Saša Nedeljković: SARADNJA AKCIONOG ODBORA ZIMSKE POMOĆI I SAVEZA SOKOLA

Podelite:

       

 

Na poziv Akcionog odbora Zimske pomoći Sokolska župa Beograd učestvovala je u prikupljanju pomoći za beogradsku sirotinju. Sakupljanje pomoći za sirotinju. vršeno je prvi put u Beogradu 1937.  Prvog dana akcije 24. januara 1937. po košavi i mrazu od minus devet stepeni sokoli su krenuli sa dvoje vatrogasnih kola i šest kola sa upregnutim konjima. Bilo je 8 ekipa, uglavnom iz sokolske konjice. Na kolima su razvili bele zastave sa crvenim srcem, znakom sokolske dobrotvorne akcije. Žika Gavrić, stari soko i „Dušanovac” sa svoja dva sina učestvovao je kao vođa jedne od grupa. Svojim prisustvom po nevremenu, kada ni psa nije bilo na ulici, sokolio je sve prisutne i davao im savete: „Braćo! Godinama skupljam priloge u dobrotvorne svrhe. Nije to lako. Naići ćete na zatvorena vrata a neko će vam ih pred nosem zalupiti i na vas se izdrati. Ali vi ne zaboravite da ste sokoli i radi čega ste došli, pa i takvima kažite : hvala!”. Sa jednih kola se čula pesma „Hajte braćo, hajte sestre …”. Sokoli su kucali na bezbrojna vrata i čekali. Negde se pojavila čupava glava sluškinje koja je odmah zalupila vrata i rekla : „Gospoda spavaju!”

Negde je vredna domaćica otvarala vrata i pozivala ih da se ugreju. Izvinjavala se što nije spremila paket jer nije znala za njihov dolazak. Odziv građana bio je dobar a bilo je i reakcija upućenih sokolima da pomažu lenjivce i besposličare ili da ne mogu dobiti kućne pomoćnice od kako je opština počela da deli zimsku pomoć. Oni koje su nazivali srednji stalež davali su široke ruke. Činovnici i zanatlije sami su pozivali sokole da svrate po već spremljene pakete, kada su izgubljene nade, hteli da se vraćaju u polaznu stanicu. Dešavalo se da neka grupa sokola, prevarena bednim izgledom neke kuće, prođe pored nje. Ali ukućani koji su ih očekivali i sa prozora ugledali, dovikivali su im da svrate. Odatle se iznosilo po deset paketa odela i hrane. Blagodareći takvima akcija je uspela. Prvog dana akcije sakupili su vagon odela i namirnica. (1) Najviše je davano obuće i odeće. Muških, ženskih i dečjih cipela i kaljača bilo je najviše. Ženskih stvari bilo je mnogo manje nego muških. Darovana je i jedna sokolska odora starijeg člana, koji je nabavio novu. Sakupljeno je dosta hrane. Najviše je davano krompira i pasulja, zatim brašna, riže, sira, masti, putera … . Bilo je dosta i mesnate robe. Sve je bilo klasirano i spremljeno da se podeli sirotinji. (2)Skupljanje je nastavljeno 31 januara, 7 i 9 februara. Za 4 dana koliko je trajala akcija sakupljeno je 4 vagona odela i hrane i 15.000 dinara. Sve to predato je Gradskom poglavarstvu koje je imalo tačan spisak gradske sirotinje. Oko hiljadu porodica sa desetak hiljada članova privremeno su zbrinuti ovom akcijom. Sa ovakvom akcijom sokoli su želeli da nastave dalje i da na vreme pomognu beogradskoj sirotinji (3). Od strane Sokolske župe Beograd akciju je vodio ing. M. Kovarž a od strane Akcionog odbora dr. Relja Aranitović. (4) Rad je shvaćen kao saživljavanje sa narodom a ujedno kao prelazak preko ograde sokolane (5). U akciji je učestvovalo 209 sokola iz beogradskih i zemunskih sokolskih društava. Sokoli su prikupili 5.287 komada odela, 1.623 kilograma životnih namirnica i 14.524 dinara u gotovini. Podeljeno je 1.650 paketa sa odelom i namirnicama  sirotinji u Beogradu. Novac je upotrebljen za sirotinjske kuhinje.(6)

Odbor za zimsku pomoć bio je pod pokroviteljstvom kneginje Olge. Delegati Sokolske župe Beograd u odboru bili su načelnik Petar Čolović, i pročelnik socijalne sekcije župe Đorđe Stanojević. (7) Na poziv Akcionog odbora za zimsku pomoć, 1938. Sokolska župa Beograd je prikupljala pomoć za sirotinju pred Božićne praznike, i to u odeći, obući, ogrevu i namirnicama. Pomoć je prikupljana 4, 5 i 6 januara 1938. Učestvovalo je 9 ekipa sa 60 članova-sokola. Prikupljeno je oko 30.000 dinara. Sva domaća štampa pratila je člancima rad sokola, a u dnevnim listovima izašli su snimci sa akcije. Za siromašne sokole koji su se odboru prijavili, dodeljena je odeća i obuća. Pružena je pomoć za 1.600 porodica. (8) Sokoli su prikupljali priloge u hrani, odelu i gorivu za zimsku pomoć. Grupu je predvodio Voja Todorović, pukovnik u penziji. Grad je bio podeljen na reone, a u svakom reonu je sakupljalo 7 sokola, članova i naraštajaca. (9) Po želji Kneginje Olge, rešeno je na sednici Akcionog odbora za zimsku pomoć, da se u celoj zemlji osnuju odbori zimske pomoći. Kneginja je uputila svim opštinama apel. Između ostalog u apelu se isticalo : „Verujem da će se ovome apelu odazvati svi plemeniti ljudi, da će prilozi za našu gradsku sirotinju u celoj zemlji biti što obilniji i da će tada zahvalnost u srcima našeg siromašnog sveta,  koji neće biti ostavljen samo svojoj teškoj sudbini, biti što toplija prema svakom humanom i plemenitom gestu u njenu korist”. Redakcija „Sokolskog glasnika” pozvala je i sa svoje strane sve sokolske jedinice i sve sokole da se odazovu apelu i da svuda ukažu pravu sokolsku pomoć. (10)

Kneginja Olga uputila je apel za zimsku pomoć 13 novembra 1940. U apelu se isticalo : „… Prošle su godine, po mojoj želji, osnovani odbori za zimsku pomoć gotovo po svim našim gradovima. Zahvaljujući njihovom radu, mnogoj je sioromašnoj porodici bio olakšan život i tegobni zimski dani. Sada je, pod mojim pretsedništvom, osnovan i Akcioni odbor za zimsku pomoć Kraljevine Jugoslavije. Njegov uspeh treba da bude još veći i blagotvorniji. Akcija za zimsku pomoć ispuniće svoj zadatak samo onda, ako joj se se pridruži svaki građanin naše zemlje, čiji je život obezbeđen. …”. (11) U članku „Zimska pomoć” u listu „Borovo” isticalo se : „ … Žetva je podbacila i opasnost preti i našem selu a ne samo ljudima u gradovima. … Setimo se samo na to da će one hiljade naših građana koje smo ranijih godina gledali kako u narodnim kuhinjama primaju obroke hrane ove zime biti u najmanju ruku udvotručene. …. Taj zadatak preuzela je na sebe akcija Zimske pomoći. … U ovim danima, Zimska pomoć počela je sa radom, i u mnogim mestima obrazuju se akcioni odbori za pomoć i zbrinjavanje sirotinje. …”. (12)

Na inicijativu kneginje Olge i pod njenim predsedništvom održana je sednica akcionog odbora za Zimsku pomoć Kraljevine Jugoslavije. Sednici su prisustvovali Dragiša Cvetković, dr. Maček, dr. Srđan Budisavljević, kao i predsednici opština Beograda, Zagreba i Ljubljane i drugih velikih gradova. Kneginja Olga uputila je apel građanima Jugoslavije da se odazovu pozivu i svojim prilozima omoguće pomoć najpotrebnijima. (13) Sokolska društva nastavila su da prikupljaju zimsku pomoć. Pododbor u Sokolskom društvu Beograd VII prikupio je za zimsku pomoć 7.500 dinara 1940. (14)

Listovi „Dubrovnik” i „Jugoslovenska Pošta“ iz Sarajeva kritikovali su način podele Zimske pomoći u Banovini Hrvatskoj. U članku „Kako se raspolaže sa zimskom pomoći kod nas“ list „Dubrovnik” je kritikovao način dodele zimske pomoći : „Ali ona nije dobila zimske pomoći, jer nije u listi, a nije u listi s toga, kako nam kažu, jer njezin muž nije glasovao za Mačeka.“ List „Dubrovnik” je preneo izveštaj dopisnika „Jugoslovenske Pošte“ iz Sarajeva: „Poznavajući raspoloženje onih koji su sa ovom pomoći raspolagali, naš elemenat uopće, a pravoslavni pogotovo, nije se usudio prijaviti. Od onih koji su kroz ovu godinu bačeni iz službe na ulicu niko nije dobio ni jednu paru, ali je zato nekolicini preporučenih potpora dostavljena na kuću u zatvorenim kuvertama“ (15) Kneginja Olga govorila je preko radija 31 decembra 1940. Time je otvorila  Nedelju Zimske pomoći. U govoru je istakla : „Uzela sam na sebe dužnost da, u ovim danima borbe i iskušenja za čovečanstvo, učinim sve što mogu, da se siromašni svet naše drage zemlje preko zime ishrani, ogreje i odene”. U saradnji sa svim nacionalnim, socijalnim i humanitarnim društvima, Akcioni odbor za zimsku pomoć organizovao je  od 31 decembra 1940. do 5 januara 1941. u celoj zemlji  Nedelju Zimske pomoći. (16) Centralni odbor Zimske pomoći uputio je poziv banskim upravama, da pozovu predsednike opština da podstiću organizovanje mesnih odbora Zimske pomoći. Savez Sokola pozvao je sa svoje strane uprave sokolskih župa, da same učestvuju u organizovanju banovinskih odbora  Zimske pomoći i da pozovu sve sokolske jedinice, da sa najsposobnijim delegatima učestvuju u organizovanjima mesnih odbora  Zimske pomoći. Istakli su da je organizovanje  Zimske pomoći u tim prilikama najvažniji socijalni i humani cilj, a  socijalni i humani rad je spadao u osnovne dužnosti sokolskog programa.(17)

O akcijama deljenja pomoći siromašnima pisala je Politika, Vreme i Pravda.  Siromašnim porodicama deljeni su darovi na Tucin dan, a na Badnji dan pakete od Zimske pomoći dobijali su siromašni učenici osnovnih i građanskih škola. U januaru 1941. podeljeno je preko pet hiljada paketa sa namirnicama, odelom i drugim potrebama. U prostorijama Sokolskog društva Beograd-Matica stigli su oko 10 časova pre podne Vjera Perović, supruga namesnika dr. Perovića, predsednik Opštine beogradske Jevrem Tomić, komandant Beograda armijski general Milorad Petrović,  upravnik grada Beograda Dragomir Drinčić, pomoćnik maršala dvora dr. Ivan Babić-Đalski, sekretar Zimske pomoći dr. Relja Aranitović, šef Otseka za socijalno staranje Beogradske opštine, šef Otseka za zaštitu dece dr. Slobodan Vidaković, starešina Sokolskog društva Beograd-Matica Andra Petrović i drugi članovi  Akcionog odbora za zimsku pomoć. Kneginja Olga došla je u Sokolski dom u 10.30 časova. Na ulazu su kneginja Olgu pozdravili predsednik opštine Jevrem Tomić, komandant Beograda general Milorad Petrović i pomoćnik maršala dvora dr. Ivan Babić-Đalski. Mala naraštajka Nada Milošević predala je kneginji kitu svežih ljubičica  i istakla :  „Vaše Kraljevsko Visočanstvo, plemenita Kneginjo, predajem Vam ovo cveće u znak zahvalnosti dece koju ćete danas obradovati”. Sokolska muzika svirala je himnu a okupljena deca klicala su : Živela Kneginja !  Kneginja Olga zauzela je mesto pored velikog stola na kome su se nalazili darovi. Deljenje darova trajalo  je više od jednog sata. Svako dete prilazilo je kneginji i od nje primalo dar. Dečaci i devojčice njih 1306 na broju, dobili su topla odela, zimske kapute, cipele, igračke i slatkiše. (18) Sokolsko društvo u Prokuplju priredilo je januara 1941. zajedno sa Jadranskom stražom i Crvenim Krstom, zabavu u korist Zimske pomoći. (19)

 

Sokolska župa Beograd je pored svog redovnog rada, na poziv  Akcionog odbora zimske pomoći,  organizovala prikupljanje pomoći za sirotinju u Beogradu tokom zime, i to u odeći, obući, ogrevu i namirnicama. Župa je sakupljala  pomoć 1937. i 1938. Na inicijativu kneginje Olge i pod njenim predsedništvom održana je sednica akcionog odbora za Zimsku pomoć Kraljevine Jugoslavije 1940. Po želji Kneginje Olge, rešeno je na sednici  Akcionog odbora za zimsku pomoć, da se u celoj zemlji osnuju odbori zimske pomoći. U prostorijama Sokolskog društva Beograd-Matica na Badnji dan kneginja Olga podelila je topla odela, kapute i obuću siromašnoj školskoj deci. Savez Sokola pozvao je sa svoje strane sokolske jedinice da učestvuju u osnivanju mesnih odbora Zimske pomoći.  Sokolska društva nastavila su da prikupljaju zimsku pomoć. Listovi „Dubrovnik” i „Jugoslovenska Pošta“ kritikovali su način podele Zimske pomoći u Banovini Hrvatskoj.

Saša Nedeljković za Vidovdan

 

 

Napomene :

 1. M:A.V., „Sokolskom snagom svom”, „Oko Sokolovo“, Beograd, 1937, br.4, str.67; „Beogradski Sokoli i akcija zimske pomoći”, „Sokolski glasnik”, Beograd, 5 februar 1937, br. 2, str. 7;
 2. „Beogradski Sokoli i akcija zimske pomoći”, „Sokolski glasnik”, Beograd, 5 februar 1937, br. 2, str. 7;
 3. M:A.V., „Sokolskom snagom svom”, „Oko Sokolovo“, Beograd, 1937, br.4, str.67;
 4. „Beogradski Sokoli i akcija zimske pomoći”, „Sokolski glasnik”, Beograd, 5 februar 1937, br. 2, str. 7;
 5. Dr Relja Aranitović, „Humani rad sokola”, „Oko Sokolovo“, Beograd,  1937, br.4, str. 66-67;
 6. „Godišnja skupština Sokolske župe Beograd”, „Sokolski glasnik”, Beograd, 24 april 1937, br. 12, str. 2;
 7. „Sokoli i akcija za zimsku pomoć”, Sokolski život, „Oko Sokolovo“, Beograd, 4 februar 1938, br.2;
 8. Vojislav Todorović, „Izveštaj o radu socijalnog otseka”, str. 47, „Godišnji izveštaj o radu Sokolske župe Beograd za XIX redovnu godišnju skupštinu 26 marta 1939.” „Oko Sokolovo“, Beograd, 26 marta 1939, br. 3 i 4;
 9. „2, 3 i 4 januara 1939”, Vesti, „Oko Sokolovo“, Beograd, 1 februara 1939, br. 2;
 10. „Apel NJ.Kr. Vis. Knjeginje Olge za zimsku pomoć”,„Sokolski glasnik”, Beograd, 5 januar 1940, br. 1 str. 1;
 11. „Apel NJ.Kr. Visočanstva Kneginje Olge za zimsku pomoć”, „Borovo”, Borovo, 16 novembra 1940, br. 82, str. 1;
 12. „Zimska pomoć”, „Borovo”, Borovo,  16 novembra 1940, br. 82, str. 1;
 13. „Politički pregled”, „Borovo”, Borovo, 22 novembra 1940, br. 84, str. 2;
 14. „Sokolske vesti”, „Oko Sokolovo“, Beograd, 4 februar 1941, br. 1;
 15. „Kako se raspolaže zimskom pomoći kod nas“, „Dubrovnik“, Bokeška štamparija, Kotor–Dubrovnik, 4 januara 1940, br. 1, God XXVII,  str. 4;
 16. NJ. V. Knjeginja Olga za zimsku pomoć!”, „Sokolski glasnik”, Beograd, 3 januar 1941, br. 1, str. 2;
 17. „Sokolstvo za zimsku pomoć !”, „Sokolski glasnik”, Beograd, 3 januar 1941, br. 1, str. 6;
 18. „NJ.Kr. Vis. Kneginja Olga podelila je preko hiljadu trista paketa siromašnim učenicima”, „Politika”, Beograd, 10 januar 1941, str. 7; „Na Badnji dan NJ. Kr. Vis. Kneginja Olga podelila je topla odela, kapute i obuću siromašnoj školskoj deci, u prostorijama Sokolskog društva Beograd-Matica”;
 19. „ Sokolsko društvo u Prokuplju”,  „Sokolski glasnik“, Beograd,  17 januar 1941, br. 3, str. 3;

 

 

 

 

 

Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here