Још једна пресуда у корист клијента због накнаде за обраду кредитa

Поделите:
БЕОГРАД –  Удружење за заштиту банкарских клијената Ефектива објавило је данас да је донета још једна правоснажна пресуда у корист једног клијента банке којом је утврђена као ништава одредба из уговора о кредиту о плаћању накнаде на име трошка обраде кредита.

Како се наводи у информацији објављеној на веб сајту Ефективе, Виши суд у Београду је потврдио првостепену пресуду Првог основног суда у Београду у корист клијента банке којом је у уговору о кредиту, поред члана о накнади за обраду кредита, утврдио ништавим и члан о промени висине каматне стопе.

Виши суд у Београду је, према пресуди објављеној на интернет страници Ефективе, одбио “као неосновану” жалбу једне банке и потврдио пресуду Првог основног суда из 2016. године.

свајцарци свајцарски франак јпг

Први основни суд је, како стоји у образложењу, 2016. године усвојио тужбени захтев тужиоца и утврдио ништавим одредбе два члана Уговора за куповину стамбеног објекта.

Прва поништена одредба гласи да се висина каматне стопе “може мењати у складу с кретањем просечних каматних стопа које за ову врсту посла на територији Републике Србије обрачунавају првокласне банке”.

У другој ништавој одредби је писало да се корисник кредита обавезује да по основу трошкова обраде кредитног захтева и пуштања кредита у коришћење…. плати банци једнократну накнаду у висини од 1,5 одсто од износа одобреног кредита у динарској противвредности по средњем курсу НБС важећем за швајцарски франак на дан плаћања, као и једнократну накнаду за коришћење услуга Кредитног бироа.

Тужена банка је пресудом обавезана, како се наводи у образложењу, да тужиљи исплати износ од 1.065,36 швајцарских франака у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, са законском затезном каматом почев од 17. октобра 2007. године.

Поред тога, банка ће морати да исплати тужиљи и 74.100 динара на име трошкова парничног поступка.

Танјуг

Поделите:

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here