PREDANJE O DŽIDOVCIMA – Prastanovnici Balkana visoki preko 2 metra

Podelite:

Rade Kostadinović (1930-1987.g) u svojim “Crnotravskim legendama“ posebno mesto u svojim zapisima o predanjima je zabeležio od starih crnotravaca najstarije naseljenike ovog kraja o ljudima posebne vrste Džidovima (Džidovcima).
Smatra se da su oni bili utemeljivači Crne Trave. O njima se malo zna.
Prema zapisu Rade Kostadinović ih opisuje kao ljude divovskog rasta. To su bili veoma krupni ljudi, koji su mogli dnevno preći i više stotina kilometara.
Čak se smatra da je u vreme njihovog života na ovom području se nije umiralo od prirodne smrti.
Stoga su Džidovci (Džidovi) živeli po 200 i više godina. Bili su veoma komunikativni, brzo se kretali, te su mogli s stokom osvanuti ovde, a goveda, na primer, pasti u Sofiji ili Beogradu i uveče se opet vratiti u Crnu Travu.
Besmrtnost Džidovaca (Džidova) imala je i svoju Ahilovu petu.
Rade Kostadinović u svojim „crnotravskim legendama“ ih opisuje da u njihovoj konstiruciji su nedostajali zglobovi pa ih krutost u kolenima stajala života-ako bi se sa stokom neged sapleli i pali. Tajo svaki pad je usmrćivao Džidovce (Džidove). Sem te smrti za drugu smrt nisu znali.
Grobovi nastradalij Džidovaca (Džidova) imaju dužinu 2,5 metara. Tih grobova ima na sve strane u crnotravskom i vlasotinačkom kraju. U Crnoj Travi 60. godina 20 veka se pominju grobovi Džidovaca (Džidova) na Popovoj Čuki, a ovi grobovi se čuvaju u selo Crveni Breg.
U vlasotinačkom kraju do Džidovaca(Džidova) smo saznali preko nlj početku 21. veka u sela Donja Lomnica u vinograd Zdravka Stojanovića -rođaka Stojana Ranđelovića (1944.g) kazivača predanja o Džidovima.
Tako su pričali stari ljudi Stojanovoj majci i ocu, a lično je čuo predanje o Džidovima i od svoje prababe u selo Lomnica.
Tako Stojan Ranđelović navodi i mesto gde su sahranjivani, a da je lično video kosti kada su ašovima pravili vinograd.
Kada su riljali ašovima vinograd iskopavali su vema visoke ljudske udove, koji su bili visoki preko dva metra. Lično se Stojan uverio u tu priču o „visokim ljudima“ preko dva metara visine Džidova-tako su po nazivu ostali u predanju u vlasotinačkom kraju, dok u crnotravskom kraju imaju naziv Džidovci.
To mesto se naziva Latinsko groblje. Takvih latinskih groblja ima u mnogim selima u vlasotinačkom kraju, koja su arheološki ostala neistražena . Ovako natprirodni ljudi imali su i natprirodnu moć, a i grobovima Džidovaca (Džidova) drži se, da se nalazi bogatstvo ravno faraonima.
Stoga nije redak slučaj da se na grobove gleda kao riznica bogatstva.
Po narodnom predanju Džidovce (Džidove) su smenili Latini.
Kao mesta kuda su Latini živeli pominju se gradišta i selišta, a groblja se zovu Kombas (Rimljansko povrljeno groblje) ili Latinsko groblje. Postoje predanja o strahovitoj pogibiji Latina i današnjem stanovništvu kao potomstvu Latina i došljaka iz Moskve (Rusije).
Ta predanja su sa osnovom tačna o poreklu Dejanaca iz sela Dejan, kao „Dejanci“ Srbi poteklom iz Rusije.
Smatra se da su čak ta plemena Srbi iz Rusije sa sobom na konjima samo nosila decu, a ubijali Latine i ostavljali samo njihove žene, pa tako na osnovu zapisa 70. godine 20 veka u selima:Predanča, Zlatićevo i Jakovljevo-često se kaže „jakoljevke i „čukinke-zlatićevke“ latinke, koje kada glasovito „zavijaju“ na groblje, čak se čulo u vremenu pod Turcima sve do Niša. Tako se govorilo kod starih ljudi da su latinke bile crnke, vitke i veoma lepe žene.
Zapis: 30. januar 2012.g selo lomnica Vlasotince
Kazivači: Stojan Ranđelović (1944.g) selo Donja Lomnica Vlasotince, stariji ljudi u selima: Zlatićevo, Predanča, Jakovljevo
Referenca: Rade Kostadinović-„Crnotravske legende“, Crna Trava, 1970.g

Iz Rukopisa Zapisa: – Narodne umotvorevime iz vlasotinačkog kraja (1970-2008.g), Miroslav B. Mladenović Mirac
Zabeležio: Miroslav Mladenović (1948.g.) lokalni etnolog i istoričar Vlasotince

*
*
Zabeležio: Miroslav B Mladenović Mirac lokalni etnolog i istoričar Vlasotince i pisac pesama i priča na dijalektu juga Srbije

Iz Rukopisa: PEČALNIK( Zavičajne priče, legende, Predanja, narodne izreke, kletve, Zdravice i zagonetke- Povlasinje, 2012.g; Autor: Miroslav B Mladenović Mirac)-OTRGNUTO OD ZABORAVA
*
Postavio Autor: Miroslav B. Mladenović Mirac lokalni etnolog i istoričar i pisac pesama i priča na dijalektu juga Srbije
Postavljeno: 10.novembar 2013.g. Vlasotince, republika Srbija

Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here