Пешчаник: Наставници Филозофског факултета подржали наставнике Богословског око дарвинове теорије!

Поделите:

Подршка наставницима Богословског факултета

Крајем маја 2017. године Патријарх Српске православне цркве (СПЦ) Иринеј упутио је допис деканату Православног богословског факултета, установе која је пуноправан члан Београдског универзитета. У допису се, под претњом „црквенодисциплинског поступка“ (а који може довести и до губитка радног места), свим запосленима на Православном богословском факултету забрањује наступање и учествовање на телевизији, радију „или у другим медијима и средствима јавног информисања“ уколико за то нису добили посебан архијерејски благослов. Овим путем желимо да упозоримо јавност на то да ова забрана представља грубо огрешење о права и слободе запослених на Православном богословском факултету.

Запосленима на Православном богословском факултету као грађанима Републике Србије нико, па ни СПЦ, не може ограничавати и ускраћивати слободу мишљења и изражавања.

Оваква ограничавања су противна Уставу Републике Србије који гарантује (члан 46, став 1) слободу мишљења и изражавања, као и слободу да се „говором, писањем, сликом или на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје“. Члан 18 Устава Републике Србије такође прописује да се Уставом загарантована права и слободе примењују непосредно (тј. без икаквих услова). Ниједан други акт – укључујући и Устав СПЦ на који се Патријарх у допису позива – нема никакво дејство у погледу права и слобода које Устав Републике Србије гарантује.

Такође, ограничавања слободе мишљења и изражавања наставницима Православног богословског факултета су противна основној вредности академске слободе која је дубоко укорењена у савременим демократским друштвима и у хуманистичкој традицији хумболтовског универзитета коју Београдски универзитет са поносом баштини. Академска слобода захтева несметано деловање и учешће квалификованих универзитетских наставника у стручним и јавним дискусијама. Само друштво које носиоцима свог високог школства гарантује слободу да без ометања примењују методе и установљене истраживачке праксе својих интелектуалних дисциплина може очекивати да ће остварити пуну добробит коју доноси заједнички подухват трагања за знањем и истином.

Покушај да се наставницима и осталим запосленима на Православном богословском факултету Београдског универзитета ограниче слободе мишљења и изражавања је противуставан, погрешан и штетан. Позивамо јавност да стане у одбрану запослених на Православном богословском факултету. Такође, не доводећи у питање институцију Патријарха, позивамо Патријарха Иринеја да узме у обзир околности на које указујемо и да размотри у светлу тих околности своју одлуку о ограничавању слободе изражавања запосленима на Православном богословском факултету, те да је прилагоди уставним и законским нормама које важе за све грађане Србије.

Наставници Филозофског факултета Универзитета у Београду:
Милош Арсенијевић
Александар Бауцал
Иван Вуковић
Владимир Вулетић
Милош Вулетић
Василије Гвозденовић
Миланко Говедарица
Александар Добријевић
Слађана Драгишић
Владан Ђорђевић
Драго Ђурић
Ирис Жежељ
Андреј Јандрић
Ђокица Јовановић
Моника Јовановић
Радмила Јовановић
Ева Камерер
Горан Кнежевић
Живка Крњаја
Љиљана Лазаревић
Младен Лазић
Слободан Марковић
Миљана Милојевић
Лидија Мишкељин
Иван Младеновић
Тамара Николић-Максић
Драгана Павловић-Бренеселовић
Александар Палавестра
Слободан Перовић
Душко Прелевић
Данка Пурић
Лидија Радуловић
Никола Самарџић
Нада Секулић
Вера Спасеновић
Милан Станчић
Данијела Стефановић
Дубравка Стојановић
Милорад Ступар
Оливер Тошковић
Ненад Цекић
Перица Шпехар
Сандра Шћепановић

Пешчаник.нет

Поделите:

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here