Akt o vojnoj kapitulaciji 08. maja 1945.

Podelite:

 

 

Prilaže se reprint Komsomolske pravde od 09. maja 1945, sa slobodnim prevodom. Kao što se iz dokumenta vidi, akt o bezuslovnoj kapitulaciji nemačkih oružanih snaga potpisan je 08. maja 1945. godine u Berlinu. Rat u Jugoslaviji trajao je do 15. maja. U nepotrebnom produžetku rata na jugoslovenskom ratištu poginulo je i ranjeno hiljade ljudi, radi nečije kratkotrajne slave.

 

Drugi svetski rat time nije bio okončan. Amerika se pokazala 6. avgusta 1945. kada su na grad Hirošimu bacili atomsku bombu iz specijalno opremljenog bombardera B-29. Posle dva dana, 8. avgusta 1945. SSSR je objavio rat Japanu, a SAD su bacile na Japan drugu atomsku bombu, na grad Nagasaki. Japanski vojni vrh bio je spreman da nastavi rat, ali se japanski car sa tim nije složio. Japan je kapitulirao 14. avgusta 1945. Po zidovima gradova u svetu ispisivane su parole «JAPAN JE PAO».

U Tokijskom zalivu, na američkom brodu „Misuri”, 2. septembra 1955. zvanično je potpisan akt o bezuslovnoj kapitulaciji Japana. Drugi svetski rat, započet napadom Trećeg rajha na Poljsku 1. septembra 1939, time je bio okončan. U stradanjima i zločinima, do tada nepoznatim u istoriji, blizu 50 miliona ljudi izgubilo je život.

 

Potpisivanje akta o bezuslovnoj kapitulaciji nemačkih oružanih snaga

Akt o vojnoj kapitulaciji

  1. Mi, dole potpisani, u ime Nemačke vrhovne komande, saglašavamo se na bezuslovnu kapitulaciju svih naših oružanih snaga na kopnu, moru i vazduhu, kao i svih snaga koje se u današnje vreme nalaze pod nemačkom komandom, – Vrhovnoj Komandi Crvene Armije i istovremeno  Vrhovnoj Komandi Saveznih ekspedicionih snaga.
  2. Nemačka Vrhovna Komanda odmah će izdati naredbe svim nemačkim komandantima kopnenih, morskih i vazdušnih snaga i svim snagama koje se nalaze pod nemačkom komandom, prekinuti vojne operacije u 23.01 čas po centralno-evropskom vremenu 8-og maja 1945. godine, ostaće na svojim mestima, gde se budu nalazile u to vreme, potpuno se razoružati, predajući sve svoje oružje i vojnu imovinu lokalnim saveznim komandirima ili oficirima, koji su određeni od strane predstavnika Savezne Vrhovne Komande, neće uništavati ili činiti ikakve štete parobrodima, brodovima i avionima, njihovim motorima, telima i opremi, kao i automobilima, naoružanju, aparatima i uopšte svim vojno-tehničkim sredstvima za vođenje rata.
  3. Nemačka Vrhovna Komanda odmah će odrediti odgovarajuće komandire i obezbediti izvršenje svih daljih naredbi, koje izda Vrhovna Komanda Crvene Armije i  Vrhovna Komanda Saveznih ekspedicionih snaga.
  4. Ovaj akt neće predstavljati smetnju da se zameni drugim generalnim dokumentom o kapitulaciji, koje zaključe ujedinjene nacije ili u njihovo ime, koji se primenjuje na Nemačku i nemačke oružane snage u celini.
  5. U slučaju da Nemačka Vrhovna Komanda  ili neke druge oružane snage, koje se nalaze pod njihovom komandom, ne budu radile u skladu sa ovim aktom o kapitulaciji, Vrhovna Komanda Crvene Armije kao i   Vrhovna Komanda Saveznih ekspedicionih snaga, primeniće takve kaznene mere, ili druge radnje, koje budu smatrali kao neophode.
  6. Ovaj akt sastavljen je na ruskom, engleskom i nemačkom jeziku. Samo ruski i engleski tekstovi smatraju se autentičnim.

 

Potpisano 8. maja 1945. godine u gradu Berlinu.

U ime Nemačke Vrhovne Komande:

Kajtelj, Frideburg, Štumpf

U prisustvu:

Po ovlašćenju Vrhovne Komande Crvene Armije maršala Sovjetskog Saveza

G.ŽUKOVA

Po ovlašćenju Vrhovnog

Komandanta Saveznih ekspedicionih snaga sacveznika Glavnog

Maršala avijacije          TEDDERA

Prilikom potpisivanja u svojstvu svedoka prisustvovali su i:

 

Komandant strateških vazdušnih snaga SAD general

SPAATS

Glavni  komandant Francuske

armije general

DELATR de TASSINI

 

Za Vidovdan – Andreй Volkov

Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here