Остоја Војиновић: Старији радници као највеће жртве приватизације и транзиције

Поделите:

Губитак посла много тога мења у животу човека. Са трајним или трајнијим губитком запослења креће се на неповратни пут социјалне искључености.Губитак запослења и његово непроналажење у годинама у којима човек још може да ради пуним капацитетом и када му је запослење итекако потребно, узрокује бројне друге, негативне последице:значајно смањење средстава за живот, социјалну изолацију, губитак самопоштовања, прерано „старење“. У ствари, већина ових процеса, а посебно социјална искљученост води брже или спорије у биолошко старење које потом поспешује и убрзава социјалну искљученост, ова два процеса се допуњавају и садржајем и временом.

Данас је већ рана старост разлог да се изгуби посао, али и разлог да се посао не нађе. Због „неких“ година се посао губи, исто тако, због „неких“година посао се тешко, или никако не налази. Шта бива са људима између 45 и 60 година који су изгубили запослење а друго не могу да нађу, нити могу да добију пензију? Због чега се може говорити о принудној старости? По чему се ова принудна старост разликује од других. Радно место се губи „због старости“, а уствари, остари се због губитка радног места!

Старије раднике послодавци и део јавности виде као мање примерене модерним захтевима рада: нису мотивисани за учење, а и када јесу постижу слабије резултате, нефлексибилњи су, противе се променама, не могу да се привикну на промене, заборавни су, мање су продуктивни, болеснији су И здравтсвео истрошенији и руинирани, па су као такви чешће на боловању, депресивни су, слабије памте, захтевнији су у погледу услова рада.Све набројане и наведене предрасуде и стереотипи дају послодавцима „лакше објашњење“ за отпуштање или за непримање на посао. Промена

понашања послодаваца неће се десити сама од себе, али се на њу може утицати на различите начине.
На хиљаде је старијих радника који не могу да пронађу нови посао, а још нису стекли право на пензију, заробљени су у замци сиромаштва, на сличан начин као и радници у неким западноевропским земљама.

До недавно је важило правило да послодавци нерадо примају старије од 50 година, а праг за сврставање некога у категорију старијег све је нижи.У Србији, као и у многим другим модерним друштвима настаје парадокс да је популација све старија и све дуже мора да ради до стицања услова за одлазак у пензију, а у исто време старији постају сувишни и непожељни.

Подаци говоре да је око 200.000 незапослених грађана у Србији, старије од 50 година, а чак и поред тога што држава даје посебне олакшице и подстицаје за њихово запошљавању, ипак су послодавци ти који имају последњу реч.

Према мишљењу стручњака, један од узрока због којих, од свих угрожених група, послодавац нерадо и најређе бира старије раднике лежи у чињеници широко распрострањених стереотипа и предрасуда које постоје према старијима.Оваквим односом према њима и појавом да ове особе остају без могућности зараде, да самим тим постају несигурне, губе самопоуздање, док њихова психичка нестабилност лоше утиче и на чланове породице, што догледно не иде у прилог мотивисању и даљим покушајима запошљаавања.
Међу бројним предрасудама нашег свакодневног живота су и оне о некорисности и истрошености старијих чланова друштвене заједнице.Уз различите начине отписивања старијих, посебно је драстичан и драматичан онај који за последицу има њихово искључивање из света рада губљењем посла са слабим изгледима за његово ново проналажење.Отпуштање и незапошлајвање старијих радника посебно су тешки у случајевима када су у питању старије жене, радници са нижим степеном образовања, особе са инвалидитетом, радници који живе у привредно недовољно развијеним регионима.Посматрање на старије раднике као на непродуктивне, нефлексибилне и болесне заначајно ће се променити у условима недостатака радне снаге која ће услед драматичног старења радноспособног становништава врло брзо уследити.Тада ће позитивни атрибути, као што су поуздани, ефикасни и искусни радници доћи до изражаја.

 

Остоја Војиновић

ВИДОВДАН

 

 

.

 

Поделите:

2 Коментари

  1. Старије генерације треба што пре уништити. Јер они виде шта јесте и знају шта је било, и не можеш им продати рог за свећу: у комунизму нисмо имали ништа, онда су дошли Срби и уништили све!

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here