Saša Nedeljković: AKCIJA SAVEZA SOKOLA ZA POMOĆ BITOLJU 1940.

Podelite:

 

Italijanska avijacija bombardovala je Bitolj 5. novembra 1940. Savez Sokola pozvao je sokolska društva da prikupljaju pomoć za stradale u Bitolju. Sokolska župa Beograd poslala je novčanu pomoć a ujedno i angažovala sve svoje jedinice da prikupljaju priloge za postradale u Bitolju. (1)  Sokolske župe i jedinice među prvima su pokrenule javnu akciju za prikupljanje pomoći za Bitolju, kako u Zagrebu, Beogradu, Ljubljani, Splitu, Sarajevu, tako i u najmanjim varošima i selima.  Sokolska župa Zagreb uputila je predsedniku opštine u Bitolju telegram u kome se isticalo da “stradanje Bitolja biti još jači potstrek da zbijemo sve narodne redove u službi Kralja i otadžbine”. Sličan telegram uputila je sokolskom društvu Bitolj. (2) Sokolsko društvo Podgorica  održalo 9 novembra 1940. sednicu na kojoj su komemorirane bitoljske žrtve. Istaknut je dubok bol nad udesom grada mučenika i poslan telegram sokolskom društvu Bitolj sa izrazima saučešća, a postradalima je poslano 500 dinara. U pismu upučenom Savezu Sokola, sokoli Podgorice želeli su da i ostale sokolske jedinice pođu tim putem, a da Savez bude tumač nacionalnog osećaja sokolstva za mir i slobodu otadžbine. (3) Tragedija Bitolja naišla je na vrlo živ odjek i u Borovu. Na apel da se žrtvama uputi pomoć odazvalo se i Borovo. Skupljeno je 27.740 dinara. Novac je dostavljen nastradalim Bitoljcima. Od te sume tvornica  „Bata” dala je 5.000 dinara, a ostalo dali su saradnici borovske industrije. (4)

U listu Saveza Sokola „Sokolskom Glasniku” pisali su u članku iz Bitolja „Sokolski dom u Bitolju za vreme napada iz vazduha” da je celokupno stanovništvo Bitolja zahvalno svim plemenitim rodoljubima koji su ukazali pomoć postradalima od bombardovanja, a da se bitoljski sokoli ponose, što je Savez Sokola prvi pokrenuo inicijativu za pomoć  i što je sokolstvo u tolikoj meri pokazalo ljubav za postradalu braću. Prilikom bombardovanja oštećen je sokolski dom, koji je bio nedavno svečano otvoren i koji je bio ponos varoši. Nekoliko teških bombi palo je u desnom krilu dvorišta doma. Bombe su napravile duboke jame, a od njih su sradali i zidovi doma, kao i prozori. Komadi čelika izbušili su dom na nekoliko mesta. Napravljene su rupe na zidu, oštečeni su prozori i sporedna vrata, a stakla su sva polupana, kako spoljna tako i unutrašnja. Na nekoliko mesta pao je plafon, a napravljeno je nekoliko otvora na krovu. Dom je bilo potrebno popraviti jer je bio u takvom stanju, da za vreme zime, bilo nemoguće da se radi u njemu. Šteta je procenjena na 15.000 dinara. Po piscu članka raspoloženje među sokolima bilo je odlično, a javnost je bila puna pouzdanja u odbrambenu snagu. Rad u sokolskom društvu Bitolj trebao je biti nastavljen posle popravke doma. (5) Sokoli u Skoplju želeli su da pomognu postradalima u Bitolju. Sokolsko društvo Skoplje-Matica održalo je 25 novembra 1940. redovnu sednicu pod predsedništvom starešine srh. St. Gazikalovića. Sednici je prisustvovao i načelnik župe Skoplje ing. Vojislav Pajić. Odlučili su da 7 decembra 1940. u svojim prostorijama društvo održi bratsko veče sa igrankom, posvećeno Bitoljcima. (6)

Prilikom proslave Prvog decembra, dana ujedinjenja, sokoli u Bitolju su pošli na grobove srpskih i savezničkih vojnika odavši junacima počast. Nisu bile zaboravljene ni žrtve bombardovanja.  Posle blagodarenja u crkvama, održana je svečana sednica. Na sednici su držani patriotski govori, čitana Poslanica Saveza Sokola i priređen prigodan program. U članku u „Sokolskom Glasniku” isticalo se da je mnoštvo prisutnih manifestovalo za sokolske i narodne ideale. (7)

Savez Sokola pozvao je sokolska društva da prikupljaju pomoć za stradale u Bitolju. Sokolska župa Beograd poslala je novčanu pomoć a ujedno i angažovala sve svoje jedinice da prikupljaju priloge za postradale u Bitolju. Pomoć je pružilo i Borovo. Deo novca dala je tvornica  „Bata”.  U listu Saveza Sokola „Sokolskom Glasniku” pisali su u članku iz Bitolja „Sokolski dom u Bitolju za vreme napada iz vazduha” da je celokupno stanovništvo Bitolja bilo zahvalno svim plemenitim rodoljubima koji su ukazali pomoć postradalima od bombardovanja, a da su se bitoljski sokoli ponosili, što je Savez Sokola prvi pokrenuo inicijativu za pomoć.

 

Saša Nedeljković za Vidovdan

 

 

Napomene :

 

  1. „Sokolski život”, „Oko Sokolovo”, Beograd, 1940, br. 9 i 10;
  2. „Sokolstvo za postradale u Bitolju”, Sokolski Glasnik”, Beograd, 15 novembar 1940, br. 46, str. 2;
  3. „Kratke vesti iz našeg Sokolstva”, „Sokolski glasnik“, Beograd, 15 novembar 1940, br. 46, str. 4;
  4. „27.740 dinara priložilo je Borovo za postradale u Bitolju”, „Borovo”, Borovo, 22 novembra 1940, br. 84, str. 1;
  5. Sokolski dom u Bitolju za vreme napada iz vazduha”,Sokolski Glasnik”, Beograd, 22 novembar 1940,  br. 47, str. 4;
  6. Sokolstvo Skoplja za postradale u Bitolju”,Sokolski Glasnik”, Beograd, 29 novembar 1940, br. 48, str. 11;
  7. U Skoplju i Južnoj Srbiji”,Sokolski Glasnik”, Beograd, 6 decembar 1940, br. 49, str. 4;

 

 

 

 

Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here