Dragan Milosavljević: Srbija na „meniju“ nove Jalte

Podelite:

Nemoćna da agresijama i ružičastim revolucijama ostvari proklomovano globalni gospodar sveta „može biti samo jedan,„ Ujka Sam, Amerika se okrenula pragmatičnom trgovcu Trampu kao spasnosnom rešenju. Bez diplomatskih rukavica, na nedavnom samitu unutar NATO, najavila je novi kurs prema Evropi. A to je platite punu cenu atlanskog kišobrana ili se branite sami od evetualnih geostrateških nepogoda…

.

Sve manje sporan kao efikasni lider nekog novog američkog pragmatizma, Donald će, otvoreno hvaleći Putina pred bliski suret u Helsinkiju, a uz pogrde na račun mrske mu, po njemu nemački uskogrude Merkelove, baš na Balkanu, epicentru neokolonijalnih aspiracija Berlina, otvoriti tezgu novog detanta. I tako dosadašnju politiku SAD konfrontiranja po svaku cenu , u svakom kutku globusa, zameniti za vešto pritiskanje i cenjkanje. I potom dogovore .

Koliko god moguće što uspešnije u korist pune amričke kontrole balkanskih koridora i favorizovanja nekog istočnog, borbenijeg od Briselskog NATO kao tampona između Berlina i Moskve. Pritom, politiku „muti pa smuti“ našeg predsednika lukavo optužuje da „tajno šuruje sa Rusjom i da je ustvari energetski zavisnik Putnove politike“.

.

Ali sve to novo pozicionranje , kojim SAD odsecaju EU od ključnih tokova svetske politike i približavanja Aziji, njenim ogromnim tržištima i potencijalima, svodi se na demonstraciju nužne i neizbežne podele uticaja sa glavim regonalnim rivalima .. Što više , ako je moguće da bude po agendi SAD. A da, pritom, na Balkanu, ključaonici svih geostrateških i energetskih koridora Amerika što bolje kompenzuje gubitke prehodne administracije na Bliskomm istoku . Pa Aziji.Srbija je tu samo leteći žeton u igri i to u tuđim rukama.. Za SAD Balkan je idealna početna stanica novog detanta .Jedino još na ovim prstorima, pogotovo u Vučićevoj Srbiji, Amerika uspeva da diktira i nameće govo sve svoje uslove.

U prisutnoj j agoniji neodrživosti trajne globalne svemoći promotera samo jedne sile, SAD a svojevremnog aktera oktobarskog prevrata od 2ooo Srbija , po ruskoj analitačarki Filmonovnoj, „neutralna“ , a bez pravog saveza i ovavezujuće potpore pre svega Rusije, odsečena od potencijala Briksa i Šangajskog udruživanja samo je jalova varijanta nevrstavanja koje ue zatrpao pad Belinskog zida . A ponovo u ulozi Buridanvog magarca. „rasčerečena na dve stolice u dve različite sobe“. I zato po logici novi geostrateških strujanja među prvma neumitno dospeva na kantar deobnog bilansa još jedane Jalte

Predstojeće uključivanje velesila, ustvari u novi format Briselskog pregovarnja oko Kosova perući ruke od odgovornosti za dosadašnji bilans oko Kosova tajno rade i u Beogradu po svemu će u nečemu nalikovatai i na Berlinski kongres.

Pre svega po zahtevima zapada da Beograd , po cenu neobavezujućeg obećanja o priznnju bilo kave održive suverenosti, konačno se odrekne Kosova Ali i RS. A po nečemu će čak podsećati Vestfalski a po diktatau tada najmoćnije sile, fracuske uspostaljen još je srednom 17 veka Kao kakav takav spasnosi detant među evropskim velesilama u koštacu verskih a zapravo hegemonih ratova.

Da li to Rusija zaista hoće i može da spreči, i po koju cenu ili podrškom Vučiću koja je više formalna i pitanje je koliko istinska Putin drži ruske karte i daljje na balkanskom stolu, buretu baruta , jer boljeg rešenja nema, ostaje otvoreno pitanje. Zasad .

Sve će se zato odigrati bez sušitnskog uticaja onih o čijoj se koži radi, Srba. A, po svemu , uz malo maverskog prostora i za Peking i Moskvu Uz nesumnjivo vsoku cenu koju će platiti za prolazak i „put svile“ i eventualno „Turski tok“ No cena će biti najviša i nenadoknadiva za Srbiju , svedenu posle svega na prekumavovsku,

Sve se dakle nužno menja od vremena Buša i Klintnovih e da bi u osnovi, što se Amerike tiče i njenog produženog uticaja, što više ostalo isto. I to jer ta je ta velika zagonetka pravog sadržaja „trampanja“, nad kojom analitičari žurnalizma u Srbiji „ lome“ svoje ustajale mozgove. Nama Srbima, tradicionalno suštnskim gubitnicima i u dobijenim ratovima za koje smo ginuli u milionima , ali i njihvom miru sleduju invalidska kolica.

Dragan Milosavljević

Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here