Komnen Seratlić: PONOVO LAJEM DAKLE ŽIV SAM

Podelite:

 

 (Povodom dolaska  novog  ambasadora SAD  u  Srbiju)

Od kada piskaram, nikada nisam bio vulgaran, vulgarnosti, psovke, mi nisu ni u podsvesti (za razliku od nekih „poznatih“ pisaca, analitičara, kolumnista, posebno ženskih). Međutim, moram reći da je u Srbiji permanetno stanje u duhu one izreke  o ludim i  zbunjenim. Do kada će da traje, pitate, to niko ne zna, ne zna ni Svevišnji, koji se, kada se radi o  Srbiji, o jadu zabavio šta da radi sa SPC, koja se razdrobila tako da će morati (Svevišnji) i Patrijarha i sve vladike poslati na  duži  odmor.

 

No, nije SPC tema ovog teksta (o SPC drugom prilikom), ovo je nastavak  nedavnog teksta o Bečkim konvencijama, ponašanju i  mešanju u  untrašnje  poslove Srbije stranih diplomata, posebno abasadora takozvanih velikih sila, ponašanju vladara u Srbiji, koji krše Bečke konvencicje, koji se neodgovorno ponašaju prema tim konvencijama i drugim međunarodnim sporazumima, ugovorima, međunarodnih organizacijama. Da je bilo ko od spisatelja u Srbiji toliko pisao o dipolomatiji, Bečkim konvencijama, OUN (feljtoni, studije), kadrovanju u diplomatiji, spoljnoj politici, ne bi se  „skidao“  sa  TV  kanala  i  dnevnih  listova.

 

Nažalost, moje razočaranje je veliko, uostalom ne bih ni „leteo“ s TV kanala na TV kanal kao golubovi s balkona na balkon, a zna se šta golubovi rade po balkonima, ili iz tabloida u tabloid (masmediji u Srbiji ne plaćaju crnu paru, iako uzimaju milijarde za reklame). Razočaranje je još veće zbog nedavnog teksta na koga se niko nije osvrnuo, tekst nikoga nije dotakao, nikoga nije uznemirio, zabrinuo, što je mudar čovek trebalo da predvidi, s obzirom na to da vlada stanje ludih i  zbunjenih.

 

Dakle, nezavisno od toga što sam svestan da moji tekstovi završavaju na političkom bunjištu, nastavljam da se ponašam kao grabežljivac koji se sklupčao da se baci na plen, a moj plen je novonajavljeni ambasador Imperije zla u Srbiji. Elem, moj prijatelj, sa kojim se nije lako Tramp(iti), saopštio je da u Srbiju šalje novog ambasadora (zapamtite to ime i prezime – Entoni  Godfri), koji se odmah pokazao (izuo  se  pre  potoka,  bolje  rečeno, usranom  se  ne  da  na  potok) i to u sred Senata, da nije Skot (ić), već da  je na višem nivou od  skota.

 

Novonajavljeni nadridiplomata Imperije zla u Srbiji, rekao je u Senatu (30.Jula) „da je bitno da Srbija ostane na putu evrointegracija, da je Srbija politički i ekonomski lider i igra ključnu ulogu u uticaju na regionalnu stabilnost i saradnju, da je u strateškom interesu Sjedinjenih Država da se Srbija u svetu razvija kao proevropska i proamerički orijentisana zemlja.”

S obzirom na to da je taj nadridiploma takoreći do juče službovao u Moskvi i da ne krije da ima izrazito negativno mišljenje o Rusiji, od  koje, uveren je, Srbiju treba sapasiti, težište stavlja, kao podanik svetskog žandarma i imperije, na to „da je Sribija od strateškog interesa Sjedinjenih Država, da se Srbija u svetu razvija kao proevropska i proamerička zemlja“ (sic). Išnuo je, pre svega, Rusiju, Kinu i  dr.

Taj nadridiplomta je nastavio: „Najvažnija je regionalna stabilnost i  da Srbija mora da normalizuje odnose sa Kosovom, kako bi  naparedovala ka EU. Na pitanje senatora, gospođe Džin Šahin, šta se  može učinti da Srbija i Kosovo dođu do rešenja, nadridiplomata  je odgovorio: „Radimo na tome u Beogradu, Prištini, Briselu, Vašingtonu, obema stranama je potrebno da krenu napred, a naš  posao  je da to omogućimo“. Nastavio je da laprda: „ Najvažnije je da Srbija mora da normalizuje odnose sa Kosovom, a to znači prihvatanje Kosova kao nezavisne države i da je to uslov za nastavak procesa  evrointegracija. Sjedinjene Države i dalje podržavaju dijalog pod  okriljem  EU, čiji  je  cilj sveobuhvatna  normalizacija  odnosa“.

Sledeću izjavu nije lako razumeti: „Osim glavnog prioriteta, normalizacija odnosa Beograda i Prištine, čime ću se najviše i baviti, zalagaću se i za normalizaciju odnosa Srbije i regiona, to jest na prihvatanju kao realnosti posledice nepravdi i zločina koji su promenili stanje na terenu tokom devedesetih“ (dakako, uveren da je zločine počinio samo srpski narod).

E sada dolazi bezobrazluk nad bezobrazlucima: „Aktivno ću se baviti  zaštitom prozapadnih novinara u Srbiji i njihovom bezbednom  pozicijom,  koju ne  sme niko pa ni vlast da ugrožava“. Nasilje nad novinarima i pretnje nasiljem novinarima u Srbiji povećavaju autocenzuru i sprečavaju mogućnost novinara da objektivno informišu javnost“ – rekao je kandidat za novog ambasadora Imperije zla u Srbiji. „Demokratija i vladavina prava su važan element delovanja SAD u Srbiji, zbog čega želim da promovišem i branim demokratske vrednosti“.

 Umesto  zaključka:

Kada dođe u Beograd, preuzeće sve poslove od Predsednika Srbije, onako kako ih je nabrojao u Senatu, iako taj Predsednmik uzvikuje da Srbiju i Njega „niko ne sme i ne može da ponizi i da ucenjujnje“. Evo prilike da Predsednik to i dokaže, da počne sa ovim novim Skotom i  dr. skotovima koji okružuju Srbiju, posebno onom koji je izvršio tri genocida nad srpskim narodom. Nažalost, Njegove pretnje su  markentiške,  one  su  poruke,  kako  voli  da  kaže, „običnim  ljudima“ (kako su ovo „obični ljudi“, „obični građani“, „obični svet“, ružne  floskule).

Od kada postoji diplomatija (koreni diplomatije sežu još iz vremena pre Nove ere), ovakav govor diplomate nije zapamćen, diplomate koji  tek namerava da dođe u zemlju službovanja. Ovo je govor mržnje, govor silnika, govor neprijatelja zemlje prijema. A da li ta zemlja prijema – Srbija – ima pravo da mu potpiše  agreman, odnosno dozvoli da uđe u Srbiju i da radi sve ono što je rekao pred senatorima, koji su ga  aplauzom pozdravili. Naravno da nema. Niko se nije našao u toj gomili imperijalnih senatora da opomene tog novoimenovanog Skota u Srbiji da se ne može baviti onim poslovima koje je najavio. Nijedan senator ga nije opomenuo na dostojanstveno diplomatsko ponašanje, nijedan senator ga nije upozorio na ponašanje u duhu Bečkoh konvencija, da o onome što je pričao ima pravo  samo  da  izveštava zemlju  odašiljanja. To Imperijini senatori nisu u stanju, njihova filosofija je filosofija kravara (cowboy). Imperija zla nije ništa drugo do kolijevka kaubojštine, kolijevka genocida nad Indijancima, Vijetnamcima i dr. narodima, zemlja koja se valja u blatu i krvi i mnoge zemlje je pretvarala u blato i krv (od  kraja Drugog vstekog rata, vodila je više od 100 lokalnih ratova,  bombardovala  je 37  zemalja.

Ako su oni poludeli, zašto moramo mi biti ludi. Ako Imperija zla ne poštuje Bečke konvencije, Srbija mora pokazati da ih poštuje. To nije stajanje na žulj velikoj sili, kako tumači onaj nesrećni poslanik u Skupštini Srbije (vidi nedavni tekst), naprotiv. Nisu Bečke konvencije srpske konvencije. Ta Imperija zla je ratifikovala Bečke  konvencije, zaklela se da će ih poštovati, zaklela se da će biti  primer srednjim i malim zemljama kako se poštuju Bečke konvencije, koje je čovečanstvo stvorilo teškom mukom i bez kojih bi vladao haos  (nažalost, Imperiji zla odgovara haos).

Koja suverena zemlja dolzvoljava stranom ambasadoru (ili bilo kom  diplomati) da joj se meša u unutrašnje poslove, u spoljnu i unutrašnju politiku. Taj novi Skot ne kaže pred senatorima da će se zalagati za razvoj bileteralnih odnosa SAD i Srbije na političkom (predlagati uzajamne posete na najvišem i  dr. nivoima, posete raznih delegacija, predlagati sadržaj programa tih poseta u saradnji sa MSP zemlje prijema i dr) ekonomskom (o izvozu, uvozu, investicijama, finansijskom  kapitalu i dr) kulturnom (uzajamne posete kulturnih poslenika, umetničkih ansambala, pozorišta, priređivanje izložbi i dr) naučnom  (razmena i zajednički projekti u  raznim naučnim  oblastima i  dr), na  prosvetnom (razmena studenata, usavršavanju, specijalizacijama i  dr), sportskom i dr. planu. Nije ni spopmenuo da će se, sa svojim saradnicima baviti temeljem diplomatije – konzularnim poslovima – koji pravno, ekonomski, socijalno, štite državljane zemlje koju zastupa, zatim pitanjem državljanstva, vizama (zahtevima za iseljeničke vize), pasošima, ostavinama, humanitarnim radenjama i više od 400 drugih  konzuklarnih radnji. Ovo je samo jedan deo poslova čime se legalno  bave DKP u svim zemljama sveta.

Normalno, Bečke konvencije, da ponovim, dozvoljavaju da (u ovom slučaju novi Skot) prati, opservira i izveštava zemlju odašiljanja o svim zbivanjima u Srbiji, posebno onim koji se odnose na zemlju odašiljanja, pisanju masmedija o zemlji odašiljanja i dr. Taj novi Skot, o svemu nabrojanom, čime bi trebalo da se bavi, nije izgovorio jednu reč. Svekoliko izlaganje je pretnja jednoj suverenoj zemlji: da će se zalagati za otimanje 15 posto teritorije Srbije, za fantomsku, terorističku i narkodilersku državu Kosovo, „da Srbija mora da prihvati Kosovo kao nezavisnu državu“, to je uslov svih uslova za ulazak i  evrointegracije.

„Aktivno ću se baviti zaštitom prozapadnih novinara u Srbiji i njihovom bezbednom pozicijom, koju ne sme niko pa ni vlast da ugrožava“ (neće se baviti ni „prosevernim“, ni „projužnim“, ni  proistočnim novinaraima, prim. KKS). Samo zbog ove rečenice, kojom preti Predsedniku, predseniku Vlade, ministrima, novog Skota (još jednom podsećam na njegovo ime, Entoni Godfri) je već trebalo proglasiti persona non  grata.

Nije zaobišao manjine, rekao je „da će se boriti za jačanje prava  manjina u Srbiji“ (iako nema zemlje na svetu koja poštuje, i koja je  dala sva prava manjinama kao Srbija, prim. KKS) . Da li taj novi Skot zna kakvo je stanje manjina u Impriji zla. Meksikanci za Impriju nisu nacija, već zanimanje, smatraju ih stokom koju treba strpati u tor, ograditi  zidom.

Na kraju, ne sme se zaboraviti da je novi Skot, kada su u pitanju Rusija, Srbija, posebno pravoslavlje, ispekao zanat u Krvackoj (na Kaptolu i  sa ustašijom) u kojoj je, takođe, službovao i naučio krvacki jezik.

Dobro  nam  došao junače –  veliki  pašo – Entoni Godfri

Komnen Seratlić za Vidovdan

 

 

 

Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here