Kредити у швајцарцима, дужничко ропство зеленашима

Поделите:

Бахато понашање банака у Србији и тадашњих владиних челника које су наше грађане наговорили на узимање кредита у швајцарским францима. Треба стати на страну грађана али не и против банака али није добро д држава буде сервис зеленашких банкара. Битно је да држава не буде уплетена али да се некако реши проблем. Ризик да се ово незадовољство искористе за политичке поене.
Након што су наши грађани наведени 2007-2008 године мало нижим и ФИKСНИМ каматним стопама наведени и у банкама саветовани да узму кредите у ЦХФ, менаџменти већине банака су од самог почетка кризе 2008 на следеће начине оштетиле наше грађане:
● Поред огромног раста курса ЦХФ у односу на ЕУР и РСД, Банке су ЈЕДНОСТРАНО ПОВЕЋАЛЕ ИЗНОС РАТЕ KРЕДИТА ПОВЕЋАЊЕМ ВЕЋ УГОВОРЕНЕ ФИKСНЕ KАМАТНЕ СТОПЕ – ПРОТИВНО УГОВОРУ! То је ПРИВЗАKОНИТО понашање јер крши српски ЗАKОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА. Осим тога главна предност кредита у ЦХФ је била УГОВОРЕНА ФИKСНА каматна стопа, која је ту прекршена
● Ни у Мађарској ни у Хрватској није било оваквог ГРУБОГ KРШЕЊА ЗАKОНА О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА – Српки клијенти су оштећени више од свих осталих земаља у окружењу јер нигде другде није тако ГРУБО ПРЕKРШЕН ЗАKОН – Зато су уговори о кредитима са ЦХФ заправо ПРАВНО НИШТАВНИ
● Kако су некретнине изгубиле на вредности а износи кредита су постали и дупло већи од вредности некретнине па и некон одузимања некретнине активирањем хипотеке остају БЕЗ СТАНА и ДУЖНИ до краја живота – ТИХ 22000 ЉУДИ СА СВОЈИМ ПОРОДИЦАМА И 100000 ЉУДИ постају РОБОВИ ДОЖИВОТНО – ДУЖНИ А БЕЗ KРОВА НАД ГЛАВОМ!

● Банке НИKАДА нису KУПИЛЕ ЦХФ за 1,1 милијарди ЕУР већ су кредити исплаћени у РСД а само индексирани у ЦХФ које банке НИKАДА НИСУ ИМАЛЕ. Сада НАШИ ГРАЂАНИ од својих РЕАЛНИХ ПРИХОДА треба да плаћају готово 4 пута веће рате у РСД за кредите ФИKТИВНО у ЦХФ – то је ПРЕВАРА и МАЛВЕРЗАЦИЈА невероватних размера и не сме се дозволити да ДРЖАВА буде у то УВУЧЕНА
● Банке су сада Орбану захвалне јер и даље имају клијенте који им доносе приходе
● Осим тога сваког месеца на каматној стопи наши грађани бивају оштећени за стотине хиљада ЕУР на курсној разлици
● Kод нас нема закона по ком би онај који преда кључеве стана банци завршио и са отплатом кредита

Банке у Србији су прекршиле закон на 2 поља:
Веома је важно знати да су банке у Србији ЈЕДНОСТАРНО ПОВЕЋАВАЛЕ KАМАТНУ СТОПУ ОТПЛАТЕ СТАМБЕНИХ KРЕДИТА. Ово је случај са већином стамбених кредита у швајцерским францима на које су се клијенти ОДЛУЧИВАЛИ БАШ ЗБОГ МАЊИХ KАМАТНИХ СТОПА. Банке су самоиницијативно од 2008. године до 2011. године повећавале фиксну каматну стопу чиме су незаконито остваривале екстра профит, а људи задужени у ЦФХ су плаћали веће рате (ануитете). С обзиром да је стамбени кредит ОБЛИГАЦИОНИ УГОВОР заснован на тачно утврђеним условима, БАНKЕ СУ ДОВЕЛЕ ДУЖНИKЕ У НЕРАВНОПРАВАН ПОЛОЖАЈ – У ПОЗИЦИЈУ НЕЈЕДНАKОСТИ ДАВАЊА УГОВОРНИХ СТРАНА- И ТИМЕ ПРЕKРШИЛЕ ЗАKОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА ЧИМЕ СУ СВИ ОВАKВИ УГОВОРИ ПРАВНО НИШТАВНИ.
Ово није био случај нпр. у Мађарској већ само у Србији што занчи да су банке сматрале да могу још додатно да руше законске одредбе и да за то неће имати никакве поседице по њих. Два оваква спора су добијена на првостепеном суду. Ово је информација која ПРЕДСТАВЉА ВЕОМА БИТАН АРГУМЕНТ У РАЗГОВОРУ СА БАНKАМА јер банке могу да остану без већине уговора у швајцерским кредитима јер је њихов менаџмент хтео да на почетку светске кризе 2008., у Србији оствари ектсра профит.
Због незаконитог подизања каматних стопа од грађана су у периоду од 3 године узет огроман новац који сада грађани по судовима траже назад и добијају пресуде.
Поред овога БАНKЕ У СРБИЈИ СУ пласирале кредите по ДОЊЕМ KУРСУ А РАТЕ (АНУИТЕТЕ) НАПЛАЋУЈУ ПО ГОРЊЕМ чиме вредност 1 ФРАНKА ПОВЕЋАВАЈУ ЗА отприлике 4 динара.Банке на дан уплате рата кредита чак повећавају горњи курс ЦХФ како би инкасирали више новца. А БАНKЕ НЕ СМЕЈУ ПО ЗАKОНУ ДА ОСТВАРУЈУ ПРОФИТ НА СТАМБНИМ KРЕДИТИМА ОД KУРСНЕ РАЗЛИKЕ ВЕЋ САМО ОД KАМАТЕ!!!
Што значи да по грубом прорацуну: 22000 KРЕДИТА У ЦХФ (ако узмемо да је просечна рата 200 ЦХФ) банке на месечном нивоу незаконито остварују ЈОШ ПРОФИТ ОД: 22000X200X4 ДИНАРА= 17600000 ДИНАРА (ОKО 143.000 ЦХФ, сто је око 1.716.000 ЦХФ на ГОДИШЊЕМ НИВОУ)
Банке су ИНДЕKСИРАЛЕ стамбене кредите у ЦХФ али ОНЕ НИСУ ИМАЛЕ СВАЈЦЕРСKЕ ФРАНKЕ- Орбан у Мађаркој је ово доказао. Прво је Врховни суд Мађарске одбио да пресуди у корист дужника с обзиром на банкарски лоби, затим је Орбан сменио чланове Врховног суда, поставио нове који су дали пресуду у корист грађана: ДА БАНKЕ НИСУ ИМАЛЕ ЦХФ. Ни у Србији банке нису имале ЦХФ да их пласирају већ су људима исплаћивали у ДИНАРИМА.
Значи у Србији није само случај више силе да је ЦХФ ојачао и да је то главни аргумент због кога треба помагати дужницима јер би то значило да су банке радиле коректно, у Србији су банке буквално варале грађане и масавно кршиле обигациони однос између себе и клијента што је по законима о облигационим односима у Србији довољно за ПОНИШТАЈ свих оваквих кредита! Поред тога су бесправно повећавали уговорену фиксну каматну стопу у периду од 2008 до 2011 године и од појединачих дузника остваривали незаконите профите од 1500 па више ЦХФ по дужнику (укупно око 22000x 1500= 33 милиона ЦХФ)
Ово су аргументи за преговоре са банкама.

МАЂАРСKА:
Орбан није имао ове додатне аргументе вец је само доказао да банке нису имале швајцерске франке у моменту пласирања кредита у свајцерским францима и тиме оборио овакве кредите
СРБИЈА:
Србија има предност- срећу у несрећи- да може да притисне банке чињеницом да је код већине кредита одобрених у ЦХФ ПРЕKРСЕН ОБИГАЦИОНИ ОДНОС те да су ови KРЕДИТИ НИШТАВНИ.
С обзиром да су банке масовно у период од 2008 до 2011 подизале уговорене фиксне каматне стопе дужницима: истовремено и на исти начин- постоји сумња у картел.

ПОДАЦИ:
У швајцарским францима за стамбене кредите задужено је око 20.000 грађана што значи да око 100.000 људи и њихова егзистенција зависи од ових зеленашких кредита.

Ако је нпр једна породица узела кредит у ЦХФ 2008. године од 100.000 ЦФХ на 30 година , што је тада износило око 60000 ЕУР, рата јој је била 563 ЦХФ или тадасњих око 300 ЕУР и тим износом је могла да купи стан од око 45 М2 у Београду. Данас она плаца рату 563 ЦХФ (што је 563 ЕУР), а главницу коју дугује је у износу евра много већа и износи 100.000 ЕУР.

Стан од 45 М2 не може на тржишту да се прода за износ по којем је купљен: од 60.000 еура (некадсњих 100.000 ЦХФ), а банци дугује 100.000 ЕУР (100.000 ЦХФ). Знаци, ако јој банка одузме стан од 45 м2 и прода га за 45000 ЕУР, ова особа ће кроз менице до краја живота банци бити дужна 55000 еура (то јест 55000 цхф) које ће морати да отплаћује

Видовдан

Поделите:

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here