Saša Nedeljković: Stevan Bodi

Podelite:

Stevan Bodi rođen je od oca Nikole i majke Perside 27. februara 1882. u Beogradu. Po završenom sedmom razredu  realke stupio je u vojsku 1 septembra 1901.   Nižu školu vojne akedemije svršio je kao pitomac trideset četvrte klase. Završio je i školu gađanja u Beogradu. U srpsko-turskom ratu i srpsko bugarskom ratu bio je komandir mitraljeskog odeljenja četvrtog prekobrojnog puka. Učestvovao je u borbama na Kumanovu, pod Jedrenom, na Rajčanskom Ridu, kod Kočana, Pljačkavice, Pobijenom i Govedarniku. U Prvom svetskom ratu borio se kod Jarebice, na Gučevu, Rudniku, Valjevu, Šapcu, Crnoj Bari kod Požarevca, zatim u povlačenju 1915. (1) Početkom 1916. organizovana je prva srpska dobrovoljačka divizija u Odesi. Do dolaska srpskih oficira sa Krfa, sokoli dobrovoljci su proveli organizaciju svojih pukova. Upotrebili su sokolsku komandu. Svečano su proslavili Vidovdan 1916. Popodne je pred odeskim građanstvom i predstavnicima ruskih vlasti ceo drugi puk nastupio sa prostim vežbama, koje su bile određene za zabranjeni svesokolski slet u Ljubljani 1914. Sokole vojnike vodio je Ante Mikuš, rezervni kapetan i dobrovoljac, a pomagali su mu Keško, Vedriš, Lovrić i Ravnik, podporučnici-dobrovoljci. Sokolski pozdrav Zdravo bio je pozdrav dobrovoljaca. Dobrovoljačka divizija učestvovala je u borbama protiv Bugara, Austro-Mađara, Nemaca i Turaka. (2)  Stevan Bodi bio je jedan  iz grupe srpskih oficira koji su došli u Odesu. U Rusiji se borio u Dobrudži i kod Murmana. Komandovao je mitraljeskom odeljenju šestog puka, a zatim trećeg puka Prve dobrovoljačke divizije u Dobrudži. Bio je  komandant bataljona u istom puku.(3)

Kada je divizija preko Sibira krenula za Solunski front u Rusiji je ostao dopunski bataljon pod komandom potpukovnika Svete Marinovića, i njegovog pomoćnika majora Stevana Bodija. Bataljon je bio u Vologdi, a kasnije je prešao u Odesu. Bataljon je imao oko 150-180 vojnika i za vreme borbi bio je neutralan. U februaru 1918. bataljon je imao oko 1.000 ljudi. Posle sklopljenog mira u Brest Litovsku Rusija je bila neutralna.  Bataljon je zbog priliva bivših zarobljenika narastao na oko 3.200 ljudi od kojih je bilo oko 200 oficira. Maja 1918. bataljon je stigao u Murmansk. Tu su se borili pod francuskom komandom, a kasnije engleskom. Deo je ostao u Murmansku te zime i 1919. u proleće krenuo za otadžbinu. (4)  Posle Prvog svetskog rata Stevan Bodi bio je na službi u ministarstvu vojske i mornarice u Beogradu, a zatim kao komandant žandarmerijskog puka u Dubrovniku i Novom Sadu. Penzionisan je 1926. godine. Za zasluge u ratovima dobio je dve Karađorđeve zvezde sa mačevima, četiri Bela Orla sa mačevima, dve zlatne medalje za hrabrost … . (5)

U Rusiji je upoznao bolničarku Jelenu.  Njeni su bili Srbi koji su živeli u u Komratu u Besarabiji. Oženio se sa njom i sa njom je došao u Jugoslaviju. Nisu imali dece pa je ona dovela porodicu svog brata Sime iz Besarabije, tada u Rumuniji. Sima je radio kao učitelj. Simina deca Vasa i Tamara su se školovali u ruskim zavodima u Jugoslaviji. Stevan Bodi umro je 6 januara 1941. u Beogradu. Pomen u kapeli na Novom groblju izvršio je protojerej Svetozar Stojković. U ime drugova 34 klase oprostio se Milan Grujičić, pešadijski pukovnik u penziji. (6) Stevan Nikole Bodi pripadao je generaciji oficira koji su se borili za oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda. Posle Prvog svetskog rata bio je u žandarmeriji.

Saša Nedeljković za Vidovdan

 

 

Napomene :

  1. Steva Bodi, pukovnik u penziji”, „Politika”, Beograd, 5 februara 1941, str. 10; M.M.G, „Stevan N. Bodi, žandarmerijski pukovnik u penziji”, „Pravda”,  Beograd;
  2. Lujo Lovrić, „Sokolstvo u svetskome ratu.”, „Sokolski Glasnik”, Ljubljana, 11. maja 1930, br. 10, str. 3,4;
  3. Steva Bodi, pukovnik u penziji”, „Politika”, Beograd, 5 februara 1941, str. 10; M.M.G, „Stevan N. Bodi, žandarmerijski pukovnik u penziji”, „Pravda”,  Beograd;
  4. „Vidovdan”, Novi Sad 9.11.1922. dr. Slobodan Bjelica, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. “Srpski dobrovoljci između ruske revolucije i kontrrevolucije”, arhivvojvodine.org.rs/zbornici-radova/Bjelica.pdf
  5. Steva Bodi, pukovnik u penziji”, „Politika”, Beograd, 5 februara 1941, str. 10; M.M.G, „Stevan N. Bodi, žandarmerijski pukovnik u penziji”,  „Pravda”,  Beograd,
  • Stevan N. Bodi, žandarmerijski pukovnik u penziji”, „Vreme”, Beograd, 10 januar 1941, str. 8;
Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here