SOKOLSKA ŽUPA BEOGRAD U AKCIJI PRIKUPLJANJA POMOĆI ZA BEOGRADSKU SIROTINJU

Podelite:

 

Na poziv Akcionog odbora zimske pomoći Sokolska župa Beograd učestvovala je u prikupljanju pomoći za beogradsku sirotinju. Sakupljanje pomoći za sirotinju 1937. vršeno je prvi put u Beogradu. Prvog dana akcije 24. januara 1937. po košavi i mrazu od minus devet stepeni sokoli su krenuli sa dvoje vatrogasnih kola i šest kola sa upregnutim konjima. Bilo je 8 ekipa, uglavnom iz sokolske konjice. Na kolima su razvili bele zastave sa crvenim srcem, znakom sokolske dobrotvorne akcije. Žika Gavrić, stari soko i „Dušanovac” sa svoja dva sina učestvovao je kao vođa jedne od grupa. Svojim prisustvom po nevremenu, kada ni psa nije bilo na ulici, sokolio je sve prisutne i davao im savete: „Braćo! Godinama skupljam priloge u dobrotvorne svrhe. Nije to lako. Naići ćete na zatvorena vrata a neko će vam ih pred nosem zalupiti i na vas se izdrati. Ali vi ne zaboravite da ste sokoli i radi čega ste došli, pa i takvima kažite : hvala!”. Sa jednih kola se čula pesma „Hajte braćo, hajte sestre …”. Sokoli su kucali na bezbrojna vrata i čekali. Negde se pojavila čupava glava sluškinje koja je odmah zalupila vrata i rekla : „Gospoda spavaju!”

Negde je vredna domaćica otvarala vrata i pozivala ih da se ugreju. Izvinjavala se što nije spremila paket jer nije znala za njihov dolazak. Odziv građana bio je dobar a bilo je i reakcija upućenih sokolima da pomažu lenjivce i besposličare ili da ne mogu dobiti kućne pomoćnice od kako je opština počela da deli zimsku pomoć. Oni koje su nazivali srednji stalež davali su široke ruke. Činovnici i zanatlije sami su pozivali sokole da svrate po već spremljene pakete, kada su izgubljene nade, hteli da se vraćaju u polaznu stanicu. Dešavalo se da neka grupa sokola, prevarena bednim izgledom neke kuće, prođe pored nje. Ali ukućani koji su ih očekivali i sa prozora ugledali, dovikivali su im da svrate. Odatle se iznosilo po deset paketa odela i hrane. Blagodareći takvima akcija je uspela. Prvog dana akcije sakupili su vagon odela i namirnica. (1) Najviše je davano obuće i odeće. Muških, ženskih i dečjih cipela i kaljača bilo je najviše. Ženskih stvari bilo je mnogo manje nego muških. Darovana je i jedna sokolska odora starijeg člana, koji je nabavio novu. Sakupljeno je dosta hrane. Najviše je davano krompira i pasulja, zatim brašna, riže, sira, masti, putera … . Bilo je dosta i mesnate robe. Sve je bilo klasirano i spremljeno da se podeli sirotinji. (2) Skupljanje je nastavljeno 31 januara, 7 i 9 februara. Za 4 dana koliko je trajala akcija sakupljeno je 4 vagona odela i hrane i 15.000 dinara. Sve to predato je Gradskom poglavarstvu koje je imalo tačan spisak gradske sirotinje. Oko hiljadu porodica sa desetak hiljada članova privremeno su zbrinuti ovom akcijom. Sa ovakvom akcijom sokoli su želeli da nastave dalje i da na vreme pomognu beogradskoj sirotinji (3). Od strane Sokolske župe Beograd akciju je vodio ing. M. Kovarž a od strane Akcionog odbora dr. Relja Aranitović. (4) Rad je shvaćen kao saživljavanje sa narodom a ujedno kao prelazak preko ograde sokolane (5). U akciji je učestvovalo 209 sokola iz beogradskih i zemunskih sokolskih društava. Sokoli su prikupili 5.287 komada odela, 1.623 kilograma životnih namirnica i 14.524 dinara u gotovini. Podeljeno je 1.650 paketa sa odelom i namirnicama sirotinji u Beogradu. Novac je upotrebljen za sirotinjske kuhinje.(6)

Odbor za zimsku pomoć bio je pod pokroviteljstvom kneginje Olge. Delegati Sokolske župe Beograd u odboru bili su Petar Čolović, načelnik i Đorđe Stanojević pročelnik socijalne sekcije župe. (7) Na poziv Akcionog odbora za zimsku pomoć, 1938. Sokolska župa Beograd je prikupljala pomoć za sirotinju pred Božićne praznike, i to u odeći, obući, ogrevu i namirnicama. Pomoć je prikupljana 4, 5 i 6 januara 1938. Učestvovalo je 9 ekipa sa 60 članova-sokola. Prikupljeno je oko 30.000 dinara. Sva domaća štampa pratila je člancima rad sokola, a u dnevnim listovima izašli su snimci sa akcije. Za siromašne sokole koji su se odboru prijavili, dodeljena je odeća i obuća. Pružena je pomoć za 1.600 porodica. (8) Sokoli su prikupljali priloge u hrani, odelu i gorivu za zimsku pomoć. Grupu je predvodio Voja Todorović, pukovnik u penziji. Grad je bio podeljen na reone, a u svakom reonu je sakupljalo 7 sokola, članova i naraštajaca. (9) Sokolska društva nastavila su da prikupljaju zimsku pomoć. Pododbor u Sokolskom društvu Beograd VII prikupio je za zimsku pomoć 7.500 dinara 1940. (10)

Sokolska župa Beograd je pored svog redovnog rada, na poziv Akcionog odbora zimske pomoći, organizovala prikupljanje pomoći za sirotinju u Beogradu tokom zime, i to u odeći, obući, ogrevu i namirnicama. Župa je sakupljala pomoć 1937. i 1938. Sokolska društva nastavila su da prikupljaju zimsku pomoć.

Saša Nedeljković

član Naučnog društva za istoriju zdravstvene kulture Srbije

Napomene :

  1. M:A.V., „Sokolskom snagom svom”, „Oko Sokolovo“, Beograd, 1937, br.4, str.67; „Beogradski Sokoli i akcija zimske pomoći”, „Sokolski glasnik”, Beograd, 5 februar 1937, br. 2, str. 7;

  2. Beogradski Sokoli i akcija zimske pomoći”, „Sokolski glasnik”, Beograd, 5 februar 1937, br. 2, str. 7;

  3. M:A.V., „Sokolskom snagom svom”, „Oko Sokolovo“, Beograd, 1937, br.4, str.67;

  4. Beogradski Sokoli i akcija zimske pomoći”, „Sokolski glasnik”, Beograd, 5 februar 1937, br. 2, str. 7;

  5. Dr Relja Aranitović, „Humani rad sokola”, „Oko Sokolovo“, Beograd, 1937, br.4, str. 66-67;

  6. Godišnja skupština Sokolske župe Beograd”, „Sokolski glasnik”, Beograd, 24 april 1937, br. 12, str. 2;

  7. Sokoli i akcija za zimsku pomoć”, Sokolski život, „Oko Sokolovo“, Beograd, 4 februar 1938, br.2;

  8. Vojislav Todorović, „Izveštaj o radu socijalnog otseka”, str. 47, „Godišnji izveštaj o radu Sokolske župe Beograd za XIX redovnu godišnju skupštinu 26 marta 1939.” „Oko Sokolovo“, Beograd, 26 marta 1939, br. 3 i 4;

  9. 2, 3 i 4 januara 1939”, Vesti, „Oko Sokolovo“, Beograd, 1 februara 1939, br. 2;

  10. Sokolske vesti”, „Oko Sokolovo“, Beograd, 4 februar 1941, br. 1;

Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here