SOKOLSKA POMOĆ ČEŠKIM IZBEGLICAMA

Podelite:

Posle ustupanja Sudetske oblasti Nemačkoj 1938. sokolska društva organizovala su akcije prikupljanja pomoći za češke izbeglice iz Sudeta.. Sokolsko društvo Borovo priredilo je svečanu akademiju 30. 11. 1938. povodom praznika 1 decembra, a ujedno i povodom 20 godina opstanka Jugoslavije. Na akedemiji izvedeno je 11 tačaka. Izvođenje „Moravskog narodnog plesa” koji su izvele naraštajke moralo je na zahtev publike biti ponovljeno. Akademiju su posetili i predstavnici Sokolskog društva Vukovar. Za izbeglice iz Sudetskih krajeva bilo je sakupljeno 1.000 dinara. (1) Na apel Saveza Sokola kojim su župe umoljene da ne čekaju završne pošiljke prikupljenih priloga za postradalu braću izbeglice iz Čehoslovačke od svojih jedinica, župe su do kraja decembra 1938. poslale 372.155, 35 dinara. Župa Banjaluka poslala je 38.515. Beograd 51.529, Bjelovar 3.374. Celje 5.118,25. Cetinje 4.870,50. Karlovac 8.895,50. Kragujevac 13.623,50. Kranj 3.720. Ljubljana 10.598,85. Maribor 15.812,75. Mostar 5.971. Niš 19.034.  Novi Sad 66.162. Novo Mesto 3.095,50. Osijek 4.570,50. Petrovgrad 11.537. Sarajevo 9.042. Skoplje 12.471,75.  Split 6.615,50. Sušak-Rijeka 13.214,50. Šibenik 5.990,50. Tuzla 9.038. Užice 2.273. Varaždin 703,50 i Zagreb 46.379,25. U listu  „Sokolski glasnik“ istakli su da je ukupna suma prikupljenog novca daleko od toga da može mnogo pomoći veliku potrebu, ipak je, sa obzirom da je u Sokolstvu veliki broj siromašnih članova, zadovoljavajući i pokazalo koliko je sokolsko članstvo bolno primilo tešku nesreću čehoslovačkih sokola. (2)

Sokolsko društvo Sombor priredilo je 4 marta 1939. koncert u korist čeških izbeglica iz Sudetskih krajeva. Na koncertu su učestvovala i sva nacionalna društva u Somboru. Predavanje o Česima držao je član sokola Miho Drakulić. (3) Sokolska župa Sarajevo prikupila je 38.000 dinara za češke izbeglice. Akcija koju su pokrenuli sokoli našlo je potporu i kod kulturnih ustanova. Narodno pozorište u Sarajevu prikazalo je Langerovu dramu „72” i sav prihod namenilo češkim izbeglicama iz sudetskih krajeva. (4) Sokoli su prikupili i poslali 500.000 dinara. Smatrali su da je prema imovnom stanju članstva  akcija uspela. (5)

Posle okupacije Češke 1939. sokoli su pomagali češkim izbeglicama koje su bežale preko Jugoslavije. Na plenarnoj sednici  Saveza Sokola Kraljevine Jugoslavije koja je održana 25 i 26 marta 1939. zaključeno je da se prikupe podaci o prilikama kod čehoslovačkog sokolstva kao i položaju Saveza slovenskog sokolstva. Na Glavnoj skupštini župe Beograd 24 i 25 marta 1939. prisustvovao je predstavnik Saveza Jugoslovensko-čehoslovačke lige Milenko Trifunović. (6)  Uprkos početku Drugog svetskog rata 1939. Sokolsko društvo Beograd–Matica priredilo je 16. decembra 1939. Slavensko veče sa biranim programom i večerom.  Prikupljeni dobrovoljni prilozi predati su Odboru za izbeglice iz Češke i Poljske. (7) Sokolsko društvo u Velikoj Kikindi priredilo je decembra 1939. sokolsko veče u okviru Petrove petoletke. Bilo je preko 150 članova društva na priredbi. Prvo je govorio starešina društva dr. Bojanić. Pročitano je pismo čehoslovačkog poslanika u Parizu Osuskog, koje je uputio sokolima i građanima u Velikoj Kikindi, zahvaljujući na gostoprimstvu ukazanom izbeglicama iz Čehoslovačke, u martu 1939. (8)  Sokolska štampa branila je Čehe od napada u štampi. List „Sokolski Glasnik” reagovao je na članak “Godišnjica protektorata i komunizam” objavljen u “Biltenu antimarksističkog komiteta” braneći Beneša  i Čehe u inostranstvu od potpisanog “ruskog istoričara”.  (9)

Uz Savez Sokola i druga nacionalna društva skupljala su pomoć. Kolo Srpskih Sestara primilo je u svoj dom u Beogradu porodice sa malom decom na stan i hranu. Dali su odela, džempere i drugo izbeglicama. Članice Kola skupljale su priloge i činile sve da olakšaju i ublaže teške dane slovenskih izbeglica. U svom izveštaju za 1939-40. članice Kola istakle su da su izdale 2.823 obroka u svom domu za slovenske izbeglice i izbeglice iz Banovine Hrvatske. Sem toga dale su za izbeglice 3.660 dinara, a udruženju čeških žena za njihove ciljeve 3.327 dinara. (10)

Posle ustupanja Sudeta Nemačkoj sokolska društva su prikupljala pomoć za izbeglice.Posle okupacije Češke 1939. sokoli su pomagali češkim izbeglicama koje su bežale preko Jugoslavije. Na početku Drugog svetskog rata, Saveza Sokola Kraljevine Jugoslavije je nastojao da pomogne izbeglicama iz Češke i Poljske. U tome je sarađivao sa rodoljubivim društvima sa kojima je bio u Savetu patriotskih, ratničkih i viteških društava (Kolom Srpskih Sestara, Jadranskom stražom, …). Sokolska društva organizovala su akcije prikupljanja pomoći za izbeglice. Prilozi su predavani Odboru za izbeglice iz Češke i Poljske.  Uz Savez Sokola i druga nacionalna društva kao Kolo Srpskih Sestara  pomagala su izbeglicama.

Saša Nedeljković

 

Napomene :

 

  1. „Iz Vukovarskog okružja”, Bratstvo”, Osijek, 15 decembra 1938, br. 12, str. 239;
  2. Sabiranje priloga za čehoslovačke izbeglice”, „Sokolski glasnik“, Beograd, 13 januar 1939, br. 2, str. 5;
  3. Kratke vesti iz našeg Sokolstva”, „Sokolski glasnik“, Beograd, 17 mart 1939, br. 11, str. 3;
  4. „Iz života našeg naroda”, Bratstvo”, Osijek, 15 januara 1939, br. 1, str. 14;
  5. Izveštaj Uprave Saveza Sokola Kraljevine Jugoslavije o radu u godini 1938 podnet IX redovnoj godišnjoj skupštini 23 aprila 1939 godine”, str. 9;
  6. „Oko sokolovo”, Beograd, 1939, br. 5, str. 45, 49;
  7. „Oko sokolovo”, Beograd, 1940, br. 2, str. 36;
  8. „Kratke vesti iz našeg Sokolstva”, „Sokolski Glasnik”, Beograd, 22 decembar 1939, br. 51, str. 2;
  9. Prozirne klevete, uperene protiv slovenstva”, „Sokolski glasnik“, Beograd,  5 april 1940, br. 14, str. 4;
  10. „Izveštaji o radu Glavnog odbora Kola Srpskih Sestara u Beogradu, njegovih odbora u zemlji i srodnih društava za 1939/1940 poslovnu godinu”, Beograd, 1941, „Vardar XXX Kalendar Kola Srpskih Sestara za prostu 1941 godinu”, Beograd, 1940, str. 5, 6;
Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here