ДОКТОР СМЕ ДА ПРИМИ ПОКЛОНЕ до 500 евра вредности

Поделите:

Медицински радници у Србији смеју да приме од пацијента неновчани поклон чија појединачна вредност не прелази 2.726 динара, а укупна вредност не прелази просечну нето плату од 54.521 динара, следи из одредби новог закона о здравственој заштити.

Нова економија пише да у недавно усвојеном закону наводи се да се не сматра корупцијом и сукобом интреса „исказивање захвалности у виду поклона мање вредности, рекламног материјала и узорака, који није изражен у новцу и чија појединачна вредност не прелази 5 одсто, а укупна вредност не прелази износ једне просечне месечне плате без пореза и доприноса у Републици Србији“.

Просечна нето зарада без пореза и доприноса (нето) за јануар 2019. износила је 54. 521 динара (462 евра).

Међутим, у закону није предвиђено на који временски период се односи укупна вредност поклона које пацијент поклања мединским радницима, пише Нова економија.

Закон је дефинисао да здравствени радник и члан органа у здравственој установи, као и чланови њихових ужих породица, не смеју тражити, нити примити новац, поклон, услугу или било какву другу корист за себе, чланове своје уже породице или физичка и правна лица која се оправдано могу сматрати интересно повезаним, а који могу утицати на непристрасност или професионално обављање дужности, односно који се могу сматрати наградом у вези са вршењем дужности и обављањем здравствене делатности.

Нова економија

Поделите:

1 коментар

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here