Радикали заврнули добављаче за милион евра

Поделите:

На дођем ти Српска радикална странка седморици добављача није плаћала испоручену робу и извршене услуге, па је дуг за пет година нарастао на 114,5 милиона динара, пише у извештају ДРИ о пословању ове политичке партије

Српска радикална странка за пет година нагомилала је дугове према добављачима за испоручену робу и извршене услуге у износу од чак 114,5 милиона динара, наводи се у извештају Државне ревизорске институције (ДРИ) о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања те политичке партије за 2017. годину.

Овај дуг према седам добављача, који је настао у периоду од 2012. до 2017. године, није једина неправилност у пословању ове политичке партије јер су ревизори ДРИ контролом пословања СРС утврдили и да председник те странке Војислав Шешељ није баш ажуран у извршавању својих дужности у странци.

Наиме, ревизори ДРИ су открили да Шешељ није донео одлуку о усвајању извештаја комисије о попису имовине вредне 242.386.000 динара, јер није био ни упознат са радом комисије.
– Председник Српске радикалне странке, као орган управљања, био је у обавези да донесе одлуку о усвајању наведеног извештаја, најкасније 30 дана пре истека рока за достављање Агенцији за привредне регистре података за статистичке и друге потребе (28. фебруар 2018). То није учинио, јер са поступањем пописне комисије није био упознат, супротно одредбама чл. 16. Закона о рачуноводству и чл. 14. ст. 2. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем – пише, између осталог, у извештају ДРИ.

Поред ових неправилности, контролори ДРИ радикалима су замерили и што немају уређен систем употребе службених аутомобила у приватне сврхе, за које нема адекватне евиденције о путним налозима.

Радикали нису јасно уредили ни ко ни колико може да телефонира на рачун станке јер не постоје уговори којима је регулисана употреба мобилних телефона.

Такође, у финансијском извештају за 2017. радикали нису обелоданили ни податке о броју и вредности судских спорова који се воде против СРС, а који укупно вреде 5,9 милиона динара.

Председник СРС Војислав Шешељ рекао је да није видео извештај ДРИ и замолио да му питања пошаљемо СМС-ом пошто је на Сајму књига и не чује добро шта га питамо. Питања смо послали, али до затварања овог броја Kурира Шешељеве одговоре на постављена питања у вези са извештајем ДРИ нисмо добили.

Бројке
114.559.000 динара износи дуг радикала према седам добављача
5.924.000 динара вредни су прикривени судски спорови који се воде против СРС
242.386.000 динара вредна је имовина чији је попис Шешељ закаснио да усвоји у року

Дом здравља Лесковац у дебелом минусу

Државна ревизорска институција контролисала је рад и Дома здравља Лесковац и утврдила да је 2017. завршио у минусу од 11,4 милиона динара.
– Подрачуни Дома здравља Лесковац блокирани су од 19. јуна 2015. године ради спровођења принудне наплате у корист извршних поверилаца на износ од 213.469.000 динара – пише, између осталог, у извештају ДРИ о ДЗ Лесковац.
Поред тога, у финансијском извештају за 2017. у билансу успеха није приказан износ од 163,7 милиона динара за судске трошкове и камату по основу судских спорова запослених, 4,7 милиона динара за нефактурисане трошкове за струју и комуналије и друге неправилности.

Kурир

Поделите:

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here