Vladan Rakanović: Miraz u Srbiji potreba ili običaj!?

Podelite:

Miraz u 21. veku je gotovo izumro kao običaj, a tamo gde se sačuvao više je deo folklora nego neophodnosti.
Poreklo miraza vuče korene iz davne prošlosti i vezan je za brigu o porodici, koja je i u prošlosti kao i sada bila osnovna ćelija društva. Miraz nije isključivo srpski običaj i sreće se u brojnim društvima i civilizacijama. Gde je prvobitno primenjivan ne može se pouzadno reći.

Porodica je počivala na muškarcu. Muškarac je ostajao na zemlji ili osvajao novu. Žene su odlazile u nove porodice i odnosile sa sobom deo porodičnog blaga (vrednosti). To je bio njihov zalog za budući život. Što bi devojka imala manje vrednosti, manje bi bila poželjna i tražena kao nevesta.

Naravno žene nisu zarađivale i miraz je i sa te strane bio neophodan kao zalog njihove budućnosti. Nešto što će im obezbediti da ne moraju da brinu da li će njihov muž ili nova porodica moći da se staraju o njima.

Miraz je bio obično kod dobrostojećih familija u vidu zlatanih dukata i vrednog kućnog servisa i nameštaja, a uobičajeno je kod srednjeg i siromašnog staleža bio sastavljen od biranih tkanina za odela i stolove.

Devojka koja je bila jedinica, i jedina naslednica, u miraz bi donosila celo svoje imanje i takva je bila naročito tražena za udaju, a u srpskom jeziku nazivana je miražinkom.

U Srbiji se u seoskim sredinama taj običaj sačuvao gotovo do 70-tih godina prošlog veka, a u gradovima je nakon Drugog Svetskog Rata, gotovo izgubio značaj.

Sada kada je žena često ispred muškarca kao stub porodice, a i radi poslove ravnopravno sa muškarcima, za nju potreba za mirazom ne postoji.I ako ne postoji u vidu običaja i konkretne materijalne potpore, miraz je svakako prisutan. Neka žena u brak unosi dobar automobil, neka svoj posao i diplomu, a neka prosto svoju telesnu prijatnost. Sve su to mirazi i sve su to dobri mamci. Zavisi šta kod kog muškarca ima uticaja.

Onaj miraz koji je uvek diskutabilan a očituje se ženskom inteligencijom, jeste nešto što možda i prosečan muškarac ne bi poželeo prvo. Ali pametna žena je nešto što se cenilo uvek, i samo onaj ko i sam nije pametan ne bi želeo pametnu ženu.
Da malo bolje poznaju istoriju znali bi da je premudri car Solomon zapisao da je kuća od otaca, a da je mudra žena od Gospoda (Solomon 19.14)

Ono što može civilizacijski da nas zabrine jesto pitanje koje žene sve češće postavljaju. One kažu „dobro, ja sam u ovaj brak unela i sebe i svoje znanje i svoju mogućnost da rađam i da radim isto ako ne i bolje nego moj muž. A šta je on uneo?“

 

Vladan Rakanović za Vidovdan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here