Tomislav Kresović: Kako se stvara politička kriza u Srbiji?

Podelite:

„Spojeni sudovi „ vlasti i opozicije

Srbija je nestabilna država,neizgrađenih institucija,dominacije političkih partija i parcijalnih interesa vladajuće oligarhije, i pre svega je kontrolisano društvo na unutrašnjem i spoljnjem planu.Srbija je nestabila, jer je definisana kao kontrolisani poluprotektorat EU,MMF , SAD i u okruženju je NATO.Političku kriz u Srbiji može proizvesti sama vlast ,odnosno vladajuća oligarhija kako bi preko kriznog scenarija lakše upravljala društvenim,političkim i ekonomskim procesima, i posebno bolnim rezovima na Kosovu i Metohiji.Dakle sama vlast pošto nije izgradila institucije preko svojih politički i društvenih mreža može aktivirati,upravljati i kontrolisati krize ,i tako optužiti ili stigamtizovati slabo organizovanu i podeljenu i pre svega kompromitovanu opoziciju.Inscenaranje društvenih,političkih i medijskih kriza najčešće je delo „jake“ ali suštinski „slabe“ vlasti koja na taj način prikiva svoje slabosti, i štetne odluke za građane preusmerava spinovanjem ili fokusiranjem pažnje na ona pitanja koja joj donose trenutni javni benefit u odnosu na teža pitanjaPre svega se misli na bolne ustupke koje Srbija treba da učini na Kosovu i Metohiji prema Zapadu .Ako moćne politike vide da mogu preko političkih oligarhija da postignu svoj cilj podržaće vlasti u Srbiji i poigravaće se sa opozicijom odnosno dozvoliće vlasti da bude predominantna određeno vreme dok se ne završe strateški poslovi.A onda se takva vlast ruši.

„Perpetum mobile“ političke moći u Srbiji!

Ako moćni faktori u EU,NATO koji imaju svoje uticaje,mreže i političke „plaćenike“ u vlasti ne vide da se stvari kreću u željenom pravcu,onda aktiviraju svoje mreže i saradnike u opoziciji i prave se planovi destabilizacije ,kompromitacije i aktivacije svojih „spavača“ sa ciljem obaranja vlasti ili kompromitovanja državne nomenklature .Korisite se slabosti vlasti ,ali se igra na obećanja da se rušenjem jedne vlasti koja je imala podršku Zapada,a sada je „gubi“ postiže se navodna ravnoteža „demokratskih“ vrednosti i vrši se pritisak na autoritarnu ili ličnu vlast političke oligarhije.Mreža koja je obarala miloševićevu vlast 2000 godine i bila vlast kasnije postaje opozicija,a iz bivše vlasti se stvara nova mreža koja se „utapa“ u sadašnju vlast.Tako imamo insajdere u sadašnjoj vlasti koji su bili prethodna vlast i oni sada služe kao vlast.Međutim bivša vlast kao opozicija u sponzorisanoj akciji spolja vrši već naućeni model pritisaka na sadašnju vlast koja je također dobila podršku ili je postepeno gubi.Radi se o „sudaru“ oligarhija bivše i sadašnje moći sa procenama ko će biti buduća društvena moć na službi stranim mentorima.Ovde se jasno definiše da sve vlasti u Srbiji nisu autentično nacionalne, već su u različitim okolnostima ucenjene ili podržane od strane moćnih politika i vlada.Metod obaranja miloševićeve vlasti u novom obliku se može primeniti na obaranje Vučićeve vlasti i stasavanju modifikovane ili „hibridne „ vlasti koja bi mogla da ispunjava date i obećane obaveze.Posebno je značajno unutrašnje urušavanje vlasti pre sveg od korumpiranih i kompromitovanih delova sadaše vlasti,ali onih iz prethdne vlasti koji su sada deo vlasti,ali su kao „kameleoni“i osećaju da treba da napuštaju političke pozicije jer vide da se nešto u dogledno vreme „valja“ što bi ih ugrozilo. Nažalost u vrhovima vlasti se nalazi i ranije i sada značajan broj političkih „kameleona“ korumpiranih i ucenjenih u vlasti i poliitku i stranke tretiraju kao biznis i političku pijacu.Čitava oligarhija je umrežena i skenirana ,što znači da je i vlast i opozicija u Srbiji kontrolisana i deluje kao „lanac“ .Postavalja se pitanje koliko je još vremena dobila sadašnja vlast, i šta treba sve da uradi , a ako ne uradi šta treba da odradi opozicija koja želi da sruši sadašnju vlast.?.To je taj lanac ili „Perpetum mobile“ političke moći u Srbiji

Tomislav Kresović

Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here