Ćirilica po zakonu postaje matično, a latinica pomoćno pismo u Srbiji?

Podelite:

RADNA GRUPA MINISTARSTVA KULTURE OSENILA DA ZAKON TREBA USKLADITI SA USTAVOM SRBIJE

RADNA grupa Ministarstva kulture predložila je da se prvi član Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma uskladi sa članom 10. Ustava Republike Srbije koji u službenoj upotrebi ne razdvaja srpski jezik od ćiriličnog pisma.

Osim toga, u tom članu se ćirilica označava kao matično pismo, a latinica kao pomoćno pismo.
Kako piše „Politika“, radna grupa, u kojoj su i predstavnici Odbora za standardizaciju srpskog jezika, pripremila je predloge za izmenu i dopunu Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma, koje za prvenstveni cilj imaju da bolje regulišu status ćirilice u javnom saobraćaju.
Takođe: preciznije definisanje nedovoljno jasnih delova postojećeg zakona.

Fakti

Podelite:

1 komentar

 1. U Ustavu, tačnije u Članu 10. Ustava Srbije, uz srpski jezik, ali ni uz bio koji rugi jezik nema nikakvog pomena o “matičnom pismu” i o “latinici kao pomoćnom pismu”. Dakle, Radna grupa je jednostavno falsifikovala Član 10. Ustava Srbije a cilj može biti samo jedan: da srpski lingvisti, uz podršku političara, i dalje “svojim izumom” “dvoazbučje” i izvan “srpskohrvatskog jezika”, sada i u srpskom jeziku i dalje zatiru srpsku azbuku kroz produžavanje dvoazbučja koje se na taj način nigde više ne primenjuje u svetu, ni u jednom drugom jeziku.
  A da je Radna grupa učinila falsifikat Člana 10. Ustava Srbije, dokaz je originalan Član 10. Ustava Srbije, koji glasi:
  “U Republici Srbiji u službenoj upotrebi su srpski jezik i ćiriličko pismo.
  Službena upotreba drugih jezika i pisama uređuje se zakonom, na osnovu Ustava.”
  Dakle, nigde u Članu 10. Ustava Srbije nema ni dva pisma za srpski jezik niti ima pomena o “matičnom pismu” ni o “latinici kao pomoćnom pismu”. To su namerno izmislili srpski lingvisti u institucijama da bi tako izmenom Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma poništili inače sasvim ispravnu ustavnu odredbu o jeziku i pismu. Nižim aktom oni poništavaju vrhunski akt kao što je Ustav.
  Malo širi tekst o tome poslao sam, kao ponudu za objavljivanje, Uredništvu Vidovdana.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here