ПОЛИТИКА ВАЖНО УПОЗОРЕЊЕ! Овако Пошта Србије вара грађане

Поделите:

Упозоравамо јавност да је од 9. јуна 2017. године у примени акт под називом Техничкоупутство о пријему и уручењу судских писмена и писмена у управном поступку, донет од стране в.д. директора ЈП „Пошта Србије“ Мире Петровић, којим се уређује поступање поште приликом уручења позива, одлука и других судских писмена у судским поступцима (кривичним, парничним, извршним и прекршајним) као и управним поступцима.

Упркос томе што је материја достављања регулисана процесним законима који се примењују у сваком посебном поступку (Закоником о кривичном поступку у кривичним поступцима, Законом о парничном поступку у парничним поступцима, Законом о извршењу и обезбеђењу у извршним поступцима, Законом о прекршајима у прекршајним поступцима, Законом о општем управном поступку у управним поступцима), в.д. директорка Јавног предузећа „Пошта Србије“ нашла се позваном да својим актом, интерним актом овог предузећа задире у домен процесних закона Републике Србије, на начин којим се непосредно и грубо задире и у Уставом прописану хијерархију правних аката, као и у права грађана и правних лица који учествују у судским и управним поступцима.

Наиме, службеници поште који врше достављање писмена у судским и управним поступцима принуђени су да поступају по овом интерном упутству, што у бројним случајевима доводи до тога да се писмена достављају остављањем у поштанске сандучиће грађана и правних лица, уз потпис поштара на повратници на којој би требало да се потпише лице које прима писмено које се доставља.

Овакав начин регулисања достављања у великом броју случајева доводи или може довести до тога да се достављање врши на начин другачији од оног који је прописан законом којим се уређује поступак који је у питању (судски или управни), односно да се судовима и управним органима који воде поступке, као и пошти као органу који врши достављање, намеће закључак да је извршено уредно достављање у ситуацијама у којима се према релевантним законима не би могло сматрати да је извршено уредно достављање.

Посебно је фрапантан податак да је наведено „Техничко упутство“ донето на основу уговора ЈП „Пошта Србије“ о пословној сарадњи са Високим саветом судства и Државним већем тужилаца, као и на основу мишљења Министарства државне управе и локалне самоуправе од 12.05.2017. године (донетог у време док је на челу овог министарства била садашња председница Владе Србије), односно да су ови органи пристали да учествују у прекрајању закона који уређују судске поступке упутством директора јавног предузећа.

Техничко упутство намеће и судовима и управним органима обавезу да писмена која достављају класификују и обележавају на начин предвиђен упутством, који нема упориште у одредбама закона нити Судског пословника, те се, према слову упутства, достављање од стране службеника поште даље врши у зависности од начина на који је свако појединачно писмено обележено.

Техничко упутство посебно регулише и поступак приликом достављања писмена у судским и управним поступцима лицима која имају отворен поштански преградак, и то на начин да се сматра да је писмено уручено истог дана када приспе у поштански преградак, без обзира да ли га и када корисник поштанског прегратка уопште преузме.

Осим што је у питању очигледно незаконит поступак, односно уређивање материје регулисане законима актом директора јавног предузећа у форми техничког упутства, основано претпостављамо да је у питању уступак интересима лица која теже да на лакши и највероватније незаконит начин изврше достављање већег броја аката у одређеним поступцима, који би затим даље производили дејства према лицима којима достављање буде извршено, при чему многи од њих не би ни били свесни да им је неко писмено достављено (нпр. у поступцима извршења и сл.).

Ово посебно ако се има у виду да је примена наведеног техничког упутства отпочела у летњим месецима, када многи грађани бораве ван свог редовног места боравишта, те су шансе да их задеси овакво „достављање“ судског писмена на основу упутства директорке ЈП „Поште Србије“ и још веће.

Упозоравамо судове и управне органе, али и службенике ЈП „Поште Србије“ да су једини акти меродавни за оцену правилности извршеног достављања судских писмена закони који регулишу поједине судске поступке, као и Закон о општем управном поступку за достављање у управним поступцима.

Посебна одговорност лежи на судовима који су дужни да суде на основу Устава и закона, а не на основу техничких упутстава партијски постављених директора јавних предузећа, које је режим Александра Вучића задужио да са јавних позиција служе приватним интересима властодржаца и њима блиских лица.

Уколико се правосуђе, у оквиру својих уставних и законских надлежности и овлашћења, не одупре притисцима извршне власти, нема гаранција да се о судбинама и каријерама носилаца правосудних функција једног дана неће одлучивати упутствима, закључцима или другим сличним актима директора јавних предузећа или носилаца функција у извршној власти.

Срђан Ного, народни посланик

Инфожурнал.нет

Поделите:

2 Коментари

 1. Шта је ту чудно?!
  Зар мислећим Србима није јасно да улазимо у фазу хаотизацје Србије јер најбољи је улов у мутном/хаосу.
  Па гледајте кадровска решења у последње две године!
  Имате кадрове који су гаранција хаоса јер су нестручни, славољубиви, арогантни, …
  Гаранције за хаос у Србији су обезбеђене на највишем нивоу.
  А сада ловци у мутмо на извршење задатака.

 2. Pa do juce je bila sekretarica, o Postanskom saobracaju zna koliko i ja o baletu. To je bilo strogo kaznjivo i postarima je ozbiljno skidano od plate kada bi tako nesto uradili, ali…

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here