CEPIS: 5G mreža – kratka analiza

Podelite:

S obzirom da je u proteklih godinu dana 5G standard doveo do velikog broja kontroverzi u svetskoj i srpskoj javnosti, kao i zbog pitanja i nedoumica koja verni narod postavlja svojim pastirima, u skladu sa svojim naznačenjem, Centar za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija SPC daje sledeću konciznu analizu u deset tačaka:

1.    5G standardu prethodile su “G” mreže koje su koristile frekvencijski opseg između 700 MHz i 6 GHz. Ono što novu generaciju (5G) suštinski razlikuje od prethodnih je frekvencijski opseg talasa koji ide od 700 MHz pa do čak 100 GHz. U praksi, brzina 5G mreža bi trebalo da bude i do 1000 puta veća nego kod trenutno aktuelnog 4G standarda.

2.    5G podrazumeva brži i veći prenos podataka, ali istovremeno zahteva i složeniju infrastrukturu, koja podrazumeva veliki broj dodatnih antena u urbanim sredinama. Uz već prisutno elektromagnetno zračenje koje potiče od 2G, 3G, 4G i Wi-Fi uređaja, 5G standard predstavlja značajan dodatak u sveukupnom elektromagnetnom zagađenju koje nas okružuje.

3.    Iako prema svom frekvencijskom opsegu (milimetarski spektar) 5G spada u kategoriju koja je daleko od izrazito po zdravlje štetnih jonizujućih zračenja, ne može se sa sigurnošću tvrditi da izloženost velikoj količini nejonizujućeg zračenja dugoročno nema uticaja na čoveka i prirodnu sredinu, pogotovo jer su neki efekti tzv. „elektromagnetnog smoga“ već jasno dijagnostifikovani u prethodnoj deceniji. Ovde se posebna pažnja daje višem opsegu frekvencijskog spektra koji će biti u upotrebi. Kada je reč o 5G, problem predstavlja kratak vremenski period ispitivanja da bi se sa sigurnošću utvrdile moguće medicinske implikacije na čovekovo zdravlje, pogotovo u blizini izvora gde je snaga emitovanih talasa velika.

4.    Veća frekvencija podrazumeva manju „probojnu moć“ te je iz tog razloga potrebno, da bi 5G mreža funkcionisala u urbanim sredinama (u kojima ima mnogo prepreka), da bude instaliran veliki broj primopredajnika. U praksi, rastojanje među primopredajnicima bi bilo ne veće od 200 metara, što praktično znači da je nemoguće da čovek u gradu u kome je instalirana 5G mreža bude van njegovog spektra zračenja.

5.    Veoma je važno uzeti u obzir i uticaj koji svaka nova tehnologija, pa tako i 5G, ima na biljni i životinjski svet, a koji u slučaju 5G mreže još uvek nije dovoljno ispitan. S tim u vezi posebnu pažnju je potrebno obratiti na analize organizacija koje se bave zaštitom životne sredine i uzeti u obzir rezultate njihovih istraživanja.

6.    5G tehnologija ne omogućava samo napredak u brzini prenosa. Njena paradigma „tehnološkog skoka“ je sličnija prelasku sa mašine za kucanje na računarsku obradu teksta jer otvara mogućnost primene u Internet of Things (internet stvari), što je donedavno bila oblast viđana samo u naučnofantastičnim filmovima (primer su pametni gradovi sa apsolutnim nadzorom građana, inteligentno predviđanje potreba ljudi i tome slično). Ovakav nagli razvoj otvara određena etička pitanja, pogotovo ona koja se tiču zaštite privatnosti građana i slobode ljudskog izbora u potpuno automatizovanom okruženju.

7.    Poseban problem 5G su bioetička pitanja koja se tiču tehnologije sa kojom je posredno u vezi. Jedan od primera je upotreba biočipova (mikročipova u telu) koji se već najavljuju kao prateća tehnološka infrastruktura u okviru jednog od aspekata upotrebe 5G. Potrebno je stoga već sada raditi na zakonskom okviru koji bi omogućio da se biočip rešenja povezana sa upotrebom 5G ne smeju nametati stanovništvu u budućem periodu, i da oni delovi stanovništva koji iz bilo kog razloga ne žele da ih prime ne budu izolovani ili diskriminisani po bilo kom osnovu.

8.    Političke implikacije koje 5G mreža nosi sa sobom su trenutno najveći problem i generator „zabrinutosti“ jer odnos između velikih globalnih sila (osobito SAD i Kine), koje se svaka za sebe razvija ovaj standard, unosi jednu jasnu političku konotaciju koja odavno nije viđena u svetu tehnoloških novina.

9.    Zbog svega navedenog važno je da se u Srbiji otvori javni diskurs na temu 5G koji bi okupio sve relevantne sagovornike iz oblasti elektrotehnike, informatike, prava, ekonomije, medicine, ekologije, politikologije, sociologije i ostalih relevantnih naučnih oblasti. Svaka jednostrana analiza i implementacija 5G biće problematična.

10.    Centar za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija je, sledeći svoju decenijsku praksu, otvoren za razvijanje javnog diskursa koji se tiče ove teme i biće aktivan činilac na stručnom razmatranju ove problematike u našem društvu.

Centar za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija SPC – CEPIS

 

Izvor: CEPIS

Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here