Dušan Buković: TZV. „SRPSKI“ KOMUNISTI- INTERNACIONALISTI, ILUMINATISTI I ANTIHRISTI

Podelite:

“Bogomoljci i nacionalisti se drže tradicije. Inače, u svemu, Dimitrije Ljotić
je bio čovek protivrečan, kontroverzan, nerazumljiv, čak i nerazuman. Intelektualac, i to pravnik, u srpskom narodu, – osobito u Srbiji, gde su i sveštenici vrlo malo pobožni…“ (Vidi: Dr Dragoljub Jovanović, Ljudi, ljudi…, Knj. II, Beograd, 1975, str. 155/156).

U Drugom sv.  ratu  tzv.  „srpski“  komunisti-internacionalisti  su  uspeli uz  pomoć izvesnih evropskih i američkih imperijalista-iluminatista  da nametnu svoju  vlast našem obezglavljenom,  obespravljenom,  potlačenom i poniženom nesrećnom  srbskom narodu.  U odnosu prema veri i crkvi  imali  su  iluminatistički  stav  evropske i američke  Kominterne,  koja je raspuštena u toku  1943. godine  (Vidi:  John Robison,  Profs of a conspiracy, Published by Western Island – Boston- Los Angeles, 1967;  Prof. dr  Smilja Avramov, Trilteralna komisija, Idij-Veternik, 1998), koji je izneo Anton Longinov  u  članku  objavljenom 3.  maja  1922.  godine u moskovskom večernjem listu „Crvene novine“,  pod naslovom  „Dan  stogodišnjih obmana“, gde doslovno stoji:

„Sa tačke gledišta svesnog proletera,  uskršnji puljubac  je  jedan  izdajnički udar protiv nas.  Uskršnje praznovanje Hrista,  praznik je bratimljenja klasa.  Uskrs je kontrarevolucionarni manevar pomoću koga  svetska buržoazija pokušava da zaustavi klasnu mržnju radnika,  koja je gotova da se  na glavu svetske buržoazije sruči sa revoluvcionarnim besom…“ (Vidi:  A.   Longinov,  Dan stogodišnjih obmana,  „Crvene novine“, Moskva, 3. maj 1922;  Anton  Longinov, Denь 100-letiя obmana, «Krasnыe Gazetы»,  PetrogradLeningrad, 3 maя 1922 g.).

U ovom kontekstu vredno je ukazati  i na jedan članak vojvode Momčila R. Đujića, koji je objavljen u aprilu 1949. godine u „Dinarskom Glasniku“, gde doslovno stoji:

„Srpskom narodu koji je svu svoju slavu i veličinu doživeo kroz hrišćanstvo, najviše je  potreban povratak Hristov u njegovu kuću. Već dva veka bezbožni, „prosvećeni“  odrodi srpski bičem su izgonili sina Božijega iz narodnog srpskog doma. Danas   je taj dom u punoj vlasti satane. Nema srpskog spasa, bez ponovnog usvajanja  nauke Hristove. Srbi moraju da krvavo okaju grehove dedova, otaca i unuka koji  su otvorili vrata narodne zajednice da kroz njih nesmetano u zemlju sv. Save i
svih srpskih svetitelja umaršira Tito i crveni krvoloci…

Nema narodnog oslobođenja i narodne sreće dok se satansko seme zla ne iskoreni u
dušama svih savremenih Srba. Ognjišta srpska moraju ponovo postati domaći
srpski, u kraljevskom dvoru, u svim oltari vaskrsloga Gospoda. Svi poslovi u
školskim i vaspitnim ustanovama, na njivi seljakovoj u kolibi čobanskoj moraju
otpočinjati prizivom imena Božijeg i proverom sveukupne narodne delatnosti
moralnim zapovestima jevanđelja. Tako će se Srbi jedino vratiti sebi i svojoj
sreći. Bez ponovnog uskrsa Hristovog u sveukupnom životu srpskom nema više
Srbima spasa, kao što ga nema ni ostalim narodima sveta, koji nisu još doživeli
svu strahotu zla u kojeg je zapao srpski narod.

Srpski borci sa Dinare su u ime Hristove bitke vodili i u Njegovo ime u beli svet pošli  da bi se u to isto ime u slobodnu zemlju vratili. Oni znaju da jedini uslov istinskog srpskog uskrsa i punog narodnog preporoda i odlučno sprovođenje u život svih Srba propovedi Isusa Hrista, čije vaskrsenje ovih dana slavi sav slobodni hrišćanski svet. I, ako se od srpskih boraca iz rata i revolucije traži danas da se izjasne za određeni program o utvrđenju budućeg života našeg  naroda, oni će odlučno i jednoglasno moći da ukažu samo na jedan i osnovni svoj  program. On je izražen u nepoklebivoj odluci srpskog naroda, da se vrati, posle  strašnih lutanja i bespuća, jedinom putu Srpske prave slobode i veličine – putu  vaskrslog Gospoda Hrista…“ (Vidi: Vojvoda Momčilo R. Đujić, Izjava, „Dinarski Glasnik“,  Organ srpskih boraca sa Dinare, God, V, broj IV, Paris, France, april 1949)

Dušan Buković za Vidovdan

Podelite:

3 Komentari

 1. Kakav __Dinarski glasnik__ Bukoviću?????
  O čemu lupetaš kad Srbija kao država počiva zakonima na ==Službenom glasniku==
  Taj Đujić je samo zakeralo koje nije moglo da prihvati činjenicu da država Srbija počiva na zakonima a ne na njegovim verskim fantazijama i rasuđivanjima otkačenim koliko i njegov Dinarski tip poludivljeg čoveka..
  Dinarac,Dalmatinac ili Ero sa onog sveta je tip Marka kraljevića..
  Epska fantazija,junak koji u stvarnosti nije ono što ga se pohvalama drži u lirici otkačenog uma.
  Realnost nije teatar tragikomični likova kojih je prepuna srpska istorija.

 2. Ma nemoj ,ti Op zvučiš kao Pop kojem je krndelj pao u putir umesto nafore?????
  Reč je o glumatanju ovog gore Bukovića a ne o meni::::
  Sve se nešto pravi posilni štitonoša Đujića..
  Vadi iz konteksta neke njegove praistorijske budalaštine od pre 70 godina i prezentuje kao neku validnu dnevnopolitičku temu..
  Koji moj treba nekome takva neovizantijaska freska kojoj su otpali malteri pre nego su i stavili mućak u armaturu ???????

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here