Ратификацијом Истанбулске конвенције престају се жене бранити од насиља!

Поделите:

Ратификацијом Истанбулске конвенције и преузимањем обвеза које из тога произлазе, у хрватско би се законодавство уградио нов појам, појам рода, који би у перспективи истиснуо и у цијелости замијенио садашњи појам спола.

Ствар заслужује да је промотримо изблиза. Досад се жена схваћала као пунољетна особа женскога спола, и то схваћање није остављало простора никаквим недоумицама, ни у тумачењу закона, ни у свакодневном животу. Но Истанбулска конвенција, у чланку 3, точка ф, појмом жене обухваћа и «дјевојчице млађе од 18 година». То значи да Истанбулска конвенција појам спола замјењује појмом рода. Спол нестаје као битна одредница било дјевојчица, било одраслих жена – и дјевојчице и одрасле жене битно су одређене искључиво родом.

Зашто се сада жену тако јако жели дефинирати родом, а нипошто сполом? Је ли спол застарио? Је ли овдје на дјелу практична примјена најновијих знанствених достигнућа? Је ли то нека безазлена игра ријечи? Што се заправо мијења ако се жену у законима више не дефинира сполом, него искључиво родом?

Прва посљедица дефинирања жене искључиво родом (а нипошто сполом) јест та да се више уопће не може рећи да се зна тко јест жена а тко жена није. Више није саморазумљиво, нити је очигледно, нити је више свакому јасно тко јест жена а тко жена није. Таквих недоумица досад уопће није било. Но сада, захваљујући Истанбулској конвенцији, како смо видјели, спол престаје бити битна одредница идентитета жене.

То значи да старо схваћање жене, да је жена пунољетна особа женскога спола, више не вриједи. У реду! Али свеједно, ми морамо недвосмислено знати тко јест жена, а тко жена није. Јер, како ћемо иначе знати кога треба штитити од насиља (ми наиме канимо од насиља штитити жене), ако не знамо тко жена јест, а тко жена није? На темељу чега се недвосмислено утврђује тко жена јест а тко жена није? Тко је тај који утврђује тко жена јест а тко жена није?

Ова се питања намећу многим људима, и чак побуђују сумње у саму сврху Истанбулске конвенције (а то је, дакако, заштита жена од насиља). Kада би се на ова питања дали јасни и недвосмислени одговори, многе би сумње нестале, и зацијело би многи противници ратификације Истанбулске конвенције преиспитали своје стајалиште. Било би сјајно када би заговорници Истанбулске конвенције у том смислу, дајући јасне и недвосмислене одговоре на овдје постављена питања, разријешили многе сумње па и одагнали страхове. Зацијело би тиме многе чак и придобили за своју страну. У тој је нади овај коментар и написан.

ФБ блог Утикејт

Поделите:

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here