Tomislav Kresović: Srbija i Balkan u velikoj „šahovskoj partiji“ na Kosovu – geopolitička projekcija?

Podelite:

 

Kosovo čuva Srbiju od „cepanja“ i građanskog sukoba!?

Dok god Srbija ne prizna nezavisnost Kosova na bilo koji način formalno ili „kompromisno“ odnosno kroz oblike razgraničenja sa Prištinom čuva sebe od „cepanja“ odnosno svođenja na „Pretkumanovski model“ iz 1912 godine.Ukoliko bi Srbija postigla uz podršku EU dogovor oko razgraničenja sa Prištinom bez širih političkih,resursnih i teritorijalnih interesa što je skoro teško izvodljivo u sadašnjem vremenu, ili da pristane na oblike samouprave na severu Kosova preko plana EU proces dezintegracije Srbije bi se ubrzao .Pre svega u Raškoj oblasti sa radikalnim zahtevima za kulturnu ali i političku autonomiju, ali i sukob koji bi buknuo na jugu Srbije.Istovremeno Srbija ni po domino modelu bila ucenjena u Vojvodini od mađarskih i hrvatskih ekstremnih politika ali bi se krenulo u model federalizacije Srbije koji bi potekao i od Soroševe političke oligarhije u Srbiji i Vojvodini i autonomaša. Ustupci koji bi se dali Prištini otvaraju vrata za federalizaciju BJR Makedonije ali i šire krize u Crnoj Gori i Grčkoj po albanskom pitanju u sklopu „Velije Albanije“

Kosovo „bure baruta“ za Balkan i Evropu?

.SAD bi tako uticale da Srbija bude naterana da uđe u NATO i promenu politike prema Rusiji.To otvara vrata građanskom sukobu koji bi bio među Srbima ali i sukobom sa etničkim zajednicama uz nasilnu promenu vlasti.To je put u regionalni i možda evropski rat kao i građanski rat u Srbiji.Takva opcija bi uticala na nasilnu promenu vlasti u Srbiji .Domino model bi se prelio u BIH i Republiku Srpsku, odnosno obnovi sukoba ili nasilnu promenu dejtonskog sporazuma sa „lividacijom „ Republike Srpske.

Sve bi ovo moglo da bude uvod u velike sukob na Balkanu ,raskolu EU i NATO ali mogući vojni sukob moćnih država i sila .Dok se Srbija drži rezolucije 1244SBUN održava se i Republika Srpska i ostatak dejtonskog mirovnog koncepta.To je očuvanje mira na Balkanu i Evropi.Srbija nesme da dozvoli kao i njena vlast da ucenama i lažnim obećanjima uđe u zonu sumraka koji je okidač za demonotiranje Srbije i širi sukob na Balkanu.Očigledno se unutar EU pre svega Nemačkoj ili drugim državama poput SAD žuri da Srbija ili prizna nezavisnost Kosova uz mininalne ustupke za neizvesni put u EU bez razgraničenja, ili da dođe do tehničkog „razgraničenja“ koji bio u formi kulturno prosvetne autonomije na severu što predlažu u nedefinisani politički krugovi u SAD.

Vreme i dileme za Srbiju i Evropu na Kosovu?

Evropa je puna etničkim mogućim krizama i sporovima koji vode u različite oblike separatizama sa nesagledljivim posledicama.Kosovo je okidač za te procese u Evropi.Sada je nepovoljna situacija u Evropi i šire za ozbiljno rešavanje statusa Kosova .Jedno je jasno da Albanci pretnjama i pritiscima pokušavaju da dobiju ono što nisu vojnom akcijom NATO 1999 godine.Bbezbednosne snage Kosova pored svih rizika nesmeju bez dozvole SAD i Nemačke da ugrožavaju Srbe u radikalnom modelu na severu ili u enklavama, jer bi to povuklo moguće reagovanje Beograda uz podršku Rusije i Kine i vojna zaštita Srba . SAD i druge države NATO kroz KFOR radikalne akcije Albanaca prema Srbima neće dozvoliti jer bi to bio uvod u rat širih interesa koji bi doveo do konfrontacije moćnih država .Zato je potrebno da Srbija pregovora, ali da ne pristane na politiku „svrešenog čina“ ili na „trule kompromise“.Nije interes EU da se naa Balkanu krenu u novi rat koji već preti Evropi u novim oblicima konfrontacije SAD,NATO i Rusije korz nekoliko veoma ozbiljnih kriznih žarišta i EU koja je pred krizom svog opstanaka i najave nove ekonomske krize koju ekonomisti najavljuju da može biti teža od krize iz 2008 koja se nije ugasila.Srbija treba da se čuva ishitrenih poteza,lažnih obećanja, i da progleda dalje, da neko od moćnih država želi nestabilni Balkan i dezintegrisanu Srbiju koja bi bila u sopstvenom građanskom ratu.To je početka pune okupacije i uvođenja „prinudne uprave“ nad Srbijom i više od toga.

Tomislav Kresović

 

Podelite:

1 komentar

  1. Tomislav Kresović nas mudro osvećuje svojim opominjućim člankom. Sa stanovišta opstanka Srbije od prelomnog značaja može biti slaba vlada Srbije.
    Vlada Srbije formirana je oktroisanim i kriminalnim izborima. Slivanjem od 2,4 miliona evra nelegalnog novca u izborni štab SNS uoči predsedničkih izbora, kako je objavio N1 kanal, a što nikada nije demantovano, kao i činjenica da je SNS jedina stranka u Srbiji koja je odbila da prikaže izveštaj o utrošku novca u kampanji (na šta je zakonski obavezna) jasno definiše nelegalnost i kriminalitet vladajuće oligarhije u Srbiji. Ovakva nelegalna vlada, kupljena novcem nepoznatog porekla na očigled sopstvenog osiromašenog naroda vodi višegodišnju antisrpsku politiku verovatno u korist onih koji su je platili.
    U celoj međunarodnoj situaciji sukoba oko i unutar Srbije, slaba i kriminalna Vlada koja funkcioniše u korist soroševske manjine u Srbiji a protiv sopstvenog srpskog naroda i kao slepo oruđe stranaca u nesrpskom interesu, odlučujući je činilac veoma nepovoljnih događaja koji se realno mogu očekivati u Srbiji i celom regionu.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here