Tomislav Kresović: Zapad želi da se Srbija „odrekne“ rezolucije 1244SBUN

Podelite:

„Podela „ Kosova po američko planu!?

Zapad posebno veći deo EU koja je priznala nezavisnost Kosova želi da se Srbija „dobrovoljno“ odrekne rezolucije 1244SBUN, ne toliko zbog puta Kosova u EU i UN već da bi Brisel uticao da pet članica EU priznaju Kosovo koa državu.Ovde je reč je o očuvanju političke stabilnosti EU koja je vidno ugrožena još od velike ekonomske krize 2008 godine koja je u fazi unutrašnjih dezintegracija i reformi.Pored toga EU je sada i u trgovinskom „ratu“ sa SAD kao i sankcije prema Rusiji zbog Ukrajine.Pritisak na Srbiju od strane EU da odustane od rezolucije 1244SBUN je sve veći,ali on ćsve više dolaziti iz SAD, jer na taj način bi Rusija bila istisnuta kao članica SBUN sa Balkana iz Srbije ,a onda i iz Republike Srpske.

Odricanje Srbije od rezolucije 1244SBUN je traženje nove rezolcuije SBUN ili EU koja bi Kosovu omogućila put u članstvo u UN,a Srbiji neki oblik lokalne samouprave i i obećanje za „ubrzani“ put u EU do 2025 godine.Rezolucija 1244SBUN ne dozvoljava preko Rusije i Kine olako odricanje Srbije od svojih interesa što bi realno značilo „zamrzavanje“ konflikta..SAD mogu EU da uvuku u novu igru !Koja je to igra?.Ona bi mogla da bude da se Srbija POD OBEćANJIMA ILI PRETNJOM ODEKNE rezolucije 1244SBUN ako bi SAD stale kao nosioci koncepta kao za BIH da se Kosovo definše kao nezavisna država sa entitetom severno Kosovo kao širom autonomijom bez mogućnosti secesije ali uz oblike povezivanja sa Srbijom.

Model Dejton minus

Ovde bi se se možda koristio model BIH po Dejtonu ali i odnosa Skoplja i Atine .Dejton minus znači da sever Kosova i ZSO ne bi imale političku već kulturnu samoupravu . Na ovaj način bi SAD bile arbitar u nezavisnosti Kosova i prijemu u UN, a onda i u NATO ,a da sever Kosova koji čini oko deset odsto teritorije Kosova bude entitet kao što je Republika Srpska u BIH.Ovaj model podele Kosova za Prištinu je novi rat i unutrašnji sukobi na Kosovu kako među Albancima ali i pritisak radikalnih albanskih struja prema Srbima na sevreu Kosova i drugim enklavama.Američke ige su da Kosovo bude priznata od Srbije uz autonomiju Srba na severu Kosova uz primenu zakona Kosova ali i da budu povezani sa Srbijom.Rusija ne veruje u ovo igračke opcije SAD i zbog toga smatra da rezolucija 1244SBUN ostane kao „krovni sistem zaštite“ Srba i Srbije na Kosovu i Metohiji . Rezolucija 1244SBUN je i garancija ruskih interesa na Balkanu.Preko američkih opcija EU bi praktično bila relativizovana odnosno tz „Briselski sporazum“ bi bio vidno modifikovan .Ovo je onda put arbitraže SAD i Rusije i EU u modelu da i Beograd i Priština nešto dobiju i nešto izgube.Srbija treba da odmeri svoje interese i da se ne odrekne svojih imovinskih i drugih prava koje su neotuđiva.

Tomislav Kresović

Podelite:

1 komentar

  1. židovska mantra…ili kako srbe prevesti žedne preko vode (nije prvi put)….
    hebr: “po”= ovde
    hebr: “miluj”= žezlo, sveštenički štap, skipetar

    dobijamo “pomiluj” ili osnovnu mantru hrišćanstva… ovce i barani…

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here