Danijel Igrec: SEPARATISTIČKE LAŽI VLJORE ČITAKU

Podelite:

Omiljena Tačijeva konkubina, nazovi ambasador tzv. Kosova pri UN, Vljora Čitaku, poručila je Srbima da prestanu da gaje bilo kakve sumnje u vezi sa legalnošću kosovske nezavisnosti.

“Ko gaji sumnje nek pročita mišljenje Međunarodnog suda pravde, koje je jasno i nedvosmisleno”, rekla je ova miljenica “zapadne trojke”, najvećeg promotera kosovske nezavisnosti u Savetu bezbednosti i osoba koja je Natašu Kandić nazvala “istinskim srpskim patriotom”.

Pa hajde, “gospođo” Čitaku, da vidimo šta kaže to famozno mišljenje Međunarodnog suda pravde, za koje vi separatisti (neosnovano i proizvoljno) tvrdite da “potvrđuje legalnost” vaše jednostrane secesije.

Pođimo redom:

1.) Savetodavno mišljenje najvišeg pravosudnog tela Ujedinjenih nacija ni u jednoj jedinoj rečenici ne pominje “legalnost kosovske secesije”, niti se ono uopšte upušta u pitanje da li su institucije kosovskih Albanaca na KiM imale pravo da jednostrano proglase nezavisnost od Srbije. U samoj sudskoj odluci nije moguće naći nijedan argument koji bi mogao upućivati na to da je Sud zauzeo afirmativan stav prema pravu kosovskih Albanaca da formiraju samostalnu i suverenu državu na delu srpske teritorije.

Ono o čemu je Međunarodni sud pravde odlučivao u svojoj odluci bilo je pitanje da li određena grupa ljudi, u našem konkretnom slučaju tzv. Skupština Kosova kao predstavničko telo sastavljeno isključivo od kosovskih Albanaca, ima pravo da donese Deklaraciju o nezavisnosti kojom izražava svoju želju po nezavisnoj državi.

Sud je utvrdio da pozitivno međunarodno pravo niti dopušta niti zabranjuje grupi ljudi da pribegne takvom jednom potezu što samo znači da savremeni pravni poredak ne sprečava bilo koga od nas da sa grupom prijatelja usvoji papir u kojem svoju grupu proglašava nezavisnom ili stanovnike nekog sela, opštine ili grada da sebe proglase posebnim entitetom, nezavisnim od državnih vlasti. Na kraju krajeva reč je o određenom obliku slobode govora. Međutim, sasvim je drugo pitanje da li (međunarodno) pravo priznaje legalitet efektima koji žele da se postignu takvom deklaracijom, tj. u našem konkretnom slučaju da li kosovska Deklaracija o nezavisnosti prema vežećem međunarodnom i unutrašnjem (srpskom) pravu može da dovede do (legalnog i legitimnog) stvaranja nove albanske države na području KiM.

2.) Sud na pomenuto pitanje nije direktno odgovorio ali se zato iz opširnog obrazloženja njegove odluke, naročito uvažavajući tumačenja pojedinih Sudija jasno vidi da je odgovor na to pitanje daleko od pozitivnog. Sud je u svom mišljenju potvrdio “sveobavezujuću prirodu Rezolucije 1244” i istakao da je ona “i dalje na snazi” i da “obavezuje sve članice UN-a, naročito sve stalne članice Saveta bezbednosti koji je i najpozvaniji da bdi nad njenom primenom”.

Prema tome, “draga” Vljora Čitaku, dobro bi bilo da još jednom detaljno i hladne glave pročitate mišljenje Međunarodnog suda pravde. Ako ga budete zaista pažljivo čitali ono će Vas i Vaše prijatelje separatiste sasvim jasno uputiti na jedini relevantan dokument kada je status KiM u pitanju, Rezoluciju 1244, a vaši snovi o nezavisnosti raspršiće se kao mehur od sapunice.

Nisu Srbi ti koji su u zabludi.
Vi ste. Vi i vaši zapadni mentori.

 

Danijel Igrec

Vidovdan

Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here