Дугови нам све већи

Поделите:

За три месеца банке грађанима одобриле 38 милијарди динара нових зајмова. Динарски кредити чинили су значајнији део пласмана потрошачима, 52,8 одсто

ЗА 38 милијарди динара порасли су кредити становништву током априла, маја и јуна ове године, што је највећи квартални раст у протеклих осам година, показује најновији Извештај о динаризацији Народне банке Србије.

– Овај раст је већим делом резултат до сада највишег тромесечног раста динарских пласмана, за 27,9 милијарди динара, услед наставка динамичног одобравања готовинских кредита, укључујући и зајмове за рефинансирање, који се, по правилу, одобравају у динарима и на рокове отплате дуже од пет година – наводи се у анализи НБС.

Динарски кредити чинили су већи део пласмана становништву, 52,8 одсто. И кредити везани за стране валуте бележе раст у том периоду, и то за 10,2 милијарде динара. Већи део тог прираста се, према наводима НБС, односи на стамбене кредите, који се углавном одобравају уз примену валутне клаузуле.

За разлику од становништва, које се, осим за стамбене зајмове, углавном задужује у динарима, привреда од банака зајми новац у страној валути.

– Пласмани привреди су такође повећани, за 11,1 милијару динара – иситичу у централној банци. – У структури пласмана привреди, настављен је тренд раста валутно индексираних и девизних пласмана. Током другог тромесечја, ови кредити повећани су за 27,2 милијарде динара, пре свега услед већег одобравања кредита намењених за финансирање инвестиција и обртних средстава, у условима убрзања раста економске активности. У истом периоду, динарски пласмани су наставили да бележе пад, за 16,1 милијарду динара, делом због доспећа раније одобрених динарских кредита – махом кредита за ликвидност и обртна средства, за које је, у поређењу с кредитима за остале намене, карактеристичан већи степен динаризације.

У протеклом периоду настављен је и отпис проблематичних кредита привреде, односно њихова продаја лицима ван банкарског сектора, што је, такође, утицало на смањење динарских пласмана.

– Наведена кретања условила су наставак смањења учешћа динарских пласмана у укупним пласманима привреди – објашњавају у НБС.

УДЕО ДИНАРСКИХ КРЕДИТА 32,3 ОДСТО

ПОСМАТРАЈУЋИ у односу на укупно одобрене кредите, предњаче ипак они у девизном знаку.

– Кредити привреди и становништву су у другом тромесечју ове године повећани за 49,1 милијарду динара, што представља најдинамичнији тромесечни раст од последњег квартала 2015. године – указују у НБС. – Раст пласмана вођен је у највећој мери растом валутно индексираних девизних пласмана, за 37,4 милијарде динара. Динарски пласмани повећани су у мањој мери, за 11,8 милијарди динара, па је њихово учешће у укупним пласманима привреди и становништву смањено на 32,3 одсто, колико је износило крајем јуна.

novosti

Поделите:

1 коментар

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here