Саша Недељковић: ПОДМЛАДАК ДРУШТАВА ЦРВЕНОГ КРСТА И СОКОЛИ

Поделите:

 

У Краљевини Југославији деловала су бројна хумана друштва. Већа друштва су деловала на целој територији државе и то : Друштво Црвени Крст, Коло Српских Сестара, Добротворне Задруге Српкиња, Зимска помоћ, … . Главни одбор Црвеног Крста је многобројним окружницама, писмима и плакатима молио сва приватна, добротворна, просветна, спортска и привредна друштва да помогну одборе Црвеног Крста. Председништво Црвеног Крста покушавало је образује општи Савез добротворних друштава. Сва приватна добротворна друштва сарађивала су при прикупљању прилога за поплављене 1926. За помоћ пострадалима од поплаве и других непогода до 31 децембра 1926. дали су прилоге Црвеном Крсту : Хумана и добротворна удружења 127.986,60 динара. Прилози спортских удружења били су 44.102 динара. Руске избеглице и њихове установе приложиле су 32.499, 10 динара. Краљ и краљица приложили су 1.200.000 динара. Заједно са прилогом државне власти укупно је било 18.822.028,30 динара. Подмладак Црвеног Крста. Крајем школске године 1925/26. Подмладак је имао 161.146 чланова основних, средњих и стручних школа. Чланови су изводили хумани и хигијенски програм, играли су Игру за Добро Здравље, бринули се за чистоћу школске собе и околинње, помагали својим болесним и сиромашним друговима у својој школи и друговима и другим крајевима. Главни Одбор позвао је своје организације да пошаљу прилоге друговима у поплављеним крајевима, и они су слали књиге, одело, обућу, школски прибор и новац. Чланови Подмладка су имали преко 400 вртова, 48 купатила, 187 школских игралишта и 133 радионице. Оснивали су школске биоскопе Подмладка (у Загребу и Сарајеву) Два киноапарата ишла су по школама. Биоскопи су служили на првом месту хигијенској пропаганди. Средства за свој рад добијали су чланови приређивањем концерата и забава, лековитог биља што су сакупили и оним што су сабрали као добровољни прилог. Осим оног што су дали у храни и оделу друговима, чланови Подмладка су издали из благајни преко 100.000 динара  на добротворне сврхе. У вечини школа прослављен је Први децембар као дан Подмладка. Од средстава које су чланови  Подмладка тог дана добили набављена су обућа и одела и спремани поклони за сиромашне чланове. Главни Одбор спремио је течајеве ручног рада у Сарајеву, Загребу, Љубљани и Земуну, где је оспособио 152 учитеља. Одржан је течај Домаће и Школске Хигијене у Београду, где је било 8 учитељица. Учитељице су спремљене да у својим школама уреде и школске кухиње Подмладка Црвеног Крста и да држе домаћичке течајеве ученицама које сврше основну школу, а које су требале да остану у вези са школом преко организације Подмладка. Главни Одбор Црвеног Крста трудио се да организује што више феријалних колонија. Уз помоћ Обласних одбора Црвеног Крста преко лета организовано је 13 колонија Подмладка, у којима је летовало 318 зченика и ученица. Главни Одбор Црвеног Крста помагао је оснивање 7 соколских и скаутских колонија, у којима су били чланови Подмладка. Феријална колонија свршених ученица Учитељских школа одржана у Сплиту, била је спојена са течајем у коме су се учитељске приправнице, поред упознавања са идејама  Подмладка друштава  Црвеног Крста, упознавале и са кувањем јела, одржавања хигијенског стана. Течајке су могле оснивати кухиње  Подмладка Црвеног Крста и држати течајеве из домаћинства.  Главни одбор Црвеног Крста покренуо је 1926. иницијативу да се подижу опоравилишта Подмладка Црвеног Крста на обали мора и у планинским крајевима. За то су се прикупљали  добровољни прилози од друштава Црвеног Крста. Подмладак је настојао да се за мушку децу отварају радионице ручног рада, а за женску течајеви из хигијене, прве помоћи и неге болесника. Течајеви за учитеље и учитељице које требало спремати за то, били су одржавани преко распуста. Требао је да буде проширен рад на подизању дечјих опоравилишта и летовалишта. Пређивани су Матерински Дан” и  Дан Чистоће”.(1)

Савез Сокола и соколске јединице сарађивали су са Подмладком Црвеног Крста. Сарадња се одвијала између месних друштава кроз заједничке акције. Соколско друштво Дубровник  је учествовало у акцији коју је организовао Црвени Крст маја 1925. Иницијативом Главног Одбора Подмладка Црвеног Крста у антитуберкулозној пропаганди учествовали су дубровачка друштва : 1) Старатељство за плућне болеснике, 2) подмладак друштва Црвеног Крста, 3) Лечничко удружење, 4) извидници, 5) подмладак сокола. Предузето је : 28 маја а) Асанирање три најнездравијих станова дубровачке сиротиње за спомен овог дана, б) дељење сапуна и четкица за чишћење зуба сиромашној деци Старатељства, ц) дељење и лепљење плаката по школама и у граду помоћу скаута; 29 маја а) Предавање по школама од месних лекара и наставника, б) излет подмладка у природу и сађење дрвећа ; 30 маја а) поворка са агитационим натписима ( подмладак сокола, подмладак друштва Црвеног Крста, Пчелице, Скаути), б) у театру предавање ,,О туберкулози у Дубровнику” (др. Орлић), уз здравствени филм ,,Не пљуј на тле”. Декламовање и певање (певао подмладак Црвеног Крста Женске Учитељске школе ) ; 31 маја дељење значки, продавање цвећа и радова Подмладка за оснивање бесплатног купатила за сиромашну децу. (2)

Пред Божић подмладак Црвеног Крста школе у Борову примио је писмо од подмлатка из села у Хрватском Загорју у коме су написали да не могу ићи напоље јер немају шта обући и обути. Молили су за стару обућу и изношено одело, које деци из Борова више не треба. Идућег дана стигло је исто такво  писмо из једног села подно Петрове Горе. Председник Подмладка је сазвао седницу одбора. Садржај писама страшно је деловао на децу. Прикупила су помоћ и послала је поштом. (3) Чланови Подмлатка државне народне школе Краља Петра II приредили су приредбу. У Борову је 3 априла 1936. приређен Дан Подмлатка Црвеног Крста. Чланови Подмлатка продавали су  3 априла 1936. цвеће у дворишту фабрике. Уз пратњу музике прошла је поворка деца са лампионима фабричким насељима. После поворке у симболичким фигурама на старом спортском игралишту деца су певала химну Подмлатка, више народних песама и уз ватру слушала пригодне приче. Чланице  Подмлатка продавале су цвеће под шаторима  Црвеног Крста 5 априла 1936. У Друштвеном дому било је приређено Село Подмладка Црвеног Крста. Програм је био : 1. Дечји хор певао је химну. 2. Предавање ученице Шарчевић Евице : Рад нашег Подмлатка. 3. Ученица Штимчева Павлина рецитовала је Сиротан. 4.  Дечји хор певао је Славска, Пораниле девојке од Мокрањца и Мрзел ветер од Адамића. 5. Школска деца извела су сцену Рањеник. 6. Ученик Ф. Хорват певао је Болно чедо. 7. Школска омладина приказала је драмску слику Снежана од П. Крстића. После је била игранка. (4) У Друштвеном дому у Борову одржан је концерт Црвеног Крста. Приход од концерта требао је да буде употребљен за опеацију слепог студента Станка Кнежевића. У програму су узели учешћа хавајски трио : Спасојевић, Чурић и Кнежевић. Слапа сарадница Јевтићева извела је неколико тачака на клавиру. Гореншек певао је арију Валентина из “Фауста”, праћен на клавиру од Грбеца. Гђа Марковић певала је неколико песама. (5)

 

 

Саша Недељковић  за Видовдан

 

Напомене :

 

 

  1. Рад Главног Одбора Црвеног Крста Срба, Хрвата и Словенаца”, Гласник Црвеног Крста Срба, Хрвата и Словенаца”, Београд, Јануар-фебруар-март-април 1927, стр. 52, 62, 63, 74, 76, 99;
  2. Здравствена пропаганда”, „Narodna Svijest”, Дубровник, 26 маја 1925, бр. 21, стр. 7;
  3. Из наше школске заједнице”, Борово”, Борово, 10 јануара 1936, бр. 2, стр. 3;
  4. Дан Подмлатка Црвеног Крста”, Борово”, Борово, 4 април 1936, бр. 14, стр. 3;
  5. Успели концерат Црвеног Крста”, Борово”, Борово, 4 април 1936, бр. 14, стр. 3;

 

 

Поделите:

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here