Саша Недељкоић: Соколска Братства и Повереништва

Поделите:

Савез Сокола је био суочен са нападима на соколска друштва и заузимањем соколских домова у Бановини  Хрватској. У вези са прилагођавањем новонасталим условима Савезу Сокола се наметнула потреба реорганизације и чврстог повезивања народа у једну организациону целину. Зато су уведене две нове организације 1940. братства и повереништва. У објашњењима је истакнуто да у местима где није било услова за оснивање соколских јединица требало је оснивати братства и повереништва. Најважнија делатност је билс народна одбрана посебно у национално угроженим краљевима. Као разлог увођења наводила се и потреба да се испитају сви услови и изврше све припреме пре оснивања соклских јединица. Тај посао су требала да раде повереништва и братства. У случају обуставе рада друштва или чете остајало је повереништвоили братство да у бољим временима обнове рад соколских јединица. Био је упучен  апел свим пријатељима соколства  да схвате да се ту не врши само организациони посао „већ један велики стваралачки замах који ће преко оснаженог соколства донети неслучену корист отаџбини и народу”. (1) Историчар Никола Жутић сматра да је реорганизација соколства у време преовладавања идеологије тоталитаризма  значила његово укидање јер се требало оснивати на сасвим новим идеолошким основама. (2) Габријела Крагујевић сматра да је соколство формално почело реорганизацију али је није извршио због Априлског рата 1941. (3) О братствима и повереништвима није било касније података у Гласнику Соколске жупе Београд „Око соколово“, сем податка да ће се главна годишња скупштина одржати марта 1941. и да ће извештај о раду поднети управа а не појединачно часници као што је то раније био случај. (4) Савез Сокола је издао брошуру „Оснивајте Соколска Братства и Повереништва”. Коју су потписали др. Владимир Белајчић и секретар Јово Бакић. У брошури се истицало да постоји потреба за оснивањем братстава и повереништва. Било је много места где није било могуће основати соколске јединице, јер зато није било услова. Управо у тим местима је било потребно деловати. У национално угроженим крајевима требало је   деловати кроз Братства. Повереништва и братства требала су да испитају све услове, изврше савесно све припреме и соколске јединице поставе насигурне темеље. Са гашењем друштава и чета угасила би се соколска жижа у месту где су угашена. Да би поново радила требало је све из почетка. У брошури се истицало : „сви они којима су догађаји  последњих времена отворили очи да сагледају јасно велику националну потребу  да соколство буде што снажније, остаје да оне искористе ову установу Братстава и Повереништава да би Соколству дали снагу и ширину  која му је потребна да изврши све задатке према Краљу, Отаџбини и народу у овим пресудним часовима.” При Савезу Сокола био је образован „Отсек за организацију”. Одсек је имао поверенике у управама жупа преко којих  је одсек стајао у вези са управама жупа.Жупе су требале да азмотре питање оснивања  братстава и повереништава у свим местима где су постојала друштва и чете које су морале бити укинуте.

Као одговор на апел из Новогодишње посланице Савеза Сокола К.Ј. : „Да не буде ни једног места ни села у Југославији, где Соколство неће имати своју организацију” у „Соколском гласнику“ објављено је из Сремске Митровице, да је на подручју среза проведена соколска организација у свим местима. Није било ни једне општине у којој није постојала соколска јединица. Нове јединице основане су у Лежимиру (чета) и у Шуљему, Гргуревцима,Чалми, у Босуту (братства). У свим осталим местима постојале су врло агилне соколске чете, чије је матично друштво било у Сремској Митровици. Највећу заслугу за успех имао је стари соколски радник, Димитрије Рашић, срески и школски надзорник, који је успео да у потпуности изврши апел савезног вођства. (5)

Саша Недељковић

Видовдан

Поделите:

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here