Dragomir Anđelković: Paklena ili spasonosna vaga?

Podelite:

O balansiranju, kolaboraciji i odbrani nacionalnih interesa

Već godinama pričamo o izbalansiranosti naše spoljne politike kao strateškom opredeljenju. Otuda je za veliki deo nacije šokantno delovala vest da je novoustoličena premijerka izjavila da ako bude morala da bira između Evropske unije i Rusije, Srbija će se nedvosmisleno opredeliti za EU. Većina Srbija je zbog takvog stava, po mom mišljenju opravdano, aktivno ili pasivno iskazao ozbiljno nezadovoljstvo. Mnogi su pomislili da se radi o uvodu u skori geopolitički zaokret ka Zapadu, a gro građana Srbije distanciranje od Rusije s pravom doživljava kao izneveravanje srpskih interesa. Svesna toga vlast se, posle kratke konfuzije, potrudila da pred nacijom i Moskvom, obesmisli priču koja se u kontekstu intervjua Ane Brnabić pojavila u medijima. U vezi sa tim su ruskom ambasadoru u Srbiji dati na uvid stenogrami njenog razgovora sa američkim novinarima. To je izazvala takođe spontan bes, ali i sistematsku reakciju naglašeno prozapadno nastrojenih naših društveno-političkih krugova, kakve, sa druge – proruske i nacionalne strane – u prethodnom slučaju iz nekog razloga nije bilo (pogotovo kada se radi o nacionalno opredeljenim elementima u strukturama vlasti). Navedeno je pogodan osnov da se osvrnemo na već skoro izlizanu priču o našem balansiranju.

(NE)SREĆNA MEŠAVINA

Izbalansiranost znači uravnoteženost. Poslednjih godina često korišćena reč u našem političkom jeziku vuče koren od latinskog izraza bilanx libra – vaga sa dva tasa. A u geopolitici se kao i na pijaci meri šta se dobija a šta gubi, koja opcija šta donosi a šta odnosi, kakva kombinacija faktora je najproduktivnija. Otuda, potka naše spoljnopolitičke izbalansiranosti je nastojanje da odbranimo što više nacionalnih interesa shvaćenih na klasičan način – kao zaštita teritorijalnog integriteta Srbije ali i srpskog prostora van nje, ali i temelja našeg nacionalnog identiteta – ali i da izbegnemo iscrpljujuće ratne sukobe i regionalne tenzije te obezbedimo uslove za ekonomski i demografski oporavak.

U toj formuli imamo one spoljne činioce koji nam već zagorčavaju život kada se radi o odbrani nacionalnih interesa, a mogu to da rade i još gore. Ali i one koji nam pomažu da ih koliko-toliko zaštitimo. I, konačno, one od kojih umnogome zavisi naša ekonomska sadašnjost i budućnost, a nesumnjivo se radi o nečemu što je – tu marksisti nisu preterivali – baza za skoro sve ostalo. Kada iz zone apstrahovanja pređemo u vode konkretnosti, i kada ukrstimo nabrojane faktore, možemo da kažemo da se naše balansiranje svodi na kretanje između SAD i vodećih država EU, u dometu čijeg dominantnog vojno-političkog uticaja se nalazimo i na koje smo privredno prevashodno upućeni, i Rusije koja nam je ključni oslonac kada se radi o odbrani ono malo još preostalih pozicija na Kosovu i Metohiji i u vezi sa tim našim oblastima u svetu, odnosno kada je u pitanju opstanak Republike Srpske u formatu koji ima mnoge državne elemente a potvrđen je u Dejtonu.

Preovlađujući deo našeg izvoza ide u EU a odatle su došle i najveće investicije. NATO je oko nas pa i kod nas, uzimajući u obzir da je pod svoju kontrolu stavio KiM gde opstanak Srba južno od Ibra zavisi gotovo isključivo od njega maskiranog u KFOR. U BiH NATO/EUFOR je takođe prisutan a ta složena državna zajednica je pod međunarodnim protektoratom (OHR) gde zapad ima ključnu ulogu. Ipak, makar defanzivno, Kosovo i BiH su i u domašaju Rusije. Ona preko Saveta bezbednosti može da spreči ulazak Prištine u UN i da na druge načine interveniše, odnosno uz delovanja putem krovne međunarodne organizacije u kojoj ima pravo veta, u BiH je prisutna i preko uticajnog Veća za implementaciju mira.

KOLABORACIONIZAM I BALANSIRANJE

Zapad nam je mnogo toga razorio i dalje može da nas urušava. Kako stežući obruč oko nas, podržavajući naše regionalne oponente, tako i izazivanjem obojenih talasanja u Srbiji i Republici Srpskoj. Rusija ograničeno, ali dovoljno da blokira celovito i definitivno nametanje antisrpskog poretka na Balkanu, može da nam pomogne i to nesumnjivo čini. U privrednoj sferi Moskva je u stanju da nam ponudi izvesne perspektive, ali da bi one postale čak i potencijalno alternativa zapadnim, potrebno je vreme i izostanak kontriranja sa druge strane. Opet, gotovo je iluzorno očekivati da se to desi, kao i da vojno-politički Rusija od koje smo odsečeni može da nam pomogne na način da nas uistinu zaštiti i preokrene stvari nama u korist. S druge strane svaki neodmereni naš iskorak ka Istoku za očekivati je da će biti propraćen udarcima ispod pojasa sa Zapada. Njemu je cilj da nas učini što zavisnijim, a ne da nam dopusti da gradimo po nas plodotvornu mrežu ili se čak i iščupamo iz njegovih kandži.

Kada se sve to shvati, jasno je da mi moramo da balansiramo. Hteli to ili ne. Rusija nam je oslonac, ali zbog spleta geopolitičkih i ekonomskih okolnosti nedovoljan. Zapad je opasni reketaš, kome još nismo u stanju da umaknemo, a da stvar bude gore mnogo toga što želimo zavisi od njega. Alternativa balansiranju nam je more problema sa kojim – kada smo već 5. oktobra spalili brod u kome smo se kako tako održavali na površini – teško možemo da izađemo na kraj sa nejakim čamcem koji nam je preostao. On je tek dovoljna da se koprcamo u reci teškoća koja nam je i sada suđena. U takvim okolnostima balansiranje je, da ponovim, nešto bez čega se ne može ali je za njega možda najsvrsishodnije koristiti termin kolaboracija, iako ni moćni stranci, ni naši političari tu reč ne vole. Jednima deluje da implicira istinu tj. da su nasilnici i okupatori; drugima izgleda ponižavajuće kada se skine zastor pa je jasno da su neretko batleri a ne prihvaćeni prijatelji onih koji nam sa zapada kroje sudbinu.

Reč kolaboracija izvedena je iz latinskog termina collaborare – raditi zajedno. U većini jezika reč kojom se bavimo i dalje ima bukvalno to značenje, a primenjuje se na razne oblasti, od biznisa do sporta. No, u manjem broju jezika gde spada i srpski, poprimila je kao primarno značenje ono preneseno, koje se odnosi na saradnju sa neprijateljem sopstvene nacije i države. Benigni kolaboracionista, kod nas su to na primer bili pripadnici Nedićeve administracije u okupiranoj Srbiji, sarađuju sa stranim silnicima jer procenjuju da je to način da se ublaže patnje sopstvenog naroda, dok maligni kolaboracionisti, nazovimo ih kvislinzima, sarađuju sa klasičnim ili postmodernim okupatorima iz ideoloških motiva ili samoživosti, na način koji podrazumeva pružanje pomoć istima u gaženju interesa naroda kome se pripada. To su, primera radi, danas i u dobra NATO agresije na srpske zemlje, bojovnici anti-Srbije.

MRAČNA STRANA STVARI

Gledano iz tog ugla, srpske vlasti danas kolaboriraju za zapadnim centrima moći da bi umanjile nesreću kojom evroaltantski „humanisti“ mogu da nam prirede. Opet, svestan da bez toga nema održanja ni minimuma naših nacionalnih interesa, Beograd nastoji da gradi partnerske, obostrano korisne odnose sa Rusijom, do granice čiji prelazak bi značio privlačenje ozbiljnih gromova sa Zapada. Sve u svemu igra nekakav magijski ples na ivici ponora, pokušavajući da umilostivimo demone da nam ne učine baš mnogo zla ali i da sa istoka prizove bolje godine.

Kada se to shvati, onda je razumljivo koliko god da je revoltirajuće, i što se naši zvaničnici prave „naivni“ pa neprijatelje nazivaju prijateljima ili se trude da sa pravim prijateljima održe dobre odnose ali da se to što manje vidi. Međutim, u svemu tome postoje neke crvene linije koje ne smeju da se pređu. I egzistencijalno motivisano ponižavanje sebe i nacije koja se predvodi, ima granice. Ako se dogodi da one budu zanemarene, onda kolaboracija menja karakter i od iznuđene i možda spasonosne postaje kancerogena. Te međe između pakla i raja se odnose na odbranu severa Kosova, Republike Srpske, dobrih odnosa sa Moskvom i opstanak Srba u zemljama regiona (pogotovo onih gde su autohtono stanovništvo).

Kada rečeno saberemo i oduzmemo, vidimo da je naša kolaboracija koja se teorijski da i pozitivno oceniti, već ozbiljno ugrožena i bez promene odnosa prema Rusiji, i samim tim prema sebi. Jer, ne zaboravimo, odricanje od Rusije je više nešto antisrepsko nego antirusko. Rusija bez nas lako može ali mi bez nje ne možemo da branimo Kosovo i RS. No, ostavimo to na stranu. Što se pomenute kalkulacije tiče, oficijelna Srbija je već strašno podbacila kada se radi o položaju Srba u Crnoj Gori, gde su ugroženi od strane tamošnjeg režima koji ih planski gura u težak materijalni položaj, ograničava deklarisanim Srbima mogućnost da ravnopravno grade karijere i raznim metodama sprovodi identitetski genocid.

DODVORIČKA URAVNOTEŽENOST

Sve to ima za cilj da se zatre srpsko ime, nasleđe i biološka supstanca u Crnoj Gori, zemlji nesporno srpskih korena. Dok se to događa oficijelni Beograd ćuti! A ne bi smeo kakvi god da postoje lično-partijski interesi ili pritisci zapadnih sila, kao što je bio i ostao dužan da mnogo glasnije i jasnije demantuje manipulacije do kojih je došlo u američkim medijima u vezi sa našim odnosom, sadašnjim ili budućim, prema Rusiji i samim time sopstvenim nacionalnim interesima. Umesto eksplicitnog isterivanja stvari na čistinu, kao što je na početku teksta rečeno, naše vlasti su to probale da urade posredno, tiho i nemušto. U toj igri su dale na uvid i stenograme Rusima.

Nisu imale hrabrosti Beloj kući da se zamere jasnim iskazivanjem stava, a htele su nekako da se opravdaju pred Kremljom. Tako su se zaplele kao pile u kučinu. I to sa obe strane. Lično, bez obzira na naglašeno proruski stav, ja ni ruskoj strani ne bi kao uplašeno dete učiteljici, ponudio na uvid stenograme. Trebalo je taj materijal predočiti javnosti ili bez ponižavajućeg sakrivanja iza papirića odlučno demantovati američke laži. A ne pokušati da se tiho izađe iz problema, ne remeteći snishodljiv odnos na jednoj strani a gradeći isti takav na drugoj. Srbija mora da se dovija i savija, ali ne i da se prekomerno ponižava. Nažalost, mi smo izgleda izbalansiranost počeli da shvatamo na taj način. Svima se dodvoravamo i u tome stalno dižemo uloge te na taj način pokušavamo da održimo uravnoteženost.

Iako je put održavanja balansa, makar i uz snažnu dozu kolaboracije, sam po sebi nužan s obzirom na geopolitičke i druge okolnosti u kojima se nalazimo, način kojim se tim putem krećemo često je poražavajući i u dobro nas dugoročno ne vodi. Cilj kolaboracije je da se kupi vreme u nadi da će se pojaviti spasonosni izlaz, a ne da se olakša neprijateljima da nas po sebe bezbolnije slome po principu kuvanja žabe ili da bez ikakvog koncepta jurimo u krug dok se iznemoglo ne stropošamo. Kolaborira se zbog nacije a ne samo radi sticanja i očuvanja vlasti, inače se više ne radi o kolaboraciji već o nečemu imenovanom a mnogo gorem. Tako je načelno, a kada se radi o konkretnom ekscesu koji je povod za ovaj tekst (koji se odnosi na mnogo širi problem), nadam se da se radi samo o političkom neiskustvu predvodnice naše vlade, a ne nameri da ona bude iskorišćena da se pokrene pitanje preispitivanja i ovako mnogim nedostacima opterećene naše politike „izbalansiranosti“.

Autor Dragomir Anđelković, Pečat

Podelite:

44 Komentari

 1. E naš balansero Andžekoviču , lagano razvodnjavaš, relativizuješ po kuvano-žabskom receptu, ….
  Šta veliš, citat:
  “Iako je put održavanja balansa, makar i uz snažnu dozu kolaboracije,…”
  -veliš SNAŽNU kolaboraciju…. balansero..

  “Benigni i maligni kolaboracionisti”….
  … E , stigosmo i do varijacija “Kvislinga” ; – nešto kao, malo ,malo više, ali ne skroz do daske Kvisling…. …nema na kašičicu pečatlijo…oni ne žele…

  Dobro su vas platili da narod mesecima kuvate po RTS-u i PINKu…doooobroo ,balansero…

  Sve ovo si trebao Analitičaru, da nam kažeš pre 4-5 godina vadanja, a ne da nam Balansero patriJotišeš tri godine! , pa da zadnjih godinu dana … kuvate žabe, ko Džindžič….

  Nego ,kad nam stižu novi F-16, infformiši nas … 🙂

 2. Ne zna se da li je autor veći teoretičar ili praktičar po pitanju kolaboracije. Po njemu postoji granica izmedju kolaboracije, kao nevoljne i kvislinštva kao voljne saradnje sa okupatorima,
  a koja je omedjena crvenim linijama.
  Ovo preneseno na srpsku okupaciju, znači da je narcisoidni glupak Tadić postavio okupatorima crvene linije, vezane uz Kosmet, te zbog toga dobio šupirung sa funkcije predsjednika države i kasnije vlastite partije, a nakon što je vojvoda Tomo dao ovima na Stiropor mitingu “ponudu koja se ne može odbiti” (on i SNS će učiniti sve više, bolje i brže od Tadića i DOS-a).
  Ovo konkretno znači da je obećao, pored ostalog potpunu provedbu Briselskog sporazuma (koji je za Tadića samo parafiran), a njegov serdar, kasniji srpski Mesija Vučić doslovno ga sproveo, uz hvalospeve autora i drugih srpskih realpatriota. Ovo se uklapa potpuno u autorovu tezu o distinkciji izmedju kolaboracije i kvislinštva, tj. vojvoda Tomo i njegov serdar Aleksandar su bez skanjivanja pregazili Tadićeve kolaborantske “crvene linije” i postali kvislinzi bez greške i mane.
  Junački Serblji su prepoznali u ovom činu vrhunsku državničku mudrost. To što su njihovi kosmetski sunarodnici ostavljeni na milost i nemilost šiptarskim zločincima, državotvornu vlast i realpatriote u ostatku Srbije nije bolila glava, već kako da se opravda veleizdaja.
  Izreku o tome da je: “Bog visoko, a Rusija daleko”, državotvorne vlasti i njihovi trbuhozborci autor i ostali srpski realpatrioti su stalno perpetuirali (kao i u ovom tekstu), tako da su retardne Serblje uverili kako je isto bilo jedino “rešenje za osveženje”.
  Prisege iliti zakletve o nepriznavanju Republike Kosova, su samo dalje zamajavanje Srbovlaha.
  Istorija pozna mnogobrojne devijantne narode, koje je majčica priroda obradila primenom svojeg zakona o selekciji vrsta, što neće mimoići ni Nebeski narod, pored stamene obrane državotvornog rukovodstva i realpatriotske elite.

 3. Povod za angazvanje strateskog medijskog bombardera iz sastava vazdusno-kosmickih snaga CUVARA BRISELSKOG PAKTA,Dr. Andjelkovica,je minijatura Ane Brnabic,koja je,navodno rekla,da ako budemo birali izmedju EU I Rusije,izabracemo EU.
  I autor kaze da je to “sokiralo” javnost?
  A zasto bi,pa mi idemo u EU,otvaramo “poglavlja”,to ce mo raditi jos 30 godina,DO POSLEDNJEG SRBINA…pa nije ona prva to rekla,nema tu nista SOKANTNO.
  Ali,to je povod…
  Ono sto jeste SOKANTNO,je PROMENA ISTORIJE,kojoj “Milosrdni Andjelkovic” poseze,
  (mnogo ranije su mi ovde,izbrisali ovo njegovo naimenovanje,a skoro je to Jaksic naveo u Politici…)
  Andjelkovic kaze:
  “Benigni kolaboracionista, kod nas su to na primer bili pripadnici Nedićeve administracije u okupiranoj Srbiji, sarađuju sa stranim silnicima jer procenjuju da je to način da se ublaže patnje sopstvenog naroda, dok maligni kolaboracionisti, nazovimo ih kvislinzima, sarađuju sa klasičnim ili postmodernim okupatorima “…
  A OFICIJELNA ISTORIJA KAZE.
  “Milan Nedić je bio predsednik kvislinške marionetske vlade u Srbiji za vreme okupacije od strane nacističke Nemačke u Drugom svetskom ratu”…

  Andjelkovic menja istoriju,menja cinjenice,po njemi NEMACKA NIJE KLASICAN OKUPATOR,VEC STRANI SILNIK…a NEDIC NIJE KVISLING,VEC KOLABORANT “SILNICIMA”.
  BENIGNI,BEZOPASNI.
  A neko drugi je KLASICAN OKUPATOR…I neko drugi je KVISLING ?
  A KO JE TO?
  Fenomen KOLABORACIONIZMA je nesto sto godinama kopka Andjelkovica,i on hoce da OPRAVDA KOLABORACIONIZAM,PO ZVAKU CENU.
  I posto je to nemoguce,odlucio je da obrne sve naopacke,da kaze da OKUPATOR NIJE OKUPATOR,cime sluzba njemu,nije posao KVISLINGA.
  Fenomenalno!

 4. Ma ljudi da li je to moguće da Srbenda Majk ima ponekada i lucida intervalla?
  Izgleda da on u ovakvim situacijama prikuplja snagu, pa potom eksplodira nadljudskom silom.
  Moram tražiti za njega specijalnu košu, kako bi ova mogla izdržati njegove delirične eskapade.

 5. Dame i gospodje komentatori
  pitanje je sta ciniti a ne samo kukati na kolaboraciju
  koji je izlaz iz ove situacije
  Vidim Majk i Turajlic samo mrache i nemaju nikakvu ideju
  Zalosni patriotizam se izjednacio sa lamentiranjem i kukanjem
  Kukavni patrijotizam nikog ne moze privuci a ni pokrenuti

  • Draga Sofia, to pitanje prvo da postavite Andjelkoviću, pošto je dobro plaćen…

   Kako okrenete ,iz sveže istorije…kolaboracionistu,meko-tvrdi kvislinzi nisu rešenje,…dokaz su i Jajinci,Banjica,Sajmište…
   Kuvane žabe i žabe krastače gutamo 17 godina,…nadimamo se od truleži,gluposti,samoponiženja i pakosti…propadosmo

   Samo u se i u svoje kljuse, ………svoju domaću proizvodnju,čuvati svoj interes ne potpisujući štetne ugovore…i NISMO jedini ni u regionu ni u svetu,…da bi nam jednostrani samozvani analitičari opet nudili BEZALTERNATIVNA rešenje,baš u smeru kollaborare-kvislingare…

   Jedinstvom ,upornošću, ne arogancijom kako to čine baš ovi poslednjih 10-ak godina…

   Tim,domaći razvoj,partnerstvo sa svim korektnim partnerima…..struka,plan,program…i BAR srednjoročno razmišljanje i projekcije…

   Mudri kao vukovi i orlovi , bezazleni kao golubovi, ali probitačni i jedinstveni u akciji ekonmskoj i svakoj drugoj…
   ………………………
   Ali Novi Analitičari kooji su plaćeni da razvodnjavaju baš kao u vreme Džindžiča , nam opet nude BEZALTERNATIVNOST, baš sad kad UK izlazi iz EU, kad drma Amerika, Rusija , pa tek Kina…kad se nešto menja?( a mi da baš SNAŽNO koaboriramo sa samo jednima ,i to onima kojinam ne žele baš dobro)

   • Djuka KCN koji radi u državnoj službi, NATO parlamentarac, nam soli pamet o privatlluku…i patrijotizmu?
    Kuka na samoupravljanje ,…a ne zna da državni intervencionizam, stručan,probitačan, poslovan, postoji najviše baš u Nemačkoj, Norveškoj, Švedskoj, Francuskoj, Kini,Sad,Rusiji,Turskoj,…jedan plašimir, crne misli servira preko KCN televizije ,zaludjuje….veseli narod na …. način…
    Ne sme da kaže ništa o destruktoru Dinkiću ,jer je i u ovoj vlasti savetnik ….

    Arogantno drami ,ili je ucenjen, jedan birokratski činovničić na državnom budžetu….bezalternativac radikalac… e sa takvima filosofom nam sve ide u tri p…

    • Ta Đuka koji dojadi na KCN-u napada narod da je sad kapitaističko vreme, da nema više SAMOUPRAVJANJA…
     A baš i On- i Djuka radi u državnoj službi, i to baš na pozicijama gde cveta samoupravjane , kome ti državni samoupravjači na svojim poslovima odovaraju?, samo se seljakaju sa pozicija na poziciju, državnu… godinama,bezalternativno…

     On sad drami ludio o privatnoj inicajitivi! Bezaternatinvo neka se baci u privatne vode, sa tom njeovom visprenom agilnošću…pravnik udarnik…
     Djuka bivši okoreli radikal ,ali okoreli do karlbaga.. napada druge za licemerje jbt.
     To su ti analitičari…nesnosno radikalni onda (kidisali ko god im se suprostavljao mišjenjem), sad promenljivi, i baš eu-bezalternativni …ludilo…

 6. Ovaj je sam sebe proglasio analiticaremToliko je analiticar koliko je i vlasnik lista za koji pise novinar.Ustvari,pogresio sam ,hteo sam reci :sportski menadzer.
  Sve je tuzno u “drzavi Srbiji”.

 7. Nisu ovde bitne varijacije na temu ovakvih- onakvih kolaboracionizama vec ono sto stoji iza tih varijacija. Prvo,bolesno stanje covjeka- vage, svedeno na ocuvanje sopstvenog dupeta; i drugo, a za ocuvanje prvog, cuvanje premilog Pecata da bi sr, do stvaranja slicnih smradnih analiticsrskih smradurija, ocuvalo ovo
  Smece od novina; nacija je tu nebitna.
  Svi ti postoktobarski kvazianalitiki stvorili su sebi t j e d n i c k u bazu od koje zderu i iz koje- zasluzeno!- srru po narodu. Pa vlasnici Pecata za svaki wc imaju odgovarajuce krvno zrnce.Koliko su obdareni misaonim bogatstvom, toliko i ljudskom hrabroscu; koliko su sa srpskim seljakom, toliko su i sa svojim asfaltiranim odseljacivanjem- duhovne bede sa jednom nogom na selu ,drugom u gradu, ugraduse, umislili, duhovnim biva, na selu se prodaje magla o stanju nacije- inteligenti, ne intelektualci, pi onome sa sela gnjide, po ovome iz grada fukare; za odsudne teme u odsudna vremena pamet dokazuju na latinski se pozivajuci, pigledaju vikipediju i – evo ga: radegradelabore…, ne zNaju koliko zaudaraju, a o prevodu na moj- ne njihov!- jezik ppokazuju ono sto jesu- ni u gradu, ni na selu, vec lhige i fukare- kako li je, samo, o toj duhovnoj gadosti stvorenoj i placenoj da lomi dusu narodu s mukom govorio Nikolaj Velimirovic! Rusija daleko… Amerika blizu… Rusi budale pa do sopstvenog ludila ga slusaju ovakve kretenluke; amerikanci pametni pa im se daje do znanja da smo ii mi pametni…. dajemo
  vam sve, vi nas- somnabulnici-! Razvijate, a Rusi ce cuvati ono sto vi razvijajuce unistavate . Ova somnabulija- bolest somatixma kao buljenje duha!- nigdje u bijelome svijetu zabiljezen, izuzev tamo gdje je kretenizam sve uzeo u svoj ruke

  Tamo- amo kretenski sam se ispraznio
  Fuj

  .

 8. Ovde svi ,g.Andjelkovic kao i komentatori ,dali namerno ili slucajno lupaju locice.Nije ovo ljudi nikakva kolaboracija u vidu izdaje ,vec je ovo nastavsk veleizdaje.Zar ste zaboravili kakvu su politiku Tito i njegovi komunisti vodili.E ovo je samo nastavak te iste politike,SOFERU UKLJUCUJ ZMIGAVAC NA ISTOK A SKRECI I KRECI SE NA ZAPAD.,Sta smo mi kao SFRJ imali zajednicko sa SSSR,nista,a sta sada kao RS imamo zajednicko sa RF,opet nista.Dali su komunisti iz SSSR a slali radnike u kapitalisticke zemlje da rese nezaposlenost,posalje roblje u najam da bi ostvarivao devizni priliv,dali su u SSSR u uzimali kredite da podizu lazni standar svome narodu,da li su dozvoljavali ubacivanje Zapadnjacki “kultova u kulturi,muzici,filmovima,casopisima, pornografije itd.”Sta je danas drugacije,.Zar nam se i dalje narod raseljava i u Africke zemlje,zasto gospodar AV sa ponosom izjavljuje da smo otvorena zemlja.kao da nas ima cela milijarda,.Dali se u RF odigravaju parade srama,dali se unizava muz i otac,dali je i tamo zabranjena zloupotreba dece koja pomazu roditeljima na njivi u kuci itd.,a na zapadu deca rade u restoranima brze hrane ,prodavnica,magacinima itd.u svako doba danju i noci,jer su placeni nize posto nisu punoletni.Dali su i u RF na vecini tv stanica,filmski,zabavni,obrazovani i drugi programi stilizovani zapadnjacki ili preuzeti sa zapada.Ovo je samo nastavak davno ustanovljene obmane.Eto sada toboz,Vucicu zapeo za oko S 300 raketni sistem,sto je ponajteze za transport, a jos ne stize i ono prethodno ,gde su tri roka isporuke prosla.,prosla je i polovina jula za migove 29.Kome da posalju,prevarantima,lazovima.Bolje da sve sto imaju poklone otvorenim neprijateljima nego ovima ljigavcima,kameleonima i izrodima.Sto g-dja-ca Sofija pita sta ciniti i da kukavni patriotizam,nikoga nemoze privuci ni pokrenuti.Dobro receno, a evo moga vidjenja problema.Komunisti i njihova deca,sada vladajuca,decenijama izvoze svoje gradjane ,roblje,kao najjeftiniju sirovinu od koje ce dobijati devizni priliv u vidu slanja novca i potrosnje pri boravku u otadzbini i to im je dovoljno sve dok rade a kada odu u penziju najpozeljnije bi bilo da dodju kuci i opet eto mesecnoga deviznoga priliva gde svu robu koju proizvedes prodajes po daleko visim cenama nego kod izvoza iste.Zasto ni pre 30-40 godina ondasnji ni ovdasnji komunisti nikada nisu zeleli da stvore uslove da se ti ljudi vrate sa decom svojom jos dok su radnom dobu.Sto ce im ,jer mogu politicki da im naude,posto su videli i druge nacine kako se vodi drzava,bar postenije,moralnije na unutrasmnjem planu,a medju iseljenima ima i onih sa kapitalom od vise srotina miliona stranoga novca i njima nemogu ondasnji i sadasnji politicki smradovi prodavati muda mesto bubrega,i onda nema da vladaju u zemlji Srbiji,mogu u nekoj nedodjiji.Zasto ova pogan sto stranim kompanijama daje besplatna zemljista,komunalne prikljucke itd.i plus 10000 evra po zaposlenom,to nebi dali i svakome onome ko zivi u Srbiji ili hoce da se vrati iz inostranstva i ulozi svoj kapital.To bi im bila sigurnost da nece biti izigrani od drzave kako to obicno biva.Ja poznajem neke sa vise desetina ili par stotina miliona u stranom novcu,uspesne u raznim poslovima.E nece oni nase,hocu i Turke ali nece nase,jer prvo kao sto rekoh mogu im jednoga dana preuzeti vlast,a i mnogi od nasih nece hteti da im daju deonice (reket)jer nisu nista ni ulozili,a stranci ce im uvek dati nekj sicu posto u drzavnu kasu u viduvidu poreza nista ne ostavljaju,i uvek ce ih podrzavati da ostanu na vlasti.Ni jedna partija ma kako se zvala nikada nije ni htela da omoguci povratak narodu iz rasejanja.,ma koliko bi to bio dobitak za njih rasejane,drzavu i narod drzave Srbije,ali nije dobitak za POLITICKU POGAN.

 9. Kapa dolje NIN-u zbog naslovne strane… http://www.nin.co.rs/view_image.php?id=37275
  Konačno da je neko na Balkanu pokazao ono što se dešava u svim novonastalim neoliberalnim državicama.
  Bh. i srbijanski malinari pregovaraju o zajedničkom nastupu na domaćem i inostranom tržištu, a svaki regijski štrajk i narodni bunt je dodatni šamar dokonim ljevičarima koji su najobičniji poltroni vladajućih.
  Nažalost da ubrzano dolazi do ekonomskog raslojavanja, ali će to pomoći da u budućnosti imamo prave radničke a ne poltronsko-sindikalne predstavnike.
  Do pobjede.
  Smrt fašizmu, sloboda narodu!
  🙂

 10. Gospodo komentatori, jedno pitanje za sve vas?Znate li razliku izmedju bitnog i nebitnog, pogledate li se ponekad u ogledalo , dali je neko od vas posadio makar jedno drvo, sagradio poljski klozet Nastavicu polemiku sa onim ko mi pozitivno odgovori i obrazlozi na sva postavljena pitanja. Do tada idem da polemisem sa Poljacima .

  • Veleumni Radoslave,
   Zahvaljujem dragom Bogu, što je na ovaj sajt konačno poslao komentatora, koji sve zna, razume i umije, te “baca rukavicu” onima koji su spremni za intelektualni duel.
   Da nisu baš svi komentatori stanari ili kandidati Lazine ustanove i da “ponešto znaju i malo logike imaju”, pokušat ću prezentovat kako vama veleumnjacima, tako i stanarima Lazine ustanove, sa savetom da izbegavate provokacije “oštrog psa”, sa svojim nesuvislim i uvredljivim lupetanjima, već da ga “nemilosrdno bijete, ali samo nepobitnim argumentima”, ako ih budete imali.
   Dakle počet ću sa curriculumom vitae (nadam se da ti je poznat sadržaj ovog izraza).
   Kao seljačko dete, bez oca sam proveo detinjstvo u selu na Baniji, a u vreme školovanja u srednjoj školi i na pravnom fakultetu pomagao sam majčinoj porodici u poljoprivrednim radovima. Ujak, razumni seljak je tada kod mene zasadio seljačku logiku, uključujući kritiku postojećeg sistema, na što sam nadogradio svoju kritički spoznajni “pogled”, oslobodjen iluzija, kako o sebi, tako i o bližem i daljem okruženju.
   Za vreme mojeg radnog veka u Lepoj našoj sam radio kao pravnik u upravi i privredi, te advokat i sudija, pa ću neskromno ustvrditi da sam, hodajući otvorenih očiju, u u potpunosti spoznao funkcionisanje komunističkog sistema, sa svim njegovim “pozitivama”, koje su dovele do njegovog urušavanja.
   Koncem osamdesetih sam predvideo katastrofu koja se sprema u Jugi (kada ste čak i vi velumnjaci) verovali u pobedu razuma, te početkom devedeset prve napustio sudački posao, kuću i sa porodicom iselio u Slovačku, gdje sam se bavio uglavnom veletrgovinom, dok nisam prodao firmu i otišao u penziju. Za dvadesetak godina spoznao sam i “pozitive” toliko hvaljenog kapitalizma i višestranačke demokracije.
   Kažu da besposlen pop i jariće krsti, pa sam tako počeo pisati tekstove za srpske IT portale, u kojima sam baljezgao o svojem “vidjenju” aktualne problematike u svetu i Srbijici, ali o tome u daljem komentaru.

 11. Radosave, sagradio sam , veruj , mukotrpn radom”
  -”—cetiri kuce- u njima vise kloseta
  —- zasadio neznam ni broja koliko cetinara , a koliko vocki; paprike. Paradajza, krastavaca, vinove loze, ribizle , aronije…cvijeca, cak u simsira.
  .A znam da ovaj Komnen Kolja Seratlic I njegov prijatelj Nikola Turajlic nisu nista svojim rukama.napravili – sve drzava mi mora! A ovaj Andjelkovic- pa on nezna ni kako krava izgleda, a jycer dosao od krava. Prema tome?, mozes samnom raxgobarati kao i sa bilo kojim Poljakom. Ako ne vrujes, dodjo. Kolja Seratlic mi ne treba jer on zivi od tudjega

  • Veleumni domaćine Spase,
   U našem narodu postoji izreka da je videla žaba kako se konji potkivaju, pa digla i ona nogu da se potkuje.
   Jedan od viceva iz Juge govori o Bosancu, koji je preterivao stoku iza nepregledne krivine, te da je cestom naišao Jugošvaba, pa udario svojim autom u njegovu kravu i razbio svoj auto.
   Na optužbu Jugošvabe kako nepravilno goni stoku preko ceste, Bosanac je odgovorio da on može isto činiti kako želi.
   Revoltirani Jugošvaba je na to Bosancu uzvratio da je ovaj zaostao, a on mu je s nokta na to ogovorio, da je na sreću zaostao, jer bi auto satrlo i njega kao kravu.
   Verujem da i ti imaš bosanske korene.
   Što se pak tiče tvojih neimarskih, šumarskih i poljoprivrednih aktivnosti, za iste ti skidam kapu uz duboki naklon, sa rezervom, ukoliko isto nisi radio uz pomoć muševeda, koje su svojstvene uspešnim pripadnicima Nebeskog naroda.
   Što se pak tiče Seratlića, ovog sam jednom sreo kao konzula u ambasadi u Bratislavi, gdje smo “izogovarali” Miloševića i zaključili da će njegovo vodstvo će katastrofalno završiti za Srpstvo, a ovaj mi je samo na temelju pasoša dao papire za srpsko državljanstvo i to bez ikakve “nagrade”.
   O njemu kao čoveku koji je čitav radni vek proveo u diplomatiji i sa najvišim kvalifikacijama dogurao samo do mesta konzula, sudim kao o časnom čoveku koji se nije uvlačio u rektum pretpostavljenih i nije bio komunistički taliban.
   Dakle veleumnjače drži se svoje bašte i zasada i ne upuštaj se u problematiku koja nije bila u tvojem poslovnom “delokrugu”. Možeš eventualno postavljati pitanja, ali ni u kojem slučaju davati sudove o stvarima koje ne poznaš, niti razumeš, jer ispadaš u najboljem slušaju smešan.

   • Kvrcnuh malo, javio se; ajd, slatki nikolica bratislavski, cujes me, ali kasnije- imam za tebe poslastice, a tek prijana ti Koljenceta SERATLI-ja…Za sada: pise li ono feljtonce ili ga feljtonce ispisalo?
    Jadni moj Kolja, da se ne probudi Nikolce, gdje bi se djenuo… Nego- zao mi Majka, svinjetine mi…

 12. Radoslave kneze ili brate ako si iz naroda,evo pokusacu da ti odgovorim,ali malo izokola,jer su svi ovi portali postali nekakva prazna filozofska prepucavanja sa piscima razlicitih tema,a i nas citaoca izmedju sebe ,ali neki ga jedni drugima zavlace onako sa visokoga nivoao po meni podlo i pogano,sto ne dolikuje Srpskomu nacinu suprostavljavanja,rekao bih posrbljenim nazivom nama Srpskim sajtarija,posetiocima razlicitih sajtova,portala,jebem li ga ne znam sta vec jesu.Moja malenkost,nije od visoke skole,niko mi nije kriv,ali eto pokusvam da iskoristim deo sive mase u glavi,da kazem na prost nacin,nije sve to tako kako govorim,mozda i nista nije tako ,ali eto tako moja siva masa rezonuje.Imao sam priliku da se naucim nekim narodnim izrekama kao dete rodjeno na selu,a u detinjstvu odveden u grad, vezan za selo gde sam provodio raspuste,.Imao sam jednoga ujaka ,Bog da mu dusu prosti,vrednoga,dobroga domacina,ali ljutog i prgavoga,pogotivo na nepravdu i laz.On je koristio narodne Srpske Vukove izreke i reci ponekad poput onih iz Crven bana.Kada bi ujna pricala neke gluposti ili lazi,dok bi svi zajedno na njivi radili,deca njihova i mi rodjaci ,on bi ljut planu i podviknuo :”Cuj kurce kako pica guce”,a ako bi muskarac palamudio,lagao podviknuo bi :”Cuj kurce kako muda zvece”.,sto bi znacilo ne seri,ne lazi.Ovde se parfemisano sere-tupi,sve se prica a nista ne kaze,mozes ga izpalamuditi kako hoces,bitno je da pojedinci namiruju neke svoje racune iz proslosti.Moje je mislje o gornjoj temi jasno i glasno da Spasonosna vaga za zemlju Srbiju je da se omoguci povratak svima onima koji su se iz zemlje Srbije ikad iselili ali pod uslovima kakvi se dsju stranim kompanijama.da bi ljudi bili sigurni,a ne po ko znaj put prejebani od svih sistema i vlasti.Ali gore u proslome mome tekstu rekoh zasto to ne biva.Sto se tice tvojih pitanja,reci cu ti,sadio sam drvece,i sekao isto,gradio sam poljski j kucni klozet.Bitno je da imas drvo u dvoristu,dali zbog roda,vocka,ili zbog hlada ,recimo lipa,samo voditi racuna da ti kasnije ne za smeta pa da ti bude zao kada ga budes sekao.Planiraj sadnju.Spoljni klozet podigni da kada nesto oko kuce radis da onako prljav imas gde nuzdu obaviti,nebitno dali ti je u tom momentu cucanje u spoljnom ili sedenje u kucnom klozetu,a i kucni moze biti zauzet,a nuzda je nema sale.Covek je obavio nuzdu, gde god da je.,A to sto ces otici da polemises sa Poljacima,o cemu bi,zasto mrze Ruse kada su ih kroz istoriju nemilosrdno ubijali,doduse ponesto su im Rusi vratili.Eto ti komsija Hrvoja pa sa njima polemisi,evo poceli su i na ovome sajtu da se pojavljuju,kao da su se sa svojima posvadjali.Ostaj mi s Bogom kneze,brate Radoslave.

  • Budali, moj Radoslave, nikad dovolhno budalisanja; ovome sto se usrboljubio dovoljno je ono sto on mlatara; pametan covjek poslusa sto pametni zbore budala misli da vece budale od njega nema, pa kako bi nesto smislenije neko napisao no sto to cini budala; budali koja ymisli Da.pise jer eto skraba na nekom sajtu dovoljne su i neke hrvojice za potvrdu da su pametniji od svake budale; he!, pa onaj Kolja je mozak za ovo novostasalo nepardonisano tele. Posalji budalu u vojsku, sjedi pa placi.. Srboljub pa- Hrvoje!, obicna slina Ajde, skrabaj , zakljucivanje i predlezno elementarno v e z a nj e bas ti lezi. Pravi Srboljub!

 13. Znam ja Gospodin Spase da ima vas koji vam je jedan Hrvoje miliji i drazi od hiljade Srboljuba iz Srbije,sto uzgred da znas je moje krstreno ime,kum Mladen mi ga dao Bog da mu dusu prosti,da je znao da ce nekima jugo-placipickama smetati,mozda bi mi dao ime Tomislav,pasovalo bi mnogima.Ni malo ne pretendujem na Noblesovu nagradu za pamet,ili mudrost,prost sam covek ,pa tako i pisem,a ti izvoli pa zaobidji moje budalasanje i mlataranje,ili naredi ovome portalu da blokira moja budalasanja,svejedo mi je,eto ti Kolja koga si se uhvatio ko za kitu,pa se sa njime kolji,nisam ja ravan tvojoj veleucenosti,.Sto se sputas na nivo mene polupismenoga,jos sricem reci.Samo mi nije jasno odakle ti tolika mrznja prema za mene neznatnog,izvesnog Kolje koji ti toliko smeta,.Ne znam sta je izmedju vas,ali ti je ogavno i ispodu i mog seljackoga nivoa da sernjas javno protivu nekoga sa kime mozda mizes u cetiri oka raspraviti ono sto imas.Ali ti si izgleda bezmudi,koji laje sa lanca,a kad bi te odvezali medju ljude,bio bi umiljato mace.Ostaj sBogom,ne gordi se i ne mrzi.

 14. Pa Tomislav je jedan od Apostola,Srboljube… A ja tebe onako jer ti od djuture druge, a ne valja od djuture, Srboljube, nije sr tako pametnijim…
  A Kolja? E, moj Srboljube, neznas ti o kakvoj se zvjercici radi! Ne branim ja sebe od njega, vec i sve srboljube, pogotovu rodoljube, a to se , moj Srbine, nemoze nego javno- tek ces cuti…
  Srbuj ti meni!, makar (i) ipi imenu…
  .

 15. Sto prekrsti apostola Tomu,crni Spase.pa nije ti isto ime Petar i Petronije,Ljubica i Ljubomirka,kao ni Srboljub i Srbislav.Valjda ti je za toliko poznato da je Tomislav Jugoslovensko ime,tj.ime koje je kralj Aleksandar posrbio daju ci ga svome sinu nebi li se kako Hrvatima dodvorio.Daleko je to od Srbovanja da nekoga covek razvlacis po portalima.,niti se stime Srpsrtvo brani i cuva.,a nije ni Hriscanski.,jer Gospod kaze otprilike ovako:”Ako imas nesto na brata svoga idi i opmeni ga nasamo,pa ako ne vredi uzmi prijatelja uzase pa ga opmeni i po drugi put.Ako i to ne vredi otidji pred Sinadrion i posle toga neka ti bude kao neznabozac”.Ako si Spase prosao sve faze,eto neka ti je na volju ,ali ne razvlaci ga po portalu nego muski iznesi sta znas,nije ti valjda kecao zenu pa da bi ga ovako sveteci se kecao.Nije to nacin da Srbujes,nece Srbima nikakve vajde od toga biti ma koliko da je zla naneo narodu Srpskom,a ja sam ti covece kako rece cika Jova Zmaj :”Ja sam srpce malo (neznatno),mene srpstvo ceka,srbovacu Boze celog svoga veka”,eto drugacije ne umijem.Samo se milom Bogu molim jedno SACUVAJ NAS BOZE OD SRBA NE SRBA”,a ima ih vazda i veci su nam neprijatelji od svih ostalih zajedno.Pretci su moji krv lili za Srpstvo od Cera pa do Ravne Gore,nije bilo komunistickih izroda u mome rodu i pokolenju.

  • Nikako, Srboljube, da uhvatis tananu nit onoga sto se pise, a ja po dobrome to dobro; mnogo potegnes:, no evo malo: otkud ti, Srbinu, hrvati, pa jos i imena da imaju, pa jezik, pa pismo…; pa otkuda ti i Tomi( slav) njihovo ime da je; ta, ovo ” slav” ti dodade svetoSavlje, a ne Karadjordevici, pa zamisli ljepote za ApOstola Tomu reci TomiSLAV; ko zna- u skracenoj verxiji mozda , kad zivjese, rvatom bi, samo samo samom sebi nevjeran skrati ime, ko bi znao iz kojih razloga… Dobro ti Koljeno, Srboljube, samo mal prostor
   “…od Cera, pa do Ravne Gore”; a moj pokojni djed Lazo je jos 1925. Kao Kraljev zandar po Kolasinu i Moraci ganjao razne komite, ponajvise one sto razne kolje nakotise- dusa nemirna unuku, Srboljube Srbine od Rajca…

   • Dobro naš Bogo, zašto mi to radiš i dušu mi vadiš.
    Od veleumnog serpskog patriota Radoslava sam očekivao da će me ovaj podučiti, kako bih mogao razlikovati bitno od nebitnog, te prosvećen napustiti ovaj zemaljski svet. Medjutim ovaj izgleda drži da ne treba bacati svoje bisere pred jednu svinju, već voditi rasprave sa Poljacima, tako da ću ja završiti u grobu, u najcrnoj tami neznanja.
    Počeo sam sumnjati i u svoju sposobnost da nabavim dovoljnu količinu koša koje se vežu odzadu, a da se financijski ne upropastim. Izgleda rukovodstvo Lazine ustanove je celo odeljenje zatvorenog tipa izmestilo na ovaj sajt, jer ne može snositi troškove čišćenja od fekalija i bljuvotina svojih genijalnih pacijenata.
    Što se pak tiče mojeg prijatelja Kolje, drugi i poslednji put ga upozoravam da se kloni kao djavo od krsta svojih fanova (Spase i sl.), koji ga prvo uzdižu do zvezda, a potom provlače kroz blato, tako što ga svrstavaju u džabalebaroše, komitske potomke, a za očekivati je i u komunističke zločince.

 16. Zar nismo postali svi zalosno smesni sto od ovoga i ostalih portala u zavisnosti ko gde stoluje,na jednom ili vise njih.,napravi smo tzv,.rijaliti papjazanije poput ,farmi,parova,velike brace-ne brace.Ja rekoh ko sam, po pismenosti neznatniji od mnogi vas,po godinama verovatno stariji od mnogih, a tuga mi je da ako se neko ili neki ljudi potrudili da na ovim portalima iznose teme o ljudima i dogadjajima,.Mesto da kao ljudi iznesemo svoje vidjenje o onome o cemu se pise,razumevanje datoga ili iskustveno dozivljeno doticnih ljudi ili dogadjanja,sto moze biti pogresno pa eto i budalastine koje eto ja ne bas tako mudar pisem,Mi se ovde premeo i seremo jedni po drugima kao oni u gore pomenutim papjazanijama,koje sam video ,ali nikada odgledao,ispod casti mi je.Dali su to vasi intelentktualni nivoi,moji nisu,neke stvari hocu namerno da kazem vulgarno prosto,sto nekima smetama ,a kada to cuju u pozoristu ili na filmu onda je to umetnost,.Ja samo pojedincima vratim milo za drago a ne zelim to ,nema potrebe,sto se vredjati.hocemo li stime doneti neki zakljucak iz svih ovih pisanija,hocemo li stime pomoci sebi,porodicama svojim,SRBIJI,.Kome ce mo doneti boljitak od svog ovoga prepiranja,pa neprijateljima nasim duhovnim i fizickim.”BUDIMO LJUDI”,poruci nam nas veliki blazenopocivsi patrijah Pavle,.Spas iz celokupne ove nesrece do koje smo dosli kao narod i drzava nije u trvenju vec u prastanju i ljubavi,suprostavljati misljenja a ne vredjati i svadjati se.Ako Vam je do toga javite se onome kameleonu Maricu,javite se u farme, medju veliku bracu. itd.mozda se i nesto ovajdite ima jela i pica ima opajdara,a mozda kane i neka parica,vajdica je sta kane da kane od svega ponudjenog.

  • E, vidi ti moj Srboljube: ako nadjes i jedan sajt na kome se vodi uopste diskusija, a kamoli ovakva diskusija, javi mi! Naprosto, nema, a cemu novine koje ne golicaju citaoca- nisu to novine; cemu knjiga, ako mastu ne drma, na pisanje goni; tekstovi koje Vidovdan objavi tek su n a s l o v o m
   za pravi sadrzaj koji slijedi; padnu tu i teske rijeci, pa to je p o l e m i k a, a ova nije tapsanje- ta i onaj grozomorno hladni svabo ponekad ucrveni- narocito u predahnucima izmedju dva ubijanja; nisam ti ja dygo ovdje, Srboljube, vican udaranju u ovu dugmad nisam, a sto se pisma tice- ista briga kao i tvoja, no, buduci ovo nije p i s a nj e- eto mi utjehe; olovka u ruke- to je p i s a nje!- nezna to ovaj Nesrecnik turajlic!- i , vjeruj, Srboljube latinica ne ide, her nikad latinicom ne pisah- cak i u Zagrebu dok sam zivio- to je vreme kada onaj Blazeni- po Tomi Akvinskom!- Kolja mislio da je
   Az Bu Ka neka diplomatska fotelja na koju se prvo stavi Crvena knjizica, a onda sjedne na Knjizicu, pa pamet struji odozdo na gore i uoblicuje se u zvucnu figuru zvanu, u teoriji muzike, t i t o. U ovome je Vidovdan, Srboljube, bitno razlicit u odnosu na druge sajtove, a ta razlicitost jest k v a l i t e t u najpozitivnijem smislu, kvalitet koji drugim sajtovima ne priljezi ( ovdje bi ti mogao pomoci onaj nj i h o v Hegel, no pretpostavljam da nemozes ” ulaziti” u njega, a spominjem ga samo da bih ti rekao da su fundamentalne stvari davno prezvakane, samo je pitanje moci
   p o i m a nj a istih) . Da budem konkretniji: Vidovdan u naslovu moze da objavi glupost, a da upravo glupost izazove pravu polemiku u kojoj sr progovori o bitnim stvarima na ozbiljniji nacin- sto jaca kritika ( kritika nije pljuvanje), to plodonosnija
   polemika i- vidjeniji sajt! Najbolji dokaz za ovo ti je tekst izvjesnog Kolje- njegov predak, mada je to nebitno, no on to podmetnu kao veoma bitno! bi SER ATLI, nadam se, Srboljube, da si za istog cuo-, dakle njegov tekst o UN: I ELEMENTARNO LOGICKI I PO NIKAKVU SADRZAJU glupost, ali usljedila je polemika, plodotvorna, koja polemika, a ne ona glupost, gotovo da postavi Ser Kolju na pijedestal naucnika; i mesto da Kolja bude zahvalan, on, nedorastao smislu polemike, sve zaista popljuje i srusi time onaj pijedestal na koji ga drugi, svojom misaonom mukom, privedose… To ti je , Srboljube, najbolji primer za gore receno.
   Da te dalje ne gnjavim, vec samo da ti najavim potencijalno problematizovanje izjave moga prijatelja Nikole Turajlica o nacinu kako od istoga Kolje dobi srpsko drzavljanstvo; ovdje samo napomena: u svakoj d r z a v i ove rabote su najteza krivicna djela i ona ne zastarjevaju- u SAD-u cak ne kartu preko Okeana, vec, najmanje, Gvantanao; ali treba, Srboljube, imati DRZAVU
   S postovanjem, Srboljube!

   • Za nepoverovati je da se konačno ostvarila najuzvišenija srpska težnja (Ne daj Bože, da se Serblji slože!) i to dva umnjaka, bez mane i straha, Spaso i Srbo.
    Umnjak Spase me proglasi prijateljem, iako je izvesno da sa njim nisam čuvao niti mogao čuvati ovce, jer ih moja porodica nije držala.
    Umni Spase se čak razume i u propise o sticanju državljanstva i kao primer navodi USA, gdje je strogo kažnjivo utaja podataka o članstvu napr. u vojsci Republike Srpske, dok je ranije bila preporuka za državljanstvo članstvo u GESTAPO-u, SS-u i s., kao i u kvislinškim vojnim formacijama (ustašama i sl.), a sada u terorističkim organizacijama.
    Zlikovac Kolja se prisetio svojih “komitskih” korena, dao papire na temelju pasoša za srpsko državljanstvo jednom od sunarodnika koji je pred terorom kod kuće izbegao u inostranstvo i time razumljivo počinio najteži zločin protiv Srbije i Nebeskog naroda (zbog kojeg treba biti kažnjen zatvorom u Gvantanamo kavezu).
    Mea culpa, mea maxima culpa je bila kada sam proglasio Srbendu Majka za korifeja stanara iz zatvorenog odelenja Lazine ustanove i tako strašno potcenio univerzalnog mislioca i znalca Spasa.

 17. Osvrte čitam nakon što postavim osvrt u većini slučajeva, osim kada me neko u osvrtu spomene u prvoj rečenici kao poznatog seratora i autora seratologije, nauke o ponašanju onih koji su pobjegli iz Laze ili su na pragu, ali unutra nema mjesta. Kada pročitam tekst ovog autora svaki put bukvalno poludim, posebno što bih morao upotrijebiti makar milion karaktera više za repliku. NJmu bi morao neko jednom za sva vremena napisati ozbiljnu repliku. Često sam pisao da kada čitam njegove tekstove imama osjećaj da ne piše na kompjuteru već da piše lopatom. Uzme čovjek lopatu i natrpa svvega i svačega (kad bi bilo šta bi bili, kad će biti šta će biti, čas toplo čas hladno) . Ako bi se autor disciplinirao i sada u miru pročitao vlastiti tekst, morao bio se svima nama čitaocima izviniti. Dakle, pokušao je da nam kao đacima prvacima objašnjava, kako bi rekla bivša braća “tuđice”, a onda to radi pogrešno, a i tako mi Boga, uvredljivo, kao da su njegovi čitaoci debilčići (priznajem da sam debil kada čitam te tekstove), tako kaža: “Izbalansiranost znači uravnoteženost”, najprije hvala, eto pod stare dane i dva fakulteta neko me nauči da “izbalanasiranost” znači “uravnoteeženost”, a onada moram i da ga pohvalim, bravo Kolombo (ili Kolumbo), otkrio si Ameriku iako Kolombo nije otkrio Ameriku već Amerigo Vespući, a onda objašnjava “latinski termin” (nije termin već latinska riječ, jedno je termin a drugo je riječ) na italijanskom ili se sprda italijanski pa kaže collaborare. Crni autore, na latinskom se piše collaboratio. Zatim autor ne zna šta je geopolitika i tu riječ upotrebljava na svim mjestima pogrešno (geopolitika nije nauka, geopolitika je osvajanje teritorija i ima pežorativan prizvuk, zna se ko je osnivač geopolitike i koje joj je značenje dao) . A, onda perspektiva piše u množini “perspektive”. Perspektiva je nauka o optici, dobro, dobro, znam ne dižite prašinu, poprimila je značenje pogled u budućnost u daljinu. Autor lopatom pokušava da nešto izbalansira (i tu riječ nam objašnjava, a ja sam je naučio od pok. Pavla Vijisića, kada je pok. Dragana Nikolića zvao Balansero, znao sam i ranije šta znači ta francuska riječ balancer balansirati, ja sam zvršio klasičnu gimnaziju i učio TRI godine latinski i osam godina francuski). Autor pokušava da balansira kao nesrećni Tomo i još nesrećniji i žalosni ministar Dačić koji su često izjavljivali u duetu, kao duo Hani, da vode Titovu politiku i Istok i Zapad (i o tim glupostima sam napisao tekst koji je objavljen) . Nema i Istok i Zapad nego samo Zapad i predjednik Vlade je u pravu. Digresija, koliko god mrzimo Broza, gospodo, on je bio veliki igrač. Dok sam živio u Moskvi dva puta sam podmićivao bezbednjake rubljama i ulazio u hotel Luks ( na početku ulice Maksima Gorkog). Tamo su se poznati strani komunisti samoubijali, ali nijedan nije skako sa sprat na ulicu već u dvorište, iz tog hotla su vođeni u Ljubljanku gdje su premlaćivani i ubijani. Jedni čovjek koji je izašao živ i zdarv iz tog hotela bio je Broz (sjeo sam oba puta na stolicu na kojoj je sjedio za jednim malim stolom u prizemlju i popio “malu” votku). Zašto ga spominjm u ovom kontekstu. Zato da je živ ne bi mu na pamet pala ludorija u ovim vremenima da kaže i Istk i Zapad. Dakle, Brnabićka je u pravu. Nema Istok, samo Zapad. Uostalom, šta će Srbija Rusiji. Rusija je preboljela i imala teške ekonomske i vojne pošljedice, čoče, od jedne državetine Crne Gore. Nije Srbija na tom nivou, Crna Gora je i punopravna članica NATO-a. Nemojte se igrati i sprdati sa tom državetinom. Dosta više s tim glupostima, kao da su Rusi mutavi. Dosta sa glupostima da nam je Rusija potrebna zbog Kosmeta (naučite makar Vi kao veliki patriota, Dražo, da se ne kaže Kosovo već Kosmet). E, ovo neću da komentarišem, ovo je za Riplia: “Tako je načelno, a kada se radi o konkretnom ekscesu koji je povod za ovaj tekst (koji se odnosi na mnogo širi problem), nadam se da se radi samo o političkom neiskustvu predvodnice naše vlade, a ne nameri da ona bude iskorišćena da se pokrene pitanje preispitivanja i ovako mnogim nedostacima opterećene naše politike „izbalansiranosti”.

  • Bas slatko! Ovi adom dani nosioci prangija za ” stanovnike”, kako kazu, Lazine Ustanove tolilko su vicni u osecanju onoga sto jest ” igra reci” da ih se i namanjom gluposcu moze uvesti u duhovni stadijum slamnato zvececeg im organa kojega narod zove m o z a.k; polazni osnov za m la c e nj e slame jest blazenougodno im osjecanje sopstvene im situiranosti u njima pripadnom duhovnom miljeu p r o n o s e nj a sadrzaja koji je predmetom nauke, danas najpraktikovanije!, kembridzskim univerxitetom imenovane kao
   t u p o l o g i j a- nauka o tuposti; jest da je moja namjera da, strogo se drzeci metode t u p o l o g i j e, iste dobijem za ozbiljni razgovor o tupologiji k a o tupologiji, kako bi se, zajedno!, priveli nauci zvanoj, po Sorboni, p a m e t o l o g i j a, ali ne
   Ide: slamomlacenje je nauka koja se ne dobija na ulici, a da bi je se moglo tek n a m j e r.o m ” obogatiti” sadrzajem koji, vec samim sobom, hoce preko iste; naravno, rezultat ove moje nemoci polucuje stanje uvjerenosti istih da se sa njima ozbiljno, na nivou metodskog postupka tupologije, ovdje prisutnom
   pisanijom, razgovara; u takvoj pripadnoj im moci poimanja, najbolji ” knjizevni” postupak jest i r o n i j a sa naglasenom mjerom praktikovanja nadanja o laganom privodjenju diplomama verifikovane tupologije ka, moguce, kakvoj- takvoj , pametologiji; inace, najblizi narodski izraz za ironiju jest s p r d nj a- Jelskim univetzitetom verifikovani pojam srpskog naroda o drustvenoj pojavi koja , kao surogat prirodnog, jest bitnim sadrzajem onoga sto se zove s v a k o d n e v i c a- naucni
   pojam, verifikovan od strane Univerxiteta u Beogradu, za opste prisutnu drustvenu pojavu zvanu
   c v e t a nj e t i k v i, inace vremenski dugolezece stanje izrazeno kroz ustuknuce pameti pameti pred tikvizmom- u ovoj analizi narecenih pojmova implicite se, kao vezna nit koja uspostavlja kakav-takav red u njihovu, na prvi pogled, nesuvislost, nalazi rad Uma zvani k o lj i z am-
   opsti pojam za sadrzaj zadobijen vremenom c v e t a nj a t i k v i- za mene neupucena lirski ” snimatelj” ovog c v e t a nj a odlezao je nekoliko godina u brozovoj cuzi , a po trazenju naucnih analiticara zbirno zvanih k o lj e; ovi- kolje- su se , u znak zahvalnosti sistema za njihovo naucno postignuce, vrnuli uglavnom u d i p l o m a t i j u, da bi, svojom pojavom u bijelome svijetu, a kao izrazajni primjerci!, pokazivali kakve li sve t i k v e t i n e cvjetaju na ovim prostorima. Bivajuci u kontaktu sa ducicima, andricima, rakicima…, obavesten sam o njihovu izrazenom zadovoljstvu u kvalitetnu odabiru kvalitetnih im nasljednika…

   Nach scriptum: koljizira o g e o p o l i c i i tresnu, na tragu gornjeg, za misljenje veoma upitnu glupost; a tek: ko je , uopste, tvorcem tog pojma?!, pa nezna jadni KOLJA

   NO, ajde, koljice, bar malo na nivou
   logicko-filozofijskog traktatusa, a ne samo , kao u m a n covjek, da vodenicaris glupost za glupostima

   I, Boze!, nista, a sam se prozove!, ne prozbori o svojim prijateljima m i r i c i m a; da ne spominjem ovo diplomatsko hvaljenje rezima u stranoj zemlji- u diplomatiji, izuzev kod nas, jadnika!, ne zabiljezeno, pa, jos!, kroz usaglaseno ” misljenje” sa strancem, izbacivanje drzavlhanstva
   Iz diplomatske torbe kao sundjera za prljavstinu; ne prozbori o tom- a izdade te!- ni tvoj prijatelj… No, kakve smo vas imali, dobro i prodjosmo

   A pojedinacno sve tvoje somnambulnosti analizirati, moc je pripadna samo onima koji k o lj i m a jesu
   Moj topli pozdrav -i mome dragom prijatelju Nikoli Turajlicu!; mozda mi se ushtjedne da ga upoznam sa divnim sadrzajem iz Zvolena

  • E moj Kolja, jesam li te upozorio da se kloniš od svojih fanova, kao djavo od krsta, a ti si ih svojatao, kao svoje velike prijatelje.
   Najopasniji su ti ovi neimari poljskih sernjaka, koji koriste Vidovdan sajt umesto svojih rukotvorina.
   Što se pak tiče mojeg “prijatelja Spase” i prijateljstva iz slovačkog Zvolena, neskromno ću ustvrditi da je moj kafić bio “sigurna kuća” za sve Jugoše, kojima sam bio drug, a svima činio usluge, ukolko je za to bilo potrebe.
   Medjutim nisam mogao pretpostaviti da bi neki od njih toliko uznapredovao, do tako visoke pozicije, kao što je lovac na glave za Gvantanamo.
   U svakom slučaju ti “prijatelju” imaš ozbiljne probleme i dobronamerno bih ti savetovao da potražiš odgovarajuću pomoć, dok ne bude prekasno (da se ne izlažem trošku sa slanjem koše).

 18. Srpski komunisti 100 godina se zaklinjase Istoku, Lenjinu a potom Staljinu,a zajedno sa svojim marsalom Titom Zapadu se poklanjase,kao zlatnome teletu ,sluzise i dalje sluze svome bogu,bez obzira na propasti i stete koje nacinise narodu iz koga su ponikli,Njemu ne priadase,niti pripadaju ,oni ceo svet vole,a svoje poreklo duboko preziru.Inace kako bi Svetu dokazali da ga vole,ako nebi poreklo prezirali,kao pokaloticeno-pohrvaceni Srbi sto su svoju pravovernost papi i Pavelicu dokazivali zescim i mosturoznijim zlocinima nad Srbima nego oni Hrvati od praiskona. Srpski komunisti od te ideologije su cvrsto zadrzali zestoko jednoumlje,da su mogli uveli bi i zabranu na drugacije razmisljanje,a i ogroman policijski i dousnicki aparat koji je pogotovu Srbe pratio po celom svetu,i da je se neki Srbin da u onim Apolo misijama odleti do Meseca i tamo bi nekoga udbasa ili dousnika za njim poslali.Davnih 80-ih dolazeci na odmor iz tudjine budem pozvan u policiju na saslusanje,da se raspitaju o mome kretanju u tudjem svetu,a vec su znali kuda ja ni pocemu vazan tamo izlazim.Pitaju me za ljude koji tamo druze se piju i cetuju,Ajde sto me pita za coveka iz naseg kraja Dragoljuba Pantelica ,potonjeg svestenika,ali od kuda njima u policiji u zapadnoj Srbiji saznanje o Zivku Uzelcu,zvanog Dugi,coveku iz Dalmatinskih krajeva,otisao iz Titoslavije legalno,normalno politika koja je “mudro”vodjena nije mogla da nahrani tada ni 20 milona naroda,kao i sadasnja ovih 7-8 milona.Ta komunisticka glupost o ekonomskoj emigraciji,kada su 60-ih dali pasose da ljudi odlaze u ropstvo po belome svetu,je u stvari bila njihova domacinska,politicka nesposobnost da uhlebe veliki deo naroda kao da nas je bilo kao Kineza.I njima smo mi predstavljali nekakvu pretnju koja im moze naskoditi.To je bilo Orleovsko vreme zapoceto u Rusiji 1918 a u Srbiji 1945,spomenulo se ne povratilo se,koje sada na liberalnome zapadu nastupa,i u Srbiji se na razlicite nacine oponasa,zakon o polnosti,parade,o porodici,sada o decijem radu itd.pa jos kada se i zvanjcno sa njima Zapadom u kolo uhvatimo,garantovano postavice nas za kolovodje jer ce mo dotle prevazici u svim vrstama poganluka i odpadnistva od BOGA i zdrave pameti.Onda ce komunisti pevati pesmu EVROPI:OD BEOGRADA PA DO BRISELA,EVROPO,EVROPO KADA SAMO DOCEKASMO.

 19. Hvala Nikola.Ti si me upoznao kao šefa Konzulata u Bratislavi. Svjedok si šta sam sve uradio za 4 godine. Samo da sam spasio 75 porodica (mješoviti brakovi), zajedno sa predstavnikom UNHCR, koji su bili u logoru u Gapčikovu dovoljno bi bilo. Sve te porodice smo uputili na sigurna mjesta i zaposlenja u Kanadu, Australiju, Norvešku, Dansku, dakle rasturili logor. Njima u poavetalim zemljama, proustaškoj Hrvatskoj i balijskoj Bosni nije bilo povratka (muž musliman, žena Srpkinja, muž Hvat, žena Srpkinja, ili mulimanka, žena Hrvatica, muž musliman, sve su to bili mješoviti brakovi sa malom đecom (evo Spasitelju, piši rječnik, nauči da se djeca na crnogorskom kažu đeca). A Šiptari su posebna priča. Slovačka je bila jedina zemlja u vrijeme bombardovanja da ih Ameri nijesu (nauči Spasitelju i drugu riječ jednog ozbiljnog jezika – nijesu) mogli natjerati da organizuju demonstracije. Nikola, ponovo ja griješim i pridajem značaj nebulozama nekakvog oduzetog spasitelja. Možda i ne postiji Spase Uzelac (molim Te Nikola javi mi da li postoji i da li ga poznaješ), možda se neko krije iza tog imena i prezimana. No bilo kako bilo, ovoga što piše nebuloze zahvatio je depresivni optimizam. Poslušaj, oduzeti, Nikolu, spašavaj se ako već nije kasno. Popi čaj od nane, smiri se, naspavaj se, trgne se bolan ne bio, možeš ti to. Ja ti iskreno želim ozdravljenje iako sam “jadni Kolja”.

 20. E moj Kolja, okani se ćorava posla, počev od prosvećivanja Serbalja, koji su u principu podeljeni u tri kategorije (33% retarda-umišljenih budala, 33% šizofrenika i 33% fukara-koje bi prodale za sitniš rodjenu majku, a o otadžbini da se i ne govori), te rasprave sa stanarima iz Lazine ustanove, jer time ne možeš ništa postići, a samo možeš biti isprovociran.
  Statistička je greška 1% normalnih Srba, u svakom pogledu, koji su već izgubili svaku nadu i predali se zleduhoj sudbini.
  Ne znam da li si registrirao da sam prestao baljezgati tekstove na Vidovdan portalu, iako je bilo “krasnih” tema u kojima ja “plivam kao riba u vodi” (izbor Trampa, Drang nach Westen Sberbanke-odoše milje Eura pod vodu-ne samo u Agrokor, nastavak hibridnog rata Imperije haosa protiv Rusije i njene “pobede”, koje istu pretvaraju u novu Argentinu), a iz razloga, da si ne dozvoljavam biti u društvu realpatriotskih analitičara, koji se odlikuju skromnim znanjem i upitnim moralom, ali to kompenziraju obranom do posljednjeg daha lika i dela Mesije KaliNera, praveći čitaoce Vlasima.
  Kada imam slobodnog vremena sprdam se (podjebavam bez vijagre) na sajtu komentarima o tekstovima i odgovorima komentatorima, a Radun mi to tolerira jer drži kako je manja šteta ako to radim u njegovoj latrini, nego da izazove “oštrog psa” da grize realpatriote na tudjem portalu.
  Što se tiče komentatora retarda i stanara iz Lazine ustanove, ove ja, sprdajući se, dovodim do totalnog delirija i tako im “začepim gubicu”, zbog čega me se ovi na kraju klone kao djavo krsta.
  Kako ti nisi sadističkog karaktera, kloni se rasprave sa komentatorima i objavljivanja tekstova koji će izazvati negativnu reakciju ovih polupismenih primitivaca ili ludjaka.
  Što se tiče našeg “zajedničkog prijatelja” Spase, ne znam o kome se radi. Vjerovatno je to neki od švercera iz vremena sankcija, koji su se muvali oko mojeg kafića u Zvolenu, koji se (za razliku od mene i tebe lažno predstavlja pod nickom).
  Pozdravljam te i želim ugodno nedeljno poslepodne.

  • Ma da!, logican je ovaj a d v o k a t : njegov KAFIC u Zvolenu se” lazno
   predstavlja pod nickom”! U proseku pravnici doguraju maksimum do ovog nivoa logickog- no, bolje za mozak im. Ma, malo ga ovaj zvolen zvolnu! Ajd’, dragi Turajlicu, nek’ostane zajednicka nam tajna, ta nije dobro da i drugi krenu da se zvolenisu…
   A tek prorocke sposobnosti o propadanju usrane Juge- ta vecih titojugica nebi do celjadi sa Banije , utjeha im sto se a v e t dedinjizirala, pa im je tu, cemernima!, nadohvat.
   Obavesti nijesamuscega prijatelja Koljicu da se ne uplice u ovakve nesuvisle pisanije, Ser Atli pretka da ne sramoti; i da mu kazes da bijah, zahvaljujuci urodjenoj mi kafkijanstini- Nikola, kao p r a v ni k ovu Gospodju veoma dobro poznaje; ne negiraj, Nikola!, nemas ljudsko pravo da naseg, na istom zadatku!,
   Prijatelha Kolju, dovodis, mogucim negiranjem poznavanja iste Gospodje, u zabludu!- i Onaj sramni Milutin, kuca trospratnica; tu i tamo i u Kolju se preobrazih- mili Boze lakoce zivljenja; pri pokusaju uturajlicivanja- nikako!, zla sila me sacuva od ova cojstvovanja, a, hvala Milom!, on me cuvase od pravnickijeh mislenija…
   I, Kolja: poslusaj svoga Nikolu, nisi ti onaj koji vidi dalje od Nikole, uplices sr, pa njega golitis- eto!, Zvolen…
   Eh, Kolja: sta li , ono!, bjese geopolitika!? Ponovi, Kolja, smehu! ne pripalo; i daj, reci oca joj!, duznost ti je da poducis, nemoj samo u perspek t i v a m a, no sa horizonta( le) u vertikalu, labora duofakultetskoga ti radi

   I Tebi u pozdravu mi snimaj mi se, Kolja!

   • E moj neimaru Spase,
    Tvoji komentari postaju potpuno nesuvisli iliti drugim rečima ti si potpuno prolupao.
    Čuo si za narodnu izreku da onome tko je lud, nije dobro biti drug.

    • Jesam,Nidzo!, duhovnog mi lopovluka, bas kako zboris. No, Nidzo, istini otvoreni, niskoj ljudskoj vrlini- znatizelji, mojoj, a iz Laze!- ususret izlazeci: iz Mlinoge si mi, Gornje ili Donje , Komogovine, pak, ili Pastvuse, Josevice, mozda Tremusnjaka, na Jabukovac naslonjena? Znam da iz Hrastovice sigurno nisi!
     Culi, mozda, za onoga Iliju Ranica, Kraljeva oficira, a iz Josevice, koji, za novih dogadjanja, bi, uz Zezelja, prvim Brozovim bezbednosnim pratiocem, no, kao promucurni kraljevski oficir, navreme se, pre zlikovca Djilasa, izvuce ispod kape brozosmradne; e, da malo zadovoljim, u sitnoj gluposti, ono Koljino upitivanjeTebi ” servirano”: ja sam svadbeni kum Ranicevu starijemu sinu Kresi, a iz Ilijina drugoga braka, inace stanarima u Gundulicevoj ulici, a tik uz Ilicu; a mozda znas tvog banijskog- iz Graduse- komsiju Ti, takodjer Iliju Ranica, u Centralnom komitetu SKhrvatske sto se uhljebio- i njegov sam svadbeni kum; a mozda znas Slavka Malobabica…, znas one dvije spijunske afere- Ti kao advokat znas.., ali tu T i ne mogu vise…; buduci sa Banije nije da neznas divnog Peru Obrenovica- Bog da ga cuva!-, direktora Prosvjetnog savjeta Zagreba i pripadne mu regije- eto tvoj banijski- juzni predio- komsija bi mi divnim prijateljem; Eugen Pusic, otac od Tvoje premile bivse ministrice vanjskih poslova Lijepe- ovu spjeva srpce, jel’da?, Runjanin- ti hrvatske, Vesne Pusic bi voditeljem Katedre za upravno pravo Prav. fakulteta- ti pravnik, znas!- , a ja naucnim saradnikom na programu istrazivackom kod njega- uglavnom program- ovo je znacajno za Premilog Kolju!- Ujedinjenuh Navija I Beckog centra…
     Za sada em…

     • Dakle crni zemljače ja sam iz Svinice, a kasnije sam živio i radio u Kostajnici i manje ili više su mi poznati ljudi koje spominješ.
      Medjutim sa tobom se ne ponosim, jer bez ikakvog razloga utočiš na jednog poštenog i časnog Srbina, kao što je Seratlić, koji ti nije ništa skrivio niti na bilo koji način povredio, čak te je u jednom komentaru nazivao prijateljem.
      Očekujem od tebe da se lepo izviniš Seratliću da mi ne bismo postupali po onoj narodnoj da “Svoj svome uterava dva cola dublje”.
      Pozdrav i laku noć.

 21. Anđelkoviću, ko je 1878 stvoriio Veliku Bugarsku na račun Srbije, a ko je vratio granicu gde e i danas? Ko e staviio smutnju između Srba i Bugara a ona trae i danas? Ko e pocepo Srbstvo namiguюći Montenegrinima da su uzvišeni “srpska Sparta” Prosta pitanja traže prost odgovor, ne šuplju filosofiю. Ako ne znaš kolega, nie sramota pitati, sramota e lupati u glavu ovaй narod u vremenu kada svako gleda svoe interese i naйkraći put do njih.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here