Draža Mihailović na Solunskom frontu

Podelite:

Dagoljub “Draža” Mihailović je na Solunskom frontu učestvovao u sastavu Mitraljeskog odeljenja 2. bataljona 23. pešadijskog puka Vardarske divizije. Ovaj puk je nastao spajanjem 3. i 4. prekobrojnog pešadijskog puka I poziva Moravske divizije.

Učestvovao je borbama na Ostrovskom jezeru, Gorničevu, kod Žiove, na kotama 1050 i 1368, na Sokocu, Zelenom brdu, Govedarskom kamenu i Dobrom polju.

U bici kod sela Neokazi i Donje Vrbine, 11. septembra 1916, toliko je teško ranjen da je saveznička lekarska komisija u Solunu procenila da zbog posledica ranjavanja potporučnik Draža Mihailović više nije za stroj, pa mu je ponudila službu u pozadini, što je on odmah odbio. Čim se oporavio Draža se vratio u svoju jedinicu na prvu liniju fronta, aprila 1917. godine.

Početkom 1918. godine, Draža je po naređenju vrhovne komande sa svojim mitraljeskim odeljenjem prebačen u novoosnovani 1. jugoslovenski pešadijski puk Jugoslovenske divizije i u sastavu te divizije je učestvovao u proboju Solunskog fronta.

Na Solunskom frontu je početkom 1918. godine, unapređen u čin poručnika. Orden belog orla sa mačevima 4. reda dobio je 25. januara 1918. godine, za stečene zasluge i pokazanu hrabrost u ratu. Dražino drugo mitraljesko odeljenje 23. puka jedino je u celom puku odlikovano zlatnom medaljom za hrabrost.

Draža Mihailović je takođe jedini u svojoj diviziji, dobio i Engleski vojni krst. Tako je dočekao 15. septembar 1918. i opšti juriš Srpske vojske kojim je probijen Solunski front.

Na fotografiji vidimo poručnika Srpske vojske Dragoljuba Mihailovića u proleće 1918. na Solunskom frontu.

Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here