Саша Недељковић: ТЕЧАЈЕВИ САВЕЗА СОКОЛА 1937/38. ГОДИНЕ

Поделите:

 

Ради образовања својих кадрова Савез Сокола током свог рада  одржавао је савезне течајеве.  Општи савезни течај за чланице одржан је од 2 до 14 новембра 1936. у дому Соколског друштва Београд-Матица. Пријавило се 34 чланице а било је примљено у интернат 27 чланице. Течај је отворила савезна начелница Елза Скаларјева са заменицом начелнице Савеза Љубицом Павичевић и Миленом Грубор и Агатом Жиц, чланицама стручног одбора Савеза и  савезним путујућим предњачицама. На течају су предавале :  Елза Скаларјева методику 2 часа, о дужностима и правима начелнице 1 час; Љубица Павичевић називословље простих 7 часова, о дисциплини на јавним наступима 1 час; Вера Павић игре 4 часа; Олга Сковран вежбе са справама 4 часа, дечје вежбања 3 часа; Милена Груборова ритмику 4 часа;М. Војиновић вежбе на греди и летвама 2 часа; Агата Жиц стројеве 4 часа, певање 3 часа; Мирослава Трајковић о летњем вежбалишту и соколани 1 час; Јелка Бан народна кола 3 часа, називословље на справама и вођење по одељењима 14 часова, називословље простих 1 час, узорни час за чланице 3, отпоре и претлаке 1 час, такмичарски ред 1 час; Дана Полшак суђење 5 часова, узорни час за нараштај 2 часа; Зорка Војновић историју 1 час, идеологију 2 часа, администрацију 1 час, беседништво 2 часа; Бранко Полић физиологију 3 часа; др. Крсмановић анатомију 1 и прву помоћ 1 час. Није одржан час литературе и 2 часа прве помоћи. Течај је завршило 26 чланица из Соколске жупе Београд 6, Бјеловар 1, Шибеник 1, Карловац 2, Марибор 1, Ужице 3, Сушак 2, Крањ 2, Љубљана 2, Цеље 2, Крагујевац 1, Ниш 1, Бања Лука 1. (1)

У  дому Соколског друштва Београд-Матица одржан је од 15 до 20 новембра 1936. савезни течај за воднице деце. Пријавило се 48, а примљено је 35 чланица, од којих су дошле 32. Становале су у интернату.  Течај је отворила савезна начелница Елза Скаларјева сапутујућим предњачицама.На течају су предавали :  Елза Скаларјева о дужностима воднице деце 1 час; Љубица Павичевић о излетима као васпитном средству за децу 1 час, психологију и педагогију детета 2 часа уместо предвиђених 3 часа; Марија Војиновић различитости 3 часа;  Милена Грубор певање 3 часа; Олга Сковран  игре са певањем 3 часа и организацију дечјих одсека 1 час;  Вера Павић игре за млађу децу 2 часа  од предвиђених 4;  Агата Жиц практичне часове за млађу децу 7 часова од предвиђених 5;  Зорка Војновић  о соколској мисли 1 час;  Јелка Бан практичне часове за старију децу 11 часова, елементе са справама 9 часова од предвиђених 7, игре 5 часова од предвиђених 7;  Бранко Полић  физиологију  1 час од предвиђених 3 часа. Једна чланица из жупе Београд напустила је течај због болести у кући. Течајке су 19 новембра 1936. посетиле вечерњу представу у Народном позоришту. Течај је посетио савезни начелник др. Алфред  Пихлер.Течај је завршило 31 чланица и то из жупе : Бања Лука 1, Београд 8(5 екстерних и 3 интерне), Ниш 1, Нови Сад 1, Осијек 2, Шибеник 1, Марибор 1, Скопље 2, Цеље 1, Крагујевац 2, Сплит 1, Сушак-Ријека 2, Ужице 2, Карловац 2, Крањ 1, Вараждин 1, Петровград 1, Тузла 1 и Сарајево 1. (2)

Савезни течај за врхунске вежбачице одржан је у  дому Соколског друштва Београд-Матица  од 24-28 новембра 1936. За течај се пријавило 34 а примљено је 29 чланица. Течај је отворила Љубица Павичевић I заменица начелнице Савеза Сокола, са сестрама Агатом Жиц, Јелком Бан, Тончком Штифтер и Рафаелом Баном. Предавале су Милица Шепа масажу 4 часа, о међународним утакмицама 1 час, о хигијени 1 час;  Зорка Војновић о соколској мисли и соколском васпитању 2 часа; Јелка Бан стројеве вежбе 4 часа и народна кола 3 часа; Рафаел Бан разноликости, справе и просте вежбе 15 часова; Кавчић и Бан просте гране 4 часа и Бранко Полић физиологију 1 час. Нису одржани часови простих вежби уз музику.  Течај је завршен 28 новембра 1936. Од 29 учесница течаја било их је из жупа : Загреб 2, Сплит 2, Цеље 1, Бања Лука 1, Београд 7, Сушак-Ријека 2, Петровград 1, Марибор 2, Ужице 1, Сарајево 2, Нови Сад 1, Осијек 4 и Љубљана 3. (3)

У Београду је 12 и 13 децембра 1936. одржан збор жупских начелника Савеза Сокола. На збору је одлучено да се у 1937/38 години одрже савезни течајеви : а) У савезној предњачкој  школи (савезни интернат био је у дому Соколског друштва Београд-Матица, угао Тиршеве и Делиградске улице)

Течај за друштвене начелнице од 1.4. до 14.4. 1937. Течајеви за  друштвене начелнике  (10 до 14-дневни) од 15.4. до 30.6.1937. Течај чланица за игре  од 1.7. до 14. 7. 1937. Течај чланова за просте гране и игре од 15.7. до 31.7. 1937. Општи просветни течај од 1.8. до 31.8.1937; Течај за друштвене начелнике од 1.9. до 14.9.1937.   Течај за сталне (путујуће) жупске предњаке;  Течај словенских игара и народних кола за чланове и чланице;  Течај луткарски СПО од 1.10. до 9.10.1937;  Течај за врхунске вежбаче од 17. 10. до 31.10. 1937. и од 1.11. до 14.11.1937;  Течај за воднице деце од 15.11. до 23.11.1937;  Течај  чланица  за ритмичко вежбање од 24.11. до 30. 11.1937;   Течај за воднике деце од 1.12. до 14.12.1937;  Течај за  врхунске вежбаче од  од 14.1. до 23.1.1938;   Течај за воднике нараштаја од 23.1. до 31.1.1938;  Течајеви за друштвене начелнице од 1.2. до 15.3.1938;  Течај за суткиње од 16.3. до 24.3.1938;  Течај за врхунске вежбаче од 25.3. до 31.3.1938;

б) ван савезне предњачке школе :  Предњачки течај за нараштајце од 16 до 18 година (у логору на мору у Каштел Сућурцу код Сплита од 1.7. до 20.7.1937;  Течај пливања за чланице  од 15.7. до 31.7.1937;  Течај за воднике пливања од 1.8. до 10.8. 1937;  Течај пливања за чланове од 11.8. до 24.8.1937;  Течај смучања за чланове од 1.1. до 14.1.1938;  Течај клизања за чланове од 8.1. до 14.1.1938;   Течај смучања за чланове од 15.1. до 31.1.1938;   Течај клизања за чланице од 15.1 до 22.11938;  Течај смучања за сталне (путујуће) предњаке од 1.2. до 15.2.1938,  Радно зборовање жупских начелника, начелница, начелништва Савеза  … одржано је од 21.7. до 30.8.1937. у логору на мору  у Каштел Сућурцу код Сплита. (4)

Смучарски течај за чланове планиран је од 25 јануара 1937. до 4 фебруара 1937. на Јахорини код Сарајева. Свака жупа имала је право да на течај пошаље једног свог члана. (5) У просторијама Соколског дома друштва Београд-Матица одржан је од 28 децембра 1936. до 3 јануара 1937. луткарски течај Просветног одбора Савеза Сокола. Течај је отворио заменик савезног старешине инж. Миливоје Смиљанић у присуству чланова Савезне управе и Просветног одбора. Посетио је течај председник Просветног одбора др. Владимир Белајчић 31. децембра 1936. Вође течаја били су Мирко Михалџић и Јосо Зидарић, чланови Просветног одбора Савеза Сокола, а економ Драгољуб Атанацковић. На течају су предавали :  Јосо Зидарић историју луткарства, израду луткарске сталне и покретне позорнице,  Мирко Михалџић режију и инсценацију, осветљење и ефекте и израду сценског намештаја, Иван Лавренчић израду ручних лутака, а глумац Пеција Петровић рецитацију и Сташа Беложански израду кулиса. Седлачек је водио јутарњу телесну вежбу течајаца. На течају је било 28 учесника, скоро из свих жупа. По завршетку течаја течајцима је приређена опроштајна вечера, којом приликом је Лавренчић дао кратка упутства за луткарски рад у соколским јединицама. (6)

Општи савезни течај за чланице имао је зимски и летњи део. У зимском делу прелазило се градиво за рад у вежбаоници, а летњем делу је био рад на летњем вежбалишту. Тек по завршетку оба течаја добијало се уверење са оценом о свршеном савезном општем течају. Једна течајка није морала исте године да заврши оба течаја већ је могла и наредних година. Течај је почео 1 априла 1937. а завршен је 14 априла 1937. Течај су завршиле 22 течајке из свих крајева Југославије. Одржаван је у великој сали Дома Београд Матице, на интернатској основи. Настава је била : просте, стројеве и вежбе на справама, народна кола, систем, дечја теловежба, суђење за све гране, прва помоћ, хигијена, литература, идеологија, беседништво, организација, дужности начелнице, … . Вођа течаја била је Агата Жиц. Предавале су Скалар, Шепа, Сковран, Павић, Јовановић, Војновић, Полшак, Горупенко, Кеђанко и Штифтер. Предавали су и др. Крсмановић и др. Драгић. (7) Приликом посете течају Министарства за физичко васпитање група турских новинара  посетила је  општи савезни течај за чланице. Госте је дочекала водница Агата Жиц. Течајке су пред гостима вежбале неколико вежби  и одиграле неколико народних кола. Гостима је давао обавештења члан савезне управе др. Милорад Драгић. Турски новинари су добили по један примерак Богићевићевог „Приручника”.(8)

У Соколском дому „Матице” у Београду одржан је савезни предњачки течај за чланице од 15 до 30 маја 1937. Течај је водила Агата Жиц. Предавале су : Милица Шепа, Олга Кеђанко, Вера Павић, Зорка Војновић и Агата Жиц, уз припомоћ О. Седлачек и В. Вељковић. Шест сестара су овим течајем завршиле оба дела савезног течаја и стекле право на сведочанство о свршеном савезном течају : Даница Живковић, (жупа Сушак-Ријека), Марија Котларић (Мостар), Даринка Мамула (Карловац), Ивана Марковић (Загреб), Даница Јованчевић и Душица Радивојевић (обе жупа Београд). Одржано је тродневно таборовање у околини Београда. Приказано је течајницама како треба да се организује и проводи соколско таборовање и како се постављају шатори. Поред предавања приређивани су сваког дана излети. На течају предавало се практичне часове вежбања, хазену, пливање, просте гране гимнастике, кошарку, соколско васпитање, дужности начелнице као и певање и народна кола. Течај је био у интернату а завршило га је 18 сестара. (9)

 

Ради образовања својих кадрова Савез Сокола приређивао је савезне течајеве. На течајевима су ангажовани стручни кадрови Савеза Сокола, који су своја знања преносили течајцима. Савезни течајеви су одржавани : а) У савезној предњачкој  школи (савезни интернат био је у дому Соколског друштва Београд-Матица, угао Тиршеве и Делиградске улице) и  б)  у логору на мору у Каштел Сућурцу код Сплита.

 

Саша Недељковић

 

Напомене :

  1. „Општи течај за чланице”, „Соколски гласник“, Београд,22 јануар 1937, бр.1, стр 6;
  2. „Течај за воднице деце”, „Соколски гласник“, Београд, 22 јануар 1937, бр.1, стр 6;
  3. „Течај за врхунске вежбачице”, „Соколски гласник“, Београд, 22 јануар 1937, бр.1, стр 6;
  4. „Закључци збора жупских начелника”, „Соколски гласник“, Београд, 22 јануар 1937, бр.1, стр. 5;
  5. „Смучарски течај за чланове”, „Соколски гласник“, Београд, 22 јануар 1937, бр.1, стр 6;
  6. „Луткарски течај”, „Соколски гласник“, Београд, 22 јануар 1937, бр.1, стр 6;
  7. „Завршен је општи савезни течај за чланице”, „Соколски гласник“, Београд, 24 април 1937, бр. 12, стр. 4;
  8. „Посета турских новинара течају за чланице”, „Соколски гласник“, Београд, 24 април 1937, бр. 12, стр. 4;
  9. „Општи савезни течај за чланице”, „Соколски гласник“, Београд, 19 јуни 1937, бр. 19, стр. 5;

 

Поделите:

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here