Статусно-правни и династичко-владарски периоди нововековне државе Срба

Поделите:

До које године ће постојати Република Србија у садашњој државно-правној форми?

Како савремени човек доживљава историју? Најкраће речено, као праволинијско „нагомилавање случајних историјских инцидената и епизода“. У овој идеји историје су кључне две одреднице: прва одређује историјски процес као праволонијски (или неповратан), а друга одређује „историјске инциденте и епизоде“ као случајне. У складу са оваквим схватањем историје, немачки теоретичари Вилхелм Винделбанд и Хенрих Рикерт су закључили, да је историја наука која: не формулише законе, не служи се математичким обрасцима и не допушта предвиђање будућности. Међутим, античка идеја историје је сасвим супротна савременој. По античком схватању, историјски ток је кружан (повратан), а не праволинијски, па је самим тим и будућност унапред одређена, а не случајна. Историјска збивања нам се понављају као годишња доба или месечеве мене, па онај ко познаје историју неке земље, може да сазна и њену будућност. Сажмимо то античко схатање у само две полуреченице римског цара и филозофа Марка Аурелија: све је од памтивека исто и све се у одређеним временским размацима враћа; све ствари које се сада дешавају, дешавале су се и раније и дешаваће се убудуће. Један од ренесансних зачетника модерне историјске науке, Франческо Гвичардини (1482-1540), своје схватање историје формулисао је на следећи начин: Прошлост баца светлост на будућност; свет је увек био једнородан; оно што јесте и што ће бити – то је у неко друго време било; исте се ствари понављају, али под другим именима и у другим бојама; не препознаје их свако, него само онај ко је мудар и приљежно их посматра.

Српска држава и свеколики српски народ се данас поново налезе у егзистенцијоналној неизвесности суочени: са бруталним претњама, уценама, притисцима и ултиматумима господара света, са безалтернативним путевима у сопствену пропаст, са идентитетским и демографским суновратом и чим све не. Запитајмо се стога – дешава ли нам се ово први пут или нам се историја понавља, и по ком временском распону се понавља, ако се понавља? Да ли је, уз помоћ идеје о историји као кружном и објективно нужном процесу могуће егзактно, бар у основним цртама, скицирати нека збивања која су пред нама. Једно од тих питања на које нема одговора је – до када ће данашња држава Срба, Република Србија, потрајати у садашњој државно-правној форми? Покушајмо у овом чланку да дођемо до одговора на то питање анализом статусно-правних и династичко-владарских фаза кроз које је држава Срба пролазила током своје нововековне историје.

Према статусно-правним критеријумима у периоду после 1804/05. нововековна држава Срба је прошла кроз следеће фазе:

 • Устаничка држава, 1804-1813.

 • Полуаутономна Кнежевина, 1817-1828/30.

 • Аутономна Кнежевина,1828/30-1867,

са потпериодом проширене аутономије, 1854-1867.

 • Кнежевина Србија, период фактичке независности, 1867-1882,

са потпериодом међународно признате независности, 1878-1882.

 • Краљевина Србија,1882-1918,

са потперодом окупације, 1915-1918.

 • (Краљевство) Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца: 1918-1929.

 • Краљевина Југославија: 1929-1945,

са потпериодом окупације, 1941-1945.

 • ФНР Југославија, 1945-1963.

 • СФР Југославија, 1963-1992.

 • СР Југославија, 1992-2006 (као заједничка држава Србије и Црне Горе),

са потпериодом Државне заједнице СЦГ, 2003-2006.

 • Република Србија: 2006 – ?

Комбинујући напред дефинисане статусно-правне фазе са династичко-владарским фазама, држава Срба је у току своје нововековне историје, (ради скраћивања текста почевши од 1842), прошла кроз следеће развојне периоде:

 • Аутономна Кнежевина, период Карађорђевића, 1842-1858.

 • Аутономна Кнежевина, период Обреновића Милошеве гране, 1858-1867.

 • Независна Кнежевина Србија, 1867-1882,

са потпериодом међународно признате независности, 1878-1882.

 • Краљевина Србија, период Обреновића Јевремове гране, 1882-1903.

 • Краљевина Србија, период Карађорђевића, 1903-1918,

са потпериодом окупације, 1915-1918.

 • (Краљевство) Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, 1918-1929.

 • Краљевина Југославија, 1929-1945,

са потпериодом окупације, 1941-1945.

 • ФНР Југославија, 1945-1963.

 • СФР Југославија, период Јосипа Броза, 1963-1980,

са потпериодом номиналне владавине Броза (због старости и немоћи), 1977-1980.

 • СФР Југославија, период после Броза, 1980-1992.

 • СР Југославија и ДЗСЦГ, 1992-2006.

 • Република Србија, 2006-?

Има ли у овако представљеној нововековној историји српске државности било каквог система, или другим речима, има ли у наведеним преломним годинама српске државности било каквог система. Има. Све те преломне године се могу груписати у парове, између којих постоји временски распон од око 61-62 године. Самим тим, и свака од напред дефинисаних периода државног развоја Србије има своју реплику, која је трајала приближно исти број година са претходном матричнним периодом. Када пронађено матрични период за садашњу Републику Србију, која је настала 2006, знаћемо и колико ће она још година потрајати.

Аутономна Кнежевина, период Карађорђевића –

Краљевина Србија, период Карађорђевића

По временском ритму од око 61-62 године, период владавине Карађорђевића аутономном Кнежевином, реплицирао се у период владавине Карађорђевића Краљевином Србијом. Оба ова периода трајала су 15-16 година.

1842 – Почетак владавине Карађорђевића аутономном Кнежевином.

1903 – Почетак владавине Карађорђевића Краљевином Србијом.

Међувреме: 61/62 године.

1854 – Почетак потпериода Кнежевине Србије са проширеном аутономијом.

1915 – Почетак потпериода окупације Краљевине Србије.

Међувреме: 61/62 године.

1858 – Крај владавине Карађорђевића аутономном Кнежевином.

1918 – De iure крај Краљевине Србије (и крај окупације).

Међувреме: 61/62 (-1) година.

Аутономна Кнежевина, период Обреновића Милошеве гране

Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца

1858 – Почетак друге владавине Обреновића Милошеве гране аутономном Кнежевином.

1918 – Почетак (Краљевства) Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.

Међувреме: 61/62 (-1) година.

1867/68 – De facto крај аутономне Кнежевине Србије (1867)

и крај владавине Обреновића Милошеве гране (1868).

1929 – Крај Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.

Међувреме: 61/62 године.

Кнежевина Србија –

Краљевина Југославија

1867/68 – Почетак de facto независне Кнежевине Србије (1867).

Почетак кнежевских владавина Обреновића Јевремове гране (1868).

1929 – Почетак Краљевине Југославије.

Међувреме: 61/62 године.

1878 – Почетак потпериода de iure независне Кнежевине Србије.

1941 – Почетак потпериода окупације (и почетак Недићеве Србије).

Међувреме: 61/62 (+1) година.

1882 – Крај Кнежевине Србије.

1945 – Крај Краљевине Југославије (крај окупације и Недићеве Србије – 1944).

Међувреме: 61/62 (+1) година.

1882 – Крај кнежевских владавина Обреновића.

1945 – Крај владавине Карађорђевића.

Међувреме: 61/62 (+1) година.

Краљевина Србија (период Обреновића)

ФНР Југославија

1882 – Почетак Краљевине Србије.

1945 – Почетак ФНР Југославије.

Међувреме: 61/62 (+1) година.

1882 – Почетак краљевских владавина Обреновића Јевремове гране.

1945 – Почетак владавине Јосипа Броза ФНР Југославијом.

Међувреме: 61/62 (+1) година.

1903 – Крај владавине Обреновића Краљевином Србијом.

1963 – Крај ФНР Југославије и владавине Јосипа Броза ФНР Југославијом.

Међувреме: 61/62 (-1) година.

Краљевина Србија, период Карађорђевића

СФР Југославија, период Јосипа Броза

1903 – Почетак владавине Карађорђевића Краљевином Србијом.

1963 – Почетак СФР Југославије и почетак Брозове председничке владавине СФРЈ-ом.

Међувреме: 61/62 (-1) година.

1915 – Почетак потпериода окупације Краљевине Србије и номиналне владавине Карађорђевића

Краљевином Србијом.

1977 – Почетак условно номиналне владавине Јосипа Броза СФРЈ-ом (због старости и немоћи).

Међувреме: 61/62 године.

1918 – De iure крај Краљевине Србије (и крај окупације).

1980 – Крај владавине Јосипа Броза СФР Југославијом.

Међувреме: 61/62 године.

Краљевина СХС –

СФР Југославија, период после Броза

По истом ритму, период трајања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца поновила је својим постојањем СФР Југославија под владавином колективног Председништва (после смрти Јосипа Броза).

1918 – Почетак (Краљевства) Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.

1980 – Почетак владавине колективног Председништва СФР Југославијом без Броза.

Међувреме: 61/62 године.

 

1929 – Крај Краљевине СХС.

1992 – Крај СФР Југославије.

Међувреме: 61/62 године.

Краљевина Југославија –

СР Југославија (и ДЗСЦГ)

По ритму од око 61-62 године, период трајања Краљевине Југославије поновила је својим постојањем заједничка држава Србије и Црне Горе.

1929 – Почетак Краљевине Југославије.

1992 – Почетак СР Југославије као заједничка држава Србије и Црне Горе.

Међувреме: 61/62 (+1) година.

1941 – De facto крај Краљевине Југославије.

2003 – Крај СР Југославије.

Међувреме: 61/62 године.

* * *

1941 – Почетак окупације (и Недићеве Србије).

2003 – Почетак Државне заједнице Србије и Црне Горе.

Међувреме: 61/62 године.

1945 – De iure крај Краљевине Југославије

(крај окупације и Недићеве Србије – 1944).

2006 – Крај Државне заједнице Србије и Црна Горе.

Међувреме: 61/62 године.

ФНР Југославија –

Република Србија

По ритму од око 61/62 године, период трајања ФНР Југославије требало би својим постојањем да понови Република Србија.

1945 – Проглашена ФНР Југославија.

2006 – Проглашена Република Србија.

Међувреме: 61/62 године.

1963 – Крај ФНР Југославије.

Око 2023 – Крај Републике Србије у садашњој државно-правној форми?

Међувреме: 61/62 (-1) година.

У свим периодима нашег нововековног државног развоја, доношени су устави којима су напред наведене државе Срба конституисане или реконституисане. Ако ће Република Србија престати да постоји у садашњој државно-правној форми око 2023. године, када би по историјској ритмици била конституисана нова држава, њена наследница?

Уствна ритмика

Први уставни акт нововековне српске државе усвојен је 1808. године за време Устаничке државе (између осталог Карађорђу Петровићу је признато наследно кнежевско достојанство). Након тога су, на око 30-31 годину: 1838, 1869, 1901, 1931, 1963. и 1992. усвајани нови устави. Вероватно ће се исто десити и осми пут око 2023.

1808 – Усвојен Уставни акт Устаничке Србије.

1869 – Усвојен Устав Књажевства Србије, којим је конституисана независна Кнежевина.

Међувреме: 61/62 године.

1838 – Проглашен „Турски“ устав.

1901 – Октроисан Устав Краљевине Србије.

Међувреме: 61/62 (+1) година.

1869 – Усвојен Устав Књажевства Србије, којим је конституисана независна Кнежевина.

1931 – Октроисан Устав Краљевине Југославије, којим је она конституисана.

Међувреме: 61/62 године.

1901 – Октроисан Устав Краљевине Србије.

1963 – Усвојен Устав СФР Југославије, којим је она конституисана.

Међувреме: 61/62 године.

1931 – Октроисан Устав Краљевине Југославије, којим је она конституисана.

1992 – Усвојен Устав СР Југославије, којим је она конституисана.

Међувреме: 61/62 године.

1963 – Усвојен Устав СФР Југославије, којим је она и конституисана.

2023/24 – Око ове године би требала бити конституисана нова држава?

Међувреме: 61/62 године…

Важно је напоменути да наведена пројекција устројства будуће српске државе око 2023/24. године не искључује евентуално усвајање неког новог устава пре те године, мада то временска ритмика не наговештава. Међутим, тај устав не би био устав нове државе, већ би се њим реконституисала садашња.

Пажљивији читалац ће приметити да неки устави нису обухваћени овом анализом. Јесу ли они изван овог система? Устав којим је устројена садашња Република Србија усвојен је 2006, око 61/62 године после усвајања Устава ФНР Југославије.

1946 – Усвојен Устав ФНР Југославије.

2006 – Усвојен Устав Републике Србије.

Међувреме: 61/62 (-1) година.

Основна ритмика промена устава српске државе по временском распону од око 30-31 годину, важи и за остале неспоменуте уставе:

1888 – Усвојен Устав Краљевине Србије.

1921 – Усвојен устав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (Видовдански устав).

Међувреме: 30/31 (+1) година.

1921 – Усвојен устав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (Видовдански устав).

1953 – Усвојен Уставни закон ФНР Југославије (уведен председнички систем, самоуправљање итд).

Међувреме: 30/31 година…

* * *

1946 – Усвојен Устав ФНР Југославије.

1974 – Усвојен устав СФР Југославије.

Међувреме: 30/31 (-2) године.

1974 – Усвојен устав СФР Југославије.

2006 – Усвојен устав Републике Србије.

Међувреме: 30/31 (+1) година.

Сретењски устав аутономне Кнежевине из 1835. формално никад није признат, па га и нема у овој ритмици. И то би било то.

Тодор Вулић

Поделите:

1 коментар

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here