nebeskom narodu.
    Čudim se što njegovi trbuhozborci, realpatriotski geopolitički analitičari oko Vidovdana, već nisu dali kompletnu analizu svih mogućih pozitiva autoputa, a koje su od životnog značaja za Nebeski narod.
    Već mi ide na živce majčica priroda koja odugovlači pravično i prema zaslugama rešenje pitanja Nebeskog naroda (koji se tako samoprozvao jer je njegovoj maloumnosti granica samo Nebo). a primenom njenog zakona o selekciji devijantnih vrsta.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here