Slobodan Osmokrović: Osvrt na Darvina

Podelite:

Ukratko… Ko je bio Darvin ? U ovom kratkom tekstu pokušaću dati svoj doprinos i izneti određene činjenice.

– DA LI JE SVA STVORENJA STVORILO NEKO BOŽANSTVO, NAKON ČEGA SE ONA NISU MENJALA? Da li su se vrste, vremenom, ipak postepeno razvijale?
Rođen u Engleskoj u XIX veku, u vreme intenzivnog razvoja kapitalizma nakon industrijske revolucije, Darvin je okončao ovu vekovnu debatu koja datira još iz vremena starogrčkih filozofa.

Darvin je na brodu “HMC BIGL” oplovio svet za pet godina. Boraveći nešto više od mesec dana na ostrvima Galapagos, primetio je da se životinjske vrste razlikuju od jednog do drugog ostrva, što ga je podstaklo da postavi hipotezu o evoluciji. Posle toga, objavio je kontraverznu knjigu “O poreklu vrsta” u kojoj se, uz pomoć naučnih dokaza, suprotstavio ideji da je sve vrste stvorilo neko božanstvo, što je bilo najveće naučno otkriće posle Njutnovog…

Kada je 1844. napisao rad, na 230 strana, o svojim otkrićima, sastavio je i testament i naslovio ga na svoju suprugu. “Završio sam sa pisanjem rada o poreklu vrsta. Kada svet bude razumeo moje teorije, nauka će napraviti ogroman korak napred”, napisao je, tražeći od nje da preda delo Lajelu da ga objavi posle njegove smrti. Zašto nije želeo da objavi delo za života? Veruje se da za ovo postoje dva razloga: pouke iz istorije i njegova supruga.
Kada je počeo da beleži svoja zapažanja, napisao je i jedan podsetnik u kome je sebe upozoravao: “Ne zaboravi na kazne koje su astronomi pretrpeli zbog svojih istraživanja”. Zacelo je verovao da će imati istu sudbinu kao Kopernik, koji je otkrio da se Zemlja okreće oko Sunca, ili Galilej, koji je bio izopšten iz crkve.
U svojoj autobiografiji je zapisao: “Potreban mi je neki dokaz da su čuda postojala, kako propoveda hrišćanstvo, jer, što više saznanjem o prirodi, sve je manja moja vera u čuda”. Jasno je da naučnik nije bio odani vernik. Sa druge strane, supruga mu je bila pobožna hrišćanka, krstila je njihovu decu, redovno išla na misu i čitala Bibliju. Zabrinuta zbog zaključka do kojih je došao njen muž, napisala mu je pismo u kome ga je pitala: “Tvoje istraživanje nema nikakve veze sa verom, zar ne?” Kada je to pročitao, Darvin je shvatio da će rezultat njegovih istraživanja pogoditi njegovu ženu, pa joj je u pismu odgovorio: “Kada umrem, poljubi ovo pismo mnogo puta i znaj da sam plakao dok sam ga pisao”. Zato su rezultati njegovih istraživanja ostali 15 godina prekriveni velom tajne u njegovoj radnoj sobi.

*********
24. novembra 1859. godine, objavljeno je delo u kojem je izneta teorija da su vrste, vremenom, evoluirale. Knjiga je koštala 15 šilinga a 1250 odštampanih primeraka prodalo se već prvog dana. Izdavači su potom odštampali još 3000 primeraka, što je za to vreme, bila jedna izuzetno uspešna naučna publikacija.

Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here