Svetski rejting 40 najboljih svetskih obrazovnih sistema

Podelite:

JUŽNA KOREJA PREUZELA VOĐSTVO OD FINSKE
.Finski i južnokorejski modeli obrazovanja kao antipodi
.Iza uspešnih sistema obrazovanja u Južnoj Koreji i Finskoj
stoje odlični nastavnici. U ovim zemljama,a posebeno u Finskoj, akcenat je ne na
obdarenim učenicima, nego na darovitim nastavnicima. Od svega je ipak najvažnija kultura kojom društvo i država podržavaju vrednost obrazovanja. U Južnoj Koreji i Finskoj kroz ideju obrazovanja formiraju se osnovni moralni ciljevi društva u celini. Najbolji obrazovni sistem na svetu ima Južna Koreja, a zatim slede još tri zemlje Jugo (itočne )Azije-Japan ,Singapur, Honghong, dok je Finska, čiji je obrazovni sistem dosada predljačio u Evropi i svetu, na najnovijem nedavno objvanjenom
rejtingu tek na 5 . mestu od 40 odabranih zemalja sa najboljim
rezultatima. Economist Inteligense Unit je za kompaniju Pearson koja se bavi
istraživanjima u sferi obrazovanja satavio analizu svetskih
obrazovnih sitema i objavio rejting 40 zemalja sa najefikasnijim
školskim sistemima u svetu za 2014. g.

Rejting (Index of cognitive skills and educational attainment) je sastavljen na osnovu
celog niza međunarodnih testova i pokazatelja u sferi obrazovanja
na koje se svake godine u celom svetu potroši više od 5 trliliona
dolara .

Rejting 20 najboljih svetskih obrazovnh sitema za 2014. izgleda ovako ( u zagradi je dat poredak iz prethodng rejtinga,2012.) : 1.Južna Koreja (2.),Japan (4. ),3. Singapur (5. ),4. Honghong (3.), 5. Finska ( 1. ), 6 .Velika Britanija (zadržala 6. mesto ) , 7. Kanada (10.), 8.Holandija (7.) ,9.Irska (11. ) , 10.Poljska (
14,),11.Danska(12. ) ,12. Nemačka ( 15.), 13.Rusija (20.), 14. SAD (17,
), 15.Australija (13.), 16.Novi Zeland(8.), 17.Izrael ( nije bio među
prvih 20.),18 .Belgija (16. ) ,19 .Češka ( nije je bilo među prvih 20.)
20. Švajcarska( 9.)

U ovogidišnji rejting 20 najboljih nisu se našle Mađarska ( pre
dve godine 18., a sada 22. ) i Slovačka ( sada 27., a na prethodnom
rejtingu 19.mesto ) . Na rejtingu najbljih školskh sitema na svetu u 2014.g po verziji
Economist Intelligence Unit sastavljenom po narudžbi kompanije
Pearson specijalizirane za istraživanja u sferi obrazovanja,poredak od 21. do 40. je sledeći: 21.Norveška, 22. Mađarska, 23.Francuska,24. Švedska, 25.Italija,
26.Austrija,27. Slovačka, 28. Portugalija, 29.Španija,
30.Bugarska, 31.Rumunija, 32. Čile, 33.Grčka, 34.Turska, 35.Tajland,
36.Kolumbija, 37.Argentina, 38. Brazil, 39.Meksiko, 40.
Indonezija. Ocena kognitivnih mogućnosti učenika na osnovu rezultata
PISE
Kompanija Pearson je ocenjivala kognitivne spsobnosti na osnovz
rezultata međuaneodnog istraživanja Pisa u kojima je poređen nivo
pismenosti, znanja iz matematike i pirodnoh nauka. Za merenje nivoa obrazovanja vrednovan je nivo pismenosti i opšte pripremljenosti učenika.
Ovako postavnjen rejting daje informaciju o tome koliko se novca
odvaja za razvoj obrazovanja u raznim zemljama ,koliku platu
dobijaju nastavnici,kakav je opšti nivo pripremljenosti učenika,
koliki je procenat nezaposlenih u ovoj ili onoj zemlji,a sadrži
takođe i podatke o dužini veka stanovništva u toj konkretnoj
državi. Južna Koreja i Finska apsolutni lideri rejtinga školskog
sistema “Learing Cuve“ ( krivulja obrazovanja ) Prema podacima istraživanja kompanije Pearson, organizovanih 2012. i 2014., a koje je predstavio Economist Intelligens Unit, Finska i Južna Koreja su apsolutni lideri rejting sistema obrazovanja „Learning Curve„ (krivulja obrazovanja) kako po opštem indeksu,
tako i po nivou obrazovanja. Znatna razlika u sistemima obrazovanja Finske i Južne Koreje.

Obrazovni sistemi ovih geografski udaljenih zemalja na dva kontinenta u značajnoj meri se razlikuju. Tako se u Južnoj Koreji, kao , ustalom i u skoro u svim azijskim zemljama, težište stavlja na „bubanje„, na maksimalni broj časova provedenih u školi. Posle školske nastave, većina učenika posećuje dopunske časove u privatni školama ili se posvećuje ponavljanju lekcija pod stručnim vođstvom repetitora.
Pri krju završetka škole broj dopunskih časova a se stalno
povećava. Finske, pak , škole predstavljaju antipod južnokorejskim po
vremenu koje učenici provedu učeći lekcije

Glavni princip nastave u skandinavskim zemljama (čiji obrazovni
sistemi su prema najnovijem rejtingu 2014. kolektivno znatno
zaostali u odnosu na škole zemalja Jugoistočne Azije ) je pružanje
pomoći učenicima da shvate nastavni materijal, da ga primene, a
ne prosto da ga reprodukuju. Indeksi Finske i Južne Koreje u 2012.:1,24 i 1, 23
Ali, bez iakave sumnje školski sistemi ove dve zemlje ( Finska i
Južna Koreja) gledano uopšteno,imaju i nešto zajdničko, jer inače
im indeksi ne bi bili toliko blizu prema istraživanju iz 2012:
1,24 i 1, 23 , (dok su ove godine znatno udaljeniji, pošto je Južna
Koreja „pobegla „Finskoj za čitava 4 koplja u visinu !)
Iza uspešnih učenika uvek stoje uspešni nastavnici
Iza uspešnog sitema obrazovanja i u Južnoj Koreji i u Finskoj
stoje odlični nastavnici. U tim zemljama se ne oslanjaju na
obdarene učenike, nego na obdarene nastavnike, posebno u Finskoj
u kojoj je konkurencija za mesto nastavnika ogromna: na
nastavničkiom fakulteitama prima se tek jedan od 12 kandidata, a
svaki nastavnik po završetku studija mora imati položen naučni
stepen magistra nauka.

U Južnoj Koreji je plata nastavnika u proskeu dva puta veća od
prosečne , ali u Finskoj se još uvek nije tako visoko vinula .
Glavna je – kultura podrške vrednosti obrazovanja
Važnija od svega je ipak kultura kojom društvo i država
podržavaju vrednost obrazovanja. Istina, i druge zemlje takođe
podržaavju obrazovanje, ali u Finskoj i Južnoj Koreji se kroz
ideju obrazovanja formiraju osnovni moralni ciljevi društva u
celini.

Premda u osnovi korejskog odnosa prema obrazovanju u suštini
leži konfučijanstvo, ipak je manje o jedne četvrtine populacije
bilo pismeno krajem Korejskog rata.
Poslednjih decenija u ovoj azijskoj zemlji obrazovanje je postalo ne
samo način samousavršavanja,nego i najefiksaniji metod da se
izgradi zemlja koju su japanski osvajači bili razorili.

Branko Rakočević

Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here