Бранко Ракочевић: На почетку нове школске године

Поделите:

КАКО ПОЕЗИЈОМ РАЗВИJAТИ ЕМОЦИОНАЛНИ ИНТЕЛЕКТ ДЕЦЕ 

 Све чешће нам допире до свести да  EQ ( емоционални интелект)  није мање важан од коефицијента интелигенције (IQ ). О томе можемо сазнати из различитих слободно досптупних извора укључујући и књигу Гиту Бхарвани, утемељивача једне од првих институција у Европи која се  баве вредновањем  емоционалног интелекта.

Слушајући или читајући  стихове, деца долазе до закључка  да је поезија неки особити, сакрални простор, тесно повезан с нашим свакодневним животима , али истовремено сво време боравећи изнад њих.

О томе како се помоћу  емоционлно -поетског делоавања  могу подићи  наставни показатељи напредовања и развоја ученика,на први погед чак и оних неспособних, можете прочитати у овом тексту .

Емоционални интелект високо вреднован   у целом свету

Управо овај вид интелекта сада почиње  све више да добија  признања у целом свету, и  уважава се не мање ,ако не  и више ,од коефицијента интелигенције за развој детета.

У наше време деца су неупоредиво више притиснута  приликама, условностима,начином живота и то не само у поређењу  с њиховим вршњацима  који су живели у природној средини, него  чак и у поређењу с нама који смо стекли  образовање у ХХ веку ,кад је технике било врло мало,али знатно више искрене љубави , правог пријатељства,  а контакти с родитељима били испуњени топлином, љубављу , искреношћу и радошћу.А  наш заједнички главни извор инфрмација и  емоција  била је књига.

Кад је књига још била главни извор емоција и иформација

И док смо једноствно читали  добре књиге у самоћи,учили смо да  разликујемо и разумевмо и осећања других људи, своје емоције смо истицали

пдани  херојима и љубави према добру и мрзећи зло.

Књиге на ползу заљубљених

А за дечаке и девојчице  у њиховим првим  љубавним мукама и преживљавањима, књиге, особито поезија, бие су животно неопходни,јер   су управо у њима,   радиклано  промењени  заљубљени парови у то доба долазили до сазнања  да они нису ни први ни једини који прерживљавају такве емоције.

Још од давнина описане су  сличне ситуације  и дати најбоњи  рецепти  понашања у таквим и њима сличним  и још сложенијим ситуацијама замршених   односа међу половима .

Ништа детету није могло заменити књигу

 И ништа на свету  детету или тинејџеру није у то време није  могло заменити    књигу као најпоуданији извор информција чије је дејство  било чак и лековито за душе младих бића.

Данас , нажалост, што није тешко приметити,код већине деце и тинејџера  емоције се  нити доживаљавају нити испоњавају сличним природним путем, многи од њих књиге и не читају, једва  напабирче нешто из обавезне школсе лектире.

Компјутерске игре су уствари игре са самим собом

Компјутерске игре су у суштини игре са самим собом , реакције других играч нити види нити осећа.

Реакција добијена преко  интеренета  неретко је у потпуности изврнута, врло тешко  се може схватити, а и добијена је од неког емоционално  притиснутог и стешњеног  људског бића.Може се чак и на први поглед показати  да  слична емоционана стешњеност, потпуна затвореност, па чак и отуђеност тинејџера од света  најбоље одговара духу нашег времена и њговој  максималној  усамљености карактеристичној за већину људи и њиховој  изолованости једног од другог,  њиховој усредсређености на себе саме и на решавање  материјлних питања опстанка.

Опасност  по ментално здравље  деце вреба од самоизолације  и усамљености

Али, нажалост, управо та самоизолација и затвореност,нереагоавање  на емоције,може  створити потербу за   редовне  психотерапије, што  неретко доводи до  снажних психолошких  удара  буквално на пустом простору, а нису искључене  ни теже последице. Последњих година то је почело да захвата  нижи дечји узраст.

Емоције формирају посебан вид интелекта

Али брига  о емоционаном здрављу деце и омалдине не треба да се води само да би се предупредиле разне негативне последице у менталном здрављу младих генерација.

Неједном је писано и томе се свакодневно говори  и показује

 да  емоције формирају посебан вид интелекта  који је способан да веома квалитетно   училачке и друге  личне показатеље  напредовања и развоја ученика  , који чак на први поглед изгледају неспосбни или мање способни за овај или онај предмет , за овај или  онај вид активности.

 Експериментално песничко деловање на дете у школи

Резултати чак пасивног ( када им читају стихове током неког дужег времена, на пример 1-3 сата недељно по пола сата  један пут ),сведочи о  деловању на  децу   уметности поезије.

То узрокујуе веома озбиљне промене  и одражаваће се  током целокупног  развоја  детета, а што се испољава у врло озбиљном напретку  кавалитета и садржаја говорне речи, побољшању опште писмености ученика, културе понашања и озбиљности живтног става и размишљања у целини.

То такође доприноси  развијању интересовања за самостално читање песама разних жанрова и родова –од балада до поема са херојском тематиком,различитих аутора  из разних времена и народа –од антике до наших дана.

 А да не говоримо о томе да интезивно и  редовно читање  поезије подстиче и инспирише на   писање стихова, а код музички обдарене деце  побуђује интересовање и љубав за свирање на музичким инструментима и покушаје компоновања .

Читање поезије изазива  код деце  емоције које теку ритмом набујалих   потока у пролеће

За време  читања поезије, емоције не само да се не пригушују, него  и теку ритмом набујалих пролећних потока  ( у разумној мери, разуме се).

Поезја није шифровани скуп речи

И тако  слушајући    стихове  разних песника  редовно, из недеље у недељу, из месеца у месец, деца почињу све јасније и јасније да схватају  да поезија није просто лепо зашифровани избор речи, чак ни свежањ рецепата за односе са људима  и понашање у овој или оној ситуацији.

Деца долазе до закључка да је поезија неки особити, сакрални простор тесно повезан с нашим свакодневним  животима, али истовремено   боравећи  сво време изнад  њих.

За време сличних активности деца у потпуности губе интересовање  за  навикнуто, свакодневно  општење  са  своји «електронским» пријатељима.

Деца , било да слушају или сама да читају  изабране

 песме из књига које су сами донели у кућу, улажу   делотворам интелектуални напор и завидно стрпљење и упорност, подстичу  и развијају активност сопственог интелекта ,  умног и посебно емоционалног.

Чему се у сваком случају треба и мора радовати.

Бранко  Ракочевић

ВИДОВДАН

 

 

 

 

 

Поделите:

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here