Branko Radun: Rešenje za Crnu Goru – demokratizacija i kantonizacija

Podelite:

 

Crna Gora je crna rupa na Balkanu u svakom pogledu. Pre svega govorimo o kršenju građanskih prava i nacionalnih prava ali i kršenju demokratskih standarda od strane autoritarnog režima. Ne vredi trošiti reči o korumpiranom i kriminalizovanom režimu u Podgorici koji predstavlja zbog svega toga pretnju stabilnosti čitavog regiona.

Već dve decenije Crnom Gorom vlada jedna autoritarna i antisrpska vlast predvođena Milom Đukanovićem koju Srbi i prosrpski i projugoslovenski orijentisani Crnogorci ne uspevaju da zbace sa vlasti iako se često održavaju izbori (ili „izbori“). Vlast koja je dovela do toga da Srbi u Crnoj Gori imaju manja institucionala prave od Srba u Hrvatskoj, a koja se održava na najprimitivniji i najbezobzirniji mogući način u demokratskom svetu – represijom, brutalnom kupovinom glasova i preglasavanjem. Kada je skoro izgubila poslednje izbore, jer u skupštini vlast i opozicija imaju isti broj poslanika, vlast je na kraju formirala koaliciju sa svim manjinama sem sa Srbima. Svi mogu biti na vlasti osim Srba u Crnoj Gori.

Žalosno je što i Srbi u Crnoj Gori lutaju između nastojanja da im se prizna status konstitutivnog naroda do „nepristojne ponude“ da prihvate status nacionalne manjine. Na kraju nisu dobili ni taj ponižavajući status nacionalne manjine u državi koju su Srbi osnovali. Tako smo došli do situacije da eks-srbi a danas Crnogorci predstavljaju jedini, da kažemo, konstitutivni narod čija je Crna Gora i koji čini svega 42% ukupnog stanovništva.

Makedonija, koja po Ohridskom sporazumu priznala pravo ravnopravnog zvaničnog jezika albanskom jeziku i jezicima drugih nacionalnih zajednica u sredinama gde čine više od 20% stanovništva, kao i proporcionalno učešće Albanaca u organima vlasti od lokalnog do centralnog nivoa tako da se vlade formiraju na osnovu sporazuma makedonskih i albanskih nacionalnih stranaka. U Makedoniji ima 64% mekedonaca i 25% Albanaca pa Makedonija nije jednonacionalna država, dok u Crnoj Gori kao što smo rekli ima 42% Crnogoraca i tridesetak posto Srba (kojih bi bilo mnogo više na popisu bez represivne atmosfere) koji se konstantno preglasavaju i nemaju skoro nikakve mogućnosti učešća u organima vlasti i javnim službama tako da možemo govoriti o etničkom čišćenju koje se vrši u 2 pravca: iseljavanjem Srba iz Crne Gore i asimilacijom u Crnogorce. U Crnoj gori se kako to kaže Dragomir Anđelković vrši „identitetski genocid“ na ova dva načina.

Šta je rešenje za opstanak Srba u Crnoj Gori

No da se ne bi smo previše bavili jalovim konstatovanjem nepočinstava podgoričkog režima prema svojim građanima a naročito prema Srbima pokušaćemo da damo predlog rešenja nesnošljivog položaja Srba. Rešenje je pre svega u demokratizaciji Crne Gore u šta spada pre svega odlazak autoritarnog Đukanovićevog režima u istoriju. Zatim je potrebno urediti međunacionalne odnose na taj način da i Srbi dobiju prava koje drugi imaju. To znači da bi se formirala nacionalna veće od predstavnika nacionalnih zajednica koji bi činili još jedno političko telo u kome ne bi smelo biti preglasavanja poput principa koji je usvojen u Dejtonu za Bosnu 1995.

Zatim bi po sličnom modelu Crna Gora bila kantonizovana po modelu Federacije Bosne i Hercegovine koja se sastoji od 10 kantona i 3 konstitutivna naroda: Bošnjaka, Hrvata i Srba, koji su barem formalno postali konstitutivni ustavnim promenama iz 2005. godine. Ona ima predsednika i 2 potpredsednika, vladu i dvodomni parlament sastavljen od Doma naroda i Predstavničkog doma. U sva 3 organa vlasti zastupljena su sva 3 naroda. Federacija je podeljena na kantone koji uživaju visok stepen autonomije, a imaju isključivu nadležnost u unutrašnjim poslovima, obrazovanju, korištenju prirodnih resursa, prostornoj i stambenoj politici, kulturi itd. Najvažnija stvar u Federaciji BiH kao i celoj BiH od centralnog do kantonalnog nivoa je institucija Zaštite vitalnog nacionalnog interesa na koji svaki narod može da se pozove ako smatra da je neko njegovo pravo ugroženo. Prilikom stvaranja kantona za model je poslužila Švajcarska, zemlja u kojoj su nastali prvi kantoni a kojoj takođe ima 4 ravnopravna naroda Nemci, Italijani, Francuzi i Retoromani.

Prema nezvaničnim rezultatima popisa iz 2013. godine u Federaciji BiH (to je BiH bez Republike Srpske) ima 69% Bošnjaka, 21% Hrvata i 4% Srba. Bošnjaci u Federaciji BiH imaju drastično veću brojčanu prednost nego Crnogarci u Crnoj Gori. Rešenje kakvo je u Federaciji u BiH je najbolje rešenje za redefinisanje odnosa u Crnoj Gori – da upotrebimo izraz Mila Đukanovića koji je 1997. tražio redefinisanje odnosa u SR Jugoslaviji. Crna Gora bi bila država Crnogoraca, Srba, Bošnjaka, Albanaca, Muslimana i Hrvata i prava svih njih bi bila institucionalno zaštićena na državnom nivou, Crna Gora bi imala vojsku, diplomatiju i graničnu policiju i ostale ingerencije koje bi bile postignute zajedničkim dogovorom svih njenih naroda, a kantoni ostale nadležnosti. Zbog multietničkog karaktera države trebalo bi doneti novu zastavu, grb i himnu koje bi mogle da prihvate svi narodi Crne Gore. Kantoni bi se formirali ili kao okruzi od nekoliko opština ili ako oko toga ne postigne dogovor na teritoriji opština. Kantoni bi tako mogle bile današnja 21opština + Tuzi – ukupno 22 kantona ili pak značajno manje ako se postigne takav dogovor. Ustavom Crne Gore bi se mogla predvideti i odredba o menjanju granica kantona uz saglasnost onih kantona čije se granice menjaju.

Dakle, da bi se zaštitila osnovna demokratska i identitetska i ljudska prava građana Crne Gore a pre svega Srba (no i Crnogoraca, Bošnjaka, Albanaca, Muslimana i Hrvata) rešenje može biti kantonizaaciju Crne Gore. Kantonizacija je sa druge strane i najbolji garant opstanka Crne Gore kao države jer bi se njome neutralisale separatističke nacionalističke tendencije. Danas su Srbi u nezavidnoj situaciji, ali sutra to mogu postati Crnogorci ili neki drugi u ovoj i ovakvoj Crnoj Gori. Da bi se ovo ostvarilo potrebno je napraviti konsensuz interesa Srba i drugih oko interesa za demokratizacijom i kantonizacijom zeme. Podrška bi zvuči paradoksalno mogla doći od strane muslimanske, bošnjačke i albanske nacionalne zajednice. Naime Đukanović koji je na čelu „crnogorskog političkog bloka“ opstaje na vlasti jer opozicija nejedinstvena i jer igra na zavadu Srba i „muslimanske političke zajednice“ ili barem na nemogućnosti da među njima dođe do dogovora.

Ma koliko ovo sada delovalo nerealno u kontekstu podrške koju Đukanović ima od strane NATO-a i ubog antiruske histerije u Americi vreme ne radi za ovu i ovakvu Crnu Goru. Danas izgleda kao jedina realna strategija koja bi mogla uspeti insistiranje na tome da su Srbi diskriminisani i da se njima krše ljudska i nacionalna prava te da je neophodno instirati na poštovanju evropskih standarda za borbu protiv diskriminacije u svakom pogledu. No kad se desi kraj Đukanovićeve vlasti postaviće se i pitanje ustrojstva i budućnosti Crne Gore.

Autor Branko Radun, Vidovdan

Podelite:

10 Komentari

 1. Branko 100% si u pravu. Ali srbski sokole prava nema, pogotovo ne u Crnoй Gori. Letos sam biio i video, privatna država. A kakva e kroz istoriю bila nego privatna samo što e žmirkala na Rusiю pa ih e naйviše na Goli otok završilo. Čuo sam da ih e Staljin dva puta tamo obilaziio i nosiio im ponude, flašu borovnice, kilo neranadža, raat lokum. Tužna e sudbina tog naroda a i sami su velikim delom krivi. Tamo su pasйa groblja, tamo e brat kidiso na brata i otca rođenog, tamo se na konju u Crkvu ulazilo, krečile fraske….Rečю, ne dao Bog nikom.
  Opravdavam njihov ulazak u NATO. Misleniя sam da e to veliki šok za Arbanase i Albaniю, ne za Rusiю. Pred očima nam e Branko proprema srbske яvnosti da se “reši” Kosmet diяlogom sa Arbanasima. To e katastrofa i svekolika propast naša ravna Miloševićevom “pišanju uz vetar”. Zašto? KFOR će pilatski oprati ruke “vi rekoste”. U pregovore ove vrste se sme ući samo pod ednim uslovom – Srbiя u NATO. Čemu žurba? Žure rasplućena deca komunizma, marksisti Dačić, Drašković, Йovanović….koii ne znaю u biti ko su oni sami, a kamo li Arbanasi. “Koče” uz brdo voйvode od zarđale viljuške. Plašim se Branko da e ovo završni čin drame našego naroda na Kosmetu.
  Pa gde e rešenje Vule? Polako sokole, polako. Mi smo zbog budale napravili katastrifalne previde oko Kosmeta i Kraiine, to e kao partiя šaha. Prvo smo sami sebi makli kralja i kraljicu i na njihovo mesto postavili piune? Šta očekivati od njih? Zato Vule uporno i uporno ponavlja polako Rode vozljubljeni nie pao šećer u vodu, da se priberemo, dušom danemo, umorni smo od žednih tirana i “patriota”.
  Kud ste pošli gorske kukavice i izdaйnici ovog stradalnog Naroda? Da se dogovorite sa Arbanasima. Ko stoii iza vas? Butros Gali юtros mu e mali. Rusiя? Nemoйte me zasmeяvati.

 2. Branko, da budem iskren я zbog tebe i po navici kliknem na “Vidovdan”, pročitam neku pametnu, ali brateee znaš i da….Očekivao sam tvoю besedu na medisku pripremu Srba o famoznom dialogu o Kosmetu a ti o Crnoй Gori. Ne vuci me za яzik da ti kaže Vule, u dušu ih znam, mnogo bolje od tebe. Kako sam se nadala, dobro sam se udala. Ponoviće Vule: “Kako sam se nadala, dobro sam se udala.” Srbi i Crnogorci (čeda Vatikana i Internaciionale) udarili su kaйlu Arbanasima. Crna Gora Branko ostae u granicama. Makedoniя,. da se ne nađe pametan čovek razvalili bi e ko Panta pitu.
  Da skratim, Serbiя ne sme ući u pregovore sa Arbanasima oko Kosmeta pre nego uđe u NATO. To bi bila svekolika propast za naš narod dole. KFOR se povlači….Ko može verovati Arbanasima pogotovo kada iza njih stoii sila? Vuk Drašković, Blagoe Grahovac, Ivica Dačić, Čeda Йovanović..i milioni onih koiima e komunizam i “bratstvo” opralo mozak šmrkovima pod viskim pritiskom. Njih niko i nikada ne može vratiti, vodimo ih kao nestale u elementarnoй nepogodi. To e zatvorena knjiga. Ali Kosmet e Branko naša živa, otvorena rana na koю bezbožni komunisti priviяю melem? Ne, ne i ne…nemogu oni ovo rešiti, oni bi samo da završe smernice iz Drezdena 28 i 74- te. Zaebali su se, nie svet ko što im se čini.

 3. Serbiя u ozbiljne pregovore oko Kosmeta , naše duhovne Kolevke sa Arbanasima sme ući samo kao članica NATO pakta. Tada vaskrsavaю “svetinje” zapadne civilizacie o privatnom vlasništvu. Šta e naše naše e, uključuюći i crkvenu imovinu koю su komunisti oteli od SPC i dali sebi, tj. državi. Srbi koii su prodali očevinu Arbanasima, ostavili brata rođenog na milost i nemilost….a Kaluđerica, i sada nešto traže? I toй bagri i ološu mora se stati nogom za vrat. Mi ne smemo Arbanasima uskratiti ono što su kupili, samo pod lupu stavljamo šta su oteli. Kako? Srbiя u NATO. Samo tako.
  Mnogi se sećaю Vuletovih bisera na “Vidovdan”:”Bog i sreća koka -kola pritisnu Kosmet, da ostaše komunisti eto ih do Niša, doplatci na decu, ne plaćaю komunalie, stuю…. Pametni ljudi znaю o čemu Vule truni, a budalu niti ebi niti doma vodi.

 4. Serbiя ne sme sa Arbanasima pričati o Kosmetu pre nego pšostane članica NATO. Ko si Vule, od kuda ti mudrost? Ebo vas Broz, Kadinjača i Sremski front. Sve moe naйmilie stradalo e na Neretvi i Dubrovniku, da se nacisti i komunisti odbiю od mora. Nikada se Vule nie baviio ozbiljno savremenom istoriiom Srba, ali ova bagra će naći svoe mesto

  • Hm,hmm…mislis,gurnuli ih italijanski fasisti ispred sebe kao ” musolinijeve grudobran”. He bigs, pa I Jovo kapa je Rodjen u Italiji…

 5. Budale jedne kretenske. Za Luneta me ne cudi sto ga nije briga za srpska prava, ali za autora i Vuleta, koje ste vi budale. Prvi potez treba biti da se dobro poklonite Vuku Draskovicu koji je pre 26 godina zagovarao demokratizaciju i KaNTONIzACIJU cele Jugoslavije po modeu Svajcarske. Novembra 1990-te je rekao kako je u Svajcarskoj put ide po aredini s ovu stranu protestanti a s drugu katolici, niko nikom ne gleda u dvoriste……

  I sad da mi vi tu filozofirate kako Srbi nemaju prava i da treba sve kantiniZovati. Moze ali recite koje amo budale bile sto nismo slusali vuka Draskovica pre vise od cetvrt veka

  • Hm,hmm…Maljevici su ” podrijetlom”, Bratonozici iz Crne Gorice,ufunjali su se u Srbiju,I sada su ” veci katolici od pape”…a,neki su morali da ” preplivaju baru “

 6. Hm,hmm..kanton Bratonozici,kanton Maljevici,kanton Sase Jankovica I Bojane Maljevic,kanton Danice Draskovica I popa Mace…” Svi svi svi ” u Klintonove kantone…

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here