Saša Nedeljković: AKCIJE SOKOLSKIH STUDENTSKIH SREDIŠTA

Podelite:

    

Savez Sokola organizovao je Sokolsko studentsko središte u Beogradu.(1) Sokoli studenti, okupljeni u Sokolskom studentskom središtu, trebali su da idu u narod, da ga upoznaju i da u njemu rade. Rad je trebao da se odvija u radnim četama i putujućim ekipama. Za vreme raspusta formirane su radne čete sokola-studenata. Odlazile su u mesta u unutrašnjosti i tamo koristili narodu i fizičkim radom, kao što je podizanje česama, popravljanjem puteva, popravljanjem sokolskih domova, … . Razvijali su kulturnu akciju među stanovnicima tog kraja. Putujuće ekipe, od tri, četiri, pet ili više članova, putovale su po celoj zemlji i obilazile sokolska društva i čete. Tu su članovi ekipa promotriti celokupan rad u jedinicama, držali predavanja i sastanke sa članstvom i naraštajem. (2) Aprila 1940. grupa studenata i studentica iz Sokolskog studentskog središta posetila je Oplenac, da se pokloni na grobu kralja Aleksandra i Avalu, gde su odali poštu Neznanom junaku. Grupa od 28 članova  Sokolskog studentskog središta krenula je rano ujutro ispred Saveza Sokola, sa pesmom „Oj, Sloveni”. Oko 11 časova stigla je grupa na Oplenac. Predvodio ih je pročelnik  Sokolskog studentskog središta Nedeljko Serventi. Nad grobom kralja Aleksandra je Karel Rozenštajn držao govor, u kome je izjavio, da studentska omladina, svesna ozbiljnosti vremena, neće zaboraviti žrtvu, kralja za svoj narod, već će tražiti i sama da se žrtvuje za slobodu naroda i državnu nezavisnost. Posle obilaska crkve i muzeja sokoli studenti su razgledali imanje i okolinu Oplenca. Posle su krenuku prema Avali. Nad grobom  Neznanog junaka govorio je Pavle Marinković. Izrazio je volju sokolske studentske omladine, da i ona ide putem Neznanog junakaka u borbi za otadžbinu. Na polasku sa Avale studenti su u autobusu pevali  pesmu „Poleti, sivi sokole!” (3)

Da bi se članovi osposobili za rad u narodu, pripremljen je propagandni kurs od 10 do 20 maja 1940. Predavali su Radmilo Grđić “Besedništvo”; Ivan Kovač “Telesne vežbe kao osnov sokolskog vaspitanja”; M. Majstorović “Jednakost, bratstvo i sloboda sa sokolskog stanovišta”; Radmilo Grđić “Sokolstvo prema fašizmu, nacionalsocijalizmu i komunizmu”; Niko Bartulović “Preratna revolucionarna omladina”. (4)  Predavanja su bila organizovana u prostorijama Saveza Sokola utorkom i petkom od 19 do 20 časova a subotom od 20 do 21 časa. U Središtu su organizovana predavanja  u okviru  drugog dela kursa : inž. Sveta Vučković : „Metodi rada na selu” 21 maja 1940; dr. Aleksandar Đaja : „Zdravstveni problemi sela” 24 maja 1940; Veljko Kuprešanin : „Radne čete” 25 maja 1940; Vukasović : „Poljoprivredni problemi Jugoslavije” 28 maja 1940; U članku u „Sokolskom glasniku“ istakli su predavanje Veljka Kuprešanina  „koji će im moći, kao oprobani radnik na selu i saradnik poznatog sokolskog radnika brata Dr. Popovića, da prikaže rad četa na selu, i na taj način ih osposobi za njihov skorašnji rad u narodu.” (5)

Nakon osnivanja Sokolskog studentskog središta u Beogradu, pokrenuta je  akcija za osnivanja središta u mestima sa univerzitetom ili fakultetom. Grupa sokola studenata krenula je 18. maja 1940. u Skoplje radi osnivanja Središta na filozofskom fakultetu. (6) U okviru akcije za osnivanje pododbora u mestima gde su postojali univerziteti i fakulteti, 29 članova i članica Sokolskog studentskog središta otputovali su u Skoplje. Stigli su 18. maja 1940, a 19. maja 1940. održali su zajedno sa braćom iz Skoplja, akademiju u Narodnom pozorištu. Pored sokola iz Beograda učestvovali su članovi sokolskih društava iz Skoplja i Akademskog pevačkog društva. Sokole studente pozdravio je župski prosvetar Mirko Jovanović. U ime Studentskog središta iz Beograda odgovorio mu je Sima Stevin. Članovi Sokolskog društva Skoplje I, učenici Učiteljske škole i članovi Akademskog hora pevali su narodne pesme,  a članice sokola Nada Novakova i Anđelija Jovanovićeva recitovale su dve rodoljubive pesme. Vežbe su izvodili su muški naraštaj društva Skoplje I i II, i ženski naraštaj. Sokoli iz Beograda vežbali su na razboju, a sokoli iz Zemuna izveli su vežbu „Panta rei”.

Posle podne održan je radni sastanak, koji je otvorio Mirko Jovanović. Skup sdu pozdravili starešina župe Ivan Branovački i pukovnik Ivačić. Njihovi saveti omladini primljeni su sa aplauzom. Sastanku je predsedavao Nedeljko Serventi, pročelnik  Sokolskog studentskog središta  u Beogradu. Prikazao je ciljeve središta i predložio da se u Skoplju osnuje pododbor Sokolskog studentskog središta, zato što je skopski filozofski fakultet predstavljao deo beogradskog Univerziteta. Zatim su govorili Sima Stevin koji je naglasio da je u tom trenutku potrebna zbijenost nacionalne omladine; Slobodan Nikolić, sekretar SSS, predstavio je dotadašnji rad Središta u Beogradu. U akcioni odbor za Skoplje ušli su : Dobrivoje Ivanović i Bogoljub Đermanov, studenti filozofije; Dušan Kruščić, student prava; Jovan Paplić, đak Učiteljske škole; Božidar Vidojević, učenik realne gimnazije; Pavlina Arević, učenica Učiteljske škole; Ljubica Gavrilović, učenica Učiteljske škole i  Momčilo Dimitrijević, učenik Trgovačke akademije. Na kraju sastanka govorili su Serventi, starešina Branovački i prof. Jovanović. Boško Popović, student prava, zahvalio se sokolima iz Beograda na njihovoj inicijativi. Sastanku je  prisustvovao inžinjer V. Pajić, zamenik načelnika Saveza Sokola i načelnik župe. Većanje je završeno pevanjem sokolske himne „Hej Sloveni”. Slobodan Nikolić pisac članka u „Sokolskom glasniku“ istakao je da su mnogi studenti prvi put videli Skoplje i bili oduševljeni lepotom kraja i srdačnošću braće, koja ih je sa istim oduševljenjem dočekala u skopljanskom društvu, kao i u Sokolskom društvu Đeneral Hanri. Smatrao je da će se studentska omladina sve više okupljati oko sokola. Studenti su morali  prednjačiti u sokolstvu, ne samo ideološkim i prosvetnim radom, nego i radom u vežbaonicama, gde su trebali da budu u dodiru sa ostalim sokolima, i da sa njima čine celinu. Kroz svoje središte su trebali da okupljaju sokole koji su dolazili iz srednjih škola. (7)

U „Sokolskm glasniku“ su o odnosima između studenata u Beogradu istakli : „Agilan rad Sokolskog studentskog središta u Beogradu izazvao je zabunu kod studenata levičara, koji su već doživeli neugodan poraz kod izbora u Akademski Aeroklub, i čija beznačelnost je počela otvarati oči širokim studentskih krugovima, tako da ih sve više ostavljaju. Osećajući to, kušaju da se nametnu terorom, pa su stali  da insultiraju pojedine studente Sokole, zato što nose sokolsku značku. Posve naravno, da studenti Sokoli to neće trpeti i da će na svako nasilje odgovoriti najvećom odlučnošću, kao što i dolikuje pravim Sokolima”. (8)

U „Sokolskom glasniku“ od 31. maja 1940. preneli su saopštenje da su sva predavanja sa kursa odložena. A umesto njih trebalo je da se održe predavanja sa vojno-odbrambenom obukom. Pozvani su studenti na sastanak sa prof. R. Pavićem 3. juna 1940. Pavić je trebao da upozna studente sa radom u narodu i ciljevima radnih četa. (9) Sokolsko studentsko središte u Zagrebu održalo je za svoje članove 2 predavanja. Prvo predavanje održano je 9. marta 1941. o „Aktuelnim problemima i stavu sokolstva prema njima”. Drugo predavanje je održano 23.marta 1941. kao komemoracija počivšoj braći Adamu Zamojskom i dr. Ivanu Oraženu. (10) Prostorije Središta su se nalazile u novoj zgradi Saveza Sokola K.J. u Beogradu u Brankovoj ulici broj 30 /III. Tu se nalazila čitaonica središta, uz saveznu biblioteku, kojom su članovi mogli da se služe. Biblioteka je dobila 1.500 primeraka.  Mogli su da se služe i novinama u biblioteci. Na predavanju 1 februara 1941. govorio je Radmilo Grđić.(11)

Savez Sokola organizovao je Sokolska studentska središta u Beogradu, Skoplju i Zagrebu.

Saša Nedeljković za Vidovdan

Napomene :

 1. „Rad studenata sokola”, „Sokolski glasnik“, Beograd, 26 april 1940, br. 17, str. 9;
 2. Serventi Neđeljko, „Sokolska studentska omladina i rad u narodu”, „Sokolski glasnik”, Beograd, 10 maj 1940, br. 19, str. 5;
 3. Studenti sokoli na Oplencu i Avali”, „Sokolski glasnik“, Beograd, 26 april 1940, br. 17, str. 9;
 4. Sl. Nić,„Propagandni kurs sokolskog studentskog središta”, Sokolski glasnik”, Beograd, 10 maj 1940, br. 19, str. 5;
 5. Sl. Nić, „Predavanja u studentskom središtu”,„Sokolski glasnik“, Beograd, 17 maj 1940, br. 20, str. 7;
 6. G. Jakć, Sokolsko studentsko središte u akciji”, „Sokolski glasnik“, Beograd, 17 maj 1940, br. 20, str. 7;
 7. Slobodan Nikolić, tajnik SSS, „Sokolski glasnik“, Beograd, 24 maj 1940, br. 21, str. 4;
 8. „Studenti sokoli se ne daju”, „Sokolski glasnik”, Beograd, 10 maj 1940, br. 19, str. 5;
 9. Sl. Nić, Članovima sokolskog studentskog središta”, „Sokolski glasnik“, Beograd, 31 maj 1940, br. 22, str. 3;
 10. Sokolsko studentsko središte u Zagrebu”, „Sokolski glasnik“, Beograd, 28 mart 1941, br. 13, str. 6;
 11. Slobodan Nikolić, Iz sokolskog studentskog središta”, „Sokolski glasnik“, Beograd, 31 januar 1941, br. 5, str. 4;

 

 

 

Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here