ROTŠILDI i njihova imperija

Podelite:

Rodoslovna linija Rotšilda dolazi od Majer Amšel Bauera, koji je prezime promenio u Rotšild, koje potiče od crvenog štita – Rotes Schild, koji se nalazio u njegovoj kući u Frankfurtu (Nemačka).

Osnivač je međunarodnog bankarskog biznisa, a sve je krenulo kada je poslao svojih pet sinova da otvore prodavnice u Londonu, Parizu, Frankfurtu, Beču i Napulju.

Porodica je obmanama uzdignuta do plemićkog statusa u Svetom rimskom carstvu i Velikoj Britaniji.

Iza kulisa, dinastija Rotšild je najmoćnija na Zemlji, a njihovo procenjeno bogatstvo prelazi 500 biliona dolara. Vladaju celokupnim globalni finansijskim sistemom. Ova mračna sfera kontrole, koja onima koji je shvate oduzima dah, deluje na sledeći način. Rotšildi sede na vrhu piramidalne organizacije, koja bukvalno upravlja čitavim finansijskim ssistemom u svetu, sa oko osam hiljada izabranih članova. Iako je ovo teško u potpunosti istražiti i potvrditi, Rotšildovi mogu da dele svoju moć sa domom Sauda i porodicom Soroš. Naravno i na nižim nivoima sa nekim drugim bankarskim porodicama, što će biti objašnjeno kasnije.

Rotšildi su stvorili svetske finansijske institucije tako da bukvalno primaju 90% generisanih kamata koje plaća stanovništvo planete. Ovi zločinci su sledbenici Lucifera, iako su za javnost, a radi obmane javnosti svoju religiju nazvali cionizam. Govoreći istinu mora se reći da oni obožavaju Lucifera, što uključuje satanističke rituale, pedofiliju i žrtvovanje dece.

Sedište Rotšilda nalazi se u «Vavilonskoj kuli – BIS», u Bazelu.

Na drugom nivou moći nalazi se „BIS“ – Banke za međunarodna poravnanja, stvorene 1931. godine u Holandiji, a koja je u stoprocentnom vlasništvu Rotšilda . Sedište joj je u Bazelu, u Švajcarskoj, i u svim je krugovima prepoznata kao najbolja banka među svim finansijskim institucijama na svetu. Svaka centralna banka je član BIS banke. Imaju ugovore o punom imunitetu i oni sekoriste njime da bi se zaštitili od svih svetonih zakona i propisa, tako da ih bukvalno niko ne može napasti. Bazel, gde se nalazi «BIS kula» u vabilonskom stilu, bio je mesto gde su se nacisti tokom Drugog svetskog rata sastajali kako bi zmenili ukradeno jevrejsko zlato. «BIS», pored toga, izdaje instrukcije svim ostalim finansijskim institucijama u svetu.

Na trećem nivou vlasti, odmah ispod BIS-a, nalaze se MMF (Međunarodni monetarni fond), čiji su vlasnici, takođe, Rotšildi i Svetska banka. «IRS» (Poreska služba SAD) i slične agencije koje su zadužene za naplatu poreza u drugim zemljama su strukturirane kao strane privatne korporacije MMF-a, a formiraju privatnu strukturu Federalnih rezervi („FRS“) i svih ostalih centralnih banaka. Osnovni cilj je osigurati da ljudi plaćaju porez i uvek ostanu korisnim robovima. Oni su obuzeti samo jednim – porobljavanjem država i njihovog stanovništva preko sistema duga (kredita).

DUG JE MEHANIZAM KONTROLE

Rotšildi prvo zaduže države, a posle im pomažu, ali pod uslovom da se zaduže do krajnjih granica. A onda se pretvarajući da im pomaže, izračunavajući njihov maksimalni nivo duga. Oni, pored toga, garantuju da se dug nikada ne može vratiti kako bi se zemlja održala u ropstvu.

Ovo jača njihovu kontrolu nad zaduženim zemljama. Dug se vraća preko sistema ekploatacije zaposlenih (robovski rad), a takođe dodatno pljačkaju i sve resurse zemlje. Oni ucenjuju šefove ovih zemalja različitim operacijama, poput trgovine maloletnim licima, trgovinom ljudskih organa i pedofilijom. Tako osiguravaju punu integraciju svih pokrenih zemalja kao beznadežnih robova u njihov finansijski sistem, iz koga je nemoguće izaći.

Postoje dva velike banka koja nude zajmove svim zemljama planete, Svetska banka i MMF. Prva od njih je u zajedničkom vlasništvu vodećih bankarskih porodica u svetu. Štaviše, Rotšildi su i ovde na samom vrhu ove piramide, jer su glavni akcionari. Druga banka (MMF) je u privatnom vlasništvu samo Rotšilda. Ova dva velike banka nude zajmove zemljama u razvoju uz kamate i uslove, koje praktično onemogućavaju povraćaj novca, kako bi ovladali stvarnim bogatstvom tih zemalja. Interesuje ih obradivo zemljište, rudna bogatsva i plemeniti metali.

Četvrti nivo njihove vlasti su skoro sve centralne banke na svetu, koje takođe pripadaju porodici Rotšild. Evo nekih od njih: Centralna banka Engleske u gradu Londonu, Vatikanska banka u Rimu i Federalne rezerve u Vašingtonu, okrug Kolumbija, i Evropska centralna banka – ECB u Frankfurtu na Majni. Centralna banka u Londonu dnevno manipuliše cenama zlata. Grad London, Vatikan u Rimu i Vašington, priznati su kao slobodne države. To im garantuje imunitet od bukvalno svega. Shodno tome, svi zaposleni u osnovanim bankarskim institucijama zaštićeni su od krivičnog gonjenja i kontrole.

Njihova vlast, dakle, seže daleko van bankarskih tokova.

Peti nivo njihove vlasti su obične banke, kao i berze, koje formiraju izvršnu granu sistema duga i manipulišu kamatnim stopama.

Stvarna moća Rotšilda proteže se daleko izvan njihovog bankarskog carstva. Oni su takođe stajali iza svih ratova, još od vremena Napoleonove bitke kod Vaterloa. Tada je Natan Rotšild tokom ove bitke 1815. godine manipulisao berzom da bi kupovao i plaćaoo Englesku. Tada je otkrio koliko je i koliko finansirati obe zaraćene strane, što rade do dana današnjeg.

Natan je otkrio da se njegovo bogatstvo povećalo za 6.500 puta u poređenju s onim što je ranije imao, posle propasti berze 1815. godine. U stvari, on je opljačkao Britaniju i, po svim pokazateljima, postao vlasnik većine Engleske. Od tog trenutka njegova porodica, stekla je ogromno bogatstvo o kome nikada nije mogla ni da sanja, postaju i uticajan igrači u vladi. Zapravo počelu su da donose političke odluke, kontrolišući i plaćajući političare. Takođe treba napomenuti da je ova Rotšildova šema bila istorijski važna iz drugih razloga. Pokazala je kako „fabrikovnje“ siromaštva može dovesti do ogromnih finansijskih koristi.

RAT KAO NAJBOLJI BIZNIS

To je i razlog što se svet i dalje nalazi u bespuću beskrajnih ratova. Jer je on veoma koristan ne samo za Rotšilde, već i njihove parazite. Treba znati da dok god postoje dugovovi ovoj zločinačkoj porodici, svet nikada neće doći do faze mira i procvata.

Rotšildi i njihov bankarski kartel finansirao je obe strane gotovo svakog rata, od početka 1815. godine. Ratovi koje su obično započinjali njihovi plaćeni agenti u vladama, koji su često, uz to, bili i u sprezi sa vojskom i tajnim službama konkretnih država, manipulisali su svima njima. Svet je to je koštalo života stotina miliona ljudi – 75 miliona samo u Prvom svetskom ratu. Ono što je omogućilo ovoj kliki da kontroliše vlade i ljude jeste sistem dugova (kredita) koji su im odobreni. Kada ratovi na kraju devastiraju zemlje, kartel im nudi im novac za obnovu. Plaćanje kamate na ove date kredite osigurava da oni ostanu robovi kliki. Budući da klika takođe poseduje kompanije koje se bave proizvodnjom oružja i opreme, oni takođe prodaju svoje oružje, gomilajući ogromne profite, a uz to zahtevajući od vlada da uzimaju još više kredita. Drugim rečima, da „duboka država“ nije htela ratove, njih ne bi ni bili.

DRŽAVE I POJEDINICI POSTAJU KORPORACIJE

Pored ovih zločina, mnogi će biti šokirani kada saznaju da je svaka zemlja i svaka osoba postala korporacija kojom se upravlja iz inostranstva. Konstrukcija je previše složena da bi se objasnila u nekoliko reči. Međutim, važno je napomenuti da prava na eksploatacijuovih na prevaru stvorenih korporacija kontrolišu Britanska kruna i Vatikan. Sa praktične tačke gledišta, da nepomenemo, svi američki predsednici, osim Donalda Trampa, bili su postavljeni od Kabalista. A njihov posao je, ništa drugo, nego da zarađuju za Britansku krunu i Vatikan, koji svake godine dobijaju svoj deo zarade.

NAŠOM PLANETOM UPRAVLJAJU TRI NEZAVISNE SUVERENE DRŽAVE

Britanska kruna tajno vlada svetom, iz nezavisne suverene države poznate kao Grad London. Ova druga kruna čini komitet od 12 banaka, koji je vodi banka Engleske, a koju kontroliše Rotšild! Godine 1815. posle kupovine i plaćanja za Englesku, Natan Mejer Rotšild je dao sledeću izjavu:

«Nije me briga koju će lutku postaviti na tron Engleske kako bi vladala imperijom u kojoj sunce nikada ne zalazi (odnosi se na kolonije koje su bile pod vlašću ove zemlje u Aziji, Afrivi itd. – prim. prev). Čovek koji kontroliše masu novca u Britaniji kontroliše Britansku imperiju. A sada ja kontrolišem taj novac.»

Dinastija Rotšild zaista je na vrhu piramide moći. Oni stoje iza politike nametanja čovečanstvu „Novog svetskog poretka“ i na taj način se aktivno kreću ka punoj i konačnoj dominaciji nad čitavom planetom. Oni stoje iza Evropske unije, evra i Evropske centralne banke. Oni takođe podržavaju ideju Severnoameričke unije i valute Amero, koja će postati nova valuta za ceo američki kontinent. Oni kontrolišu sve tajne službe u svetu, uključujući CIA, Mi-5, Mi-6 i Mosad, dok je njihova privatna vojska NATO, a njihova privatna vlada Ujedinjene nacije.

DUG SE MORA PRVO STVORITI, PRE NEGO ŠTO SE POJAVI DUŽNIČKI NOVAC

Sav novac na svetu zasnovan je na dugu. Prvi dug mora da se stvori kako bi se na njemu moglo zaraditi. Ovo je zapravo protivurečnost u pojmovima, pošto se novac isplaćuje za regulisanje zaduđenosti, što pravi novac čini dužničkim. Istina, dug se ne može koristiti kao novac, osim u svetu koji kontrolišu Rotšildi.

Molimo pročitajte ovaj odlomak još jednomo dok zaista ne shvatite kako su nas ljude prevarili i opljačkali, uzimajući naš teško zarađeni novac. Novac koji se stvora iz naše dragocene energije, a koji se sliva u njihove džepove. Zato što Rotšildi izjednačavaju naš energetski novac sa svojim beskorisnim dugom! Dođite u banku, potpišite ugovor o zajmu i imaćete dug u digitalnom obliku niotkuda. Na taj način stvaraju sav novac u svetu koji se uvek zasniva na dugovima, i zato globalna ekonomija radi na dugovanja.

Međutim, obračunate kamate na kredit, recimo 5 posto, ne stvaraju se iz vašeg duga/ugovora, koji bi trebalo da potiče iz drugog ugovora o zajmu, za koji nije predviđena kamata. U suštini, ovo je isto što i krađa od Petra da bi se platilo Pavlu.

Prihod od kamata dolazi od ljudi u podnožju piramide, tačno do vrha piramide Rotšilda, sa njihovim odabranim bogatim porodicama. Ova plaćanja kamate zavisi i od drugih ugovora, što osigurava produžavanje sistema večnog nedostatka novca. Da bi to rešili, oni nastavljaju da gomilaju ugovore o dugu, pored još većih ranijih ugovora o dugu, a sve da bi pokrili obaveze po dugovima, stvorenim od njiha dužničkih rupama. Širom sveta ovaj sistem isisava realnu vrednost iz novca i resursa. To je ono zbog čega globalni javni dug i dalje raste. U međuvremenu, prihodi od kamata dodaju kapital na vrh piramide. Dopuna prevare sa kamatnim stopama je inflacija, koja dovodi do nove (druge) krađe novca od običnih ljudi. I novac se neprestano kreće ka vrhu, opet, na sam vrh novčano-lopovske piramide. U stvari, kamatne stope uzrokuju većinu naših finansijskih problema.

Šesti nivo vlasti u hijerarhiji piramide čine transnacionalne korporacije. Ove korporacije su odgovorne za održavanje imovine i/ili poslovanja. U suštini, u mnogim slučajevima, one zapravo iskorištavaju resurse i zaposlene. Rotšildi, direktno ili indirektno, poseduju gotovo sve ove transnacionalne korporacije, kao što su: „Coca Cola“, „Monsanto“, „Shell“, „Nestle“, „DuPont“, „P&G“, „Unilever“, „Philips“ itd.

Sedmi ešelon vlasti u strukturi piramide formiraju vlade. Vlade igraju pred njima, plaćajući porez na korišćenje novca. Naime, 13 posto od plaćenog poreza, vraća se direktno u privatni bankarski sistem. Šta je u svakom slučaju korupcija.

Konačno, u osmom ešalonu vlasti, u podnožju piramide nalaze se ljudi, mi koji hranimo Rotšilde na vrhu piramide. Mi se smatramo nižim hraniteljima ili beskorisnim potrošačima hrane. Mi takođe radimo svoj deo posla tako što plaćamo 90 posto kamata, koja se nakon toga usmerava na vrh piramide. Ovako su Rotšildi stvorili svoje bogatstvo, veće od 500 biliona dolara, a kao rezultat mreže koju su izatkali oko nas.

Njihov plan je da u potpunosti preuzmu našu planetu. I u tom smislu Rotšildi su postigli neverovatan uspeh, sakrivši svoje manipulacije od svojih prijatelja-marioneta. Oni vladaju ljudima poput lutki na konopcima i zato su postali najbogatiji vladari i mračni gospodari planete Zemlje.

ROTŠILDI SU SU UVUKLU U KRALJEVSKE PORODICE I ARISTOKRATIJU PREKO SVODNIŠTVA

Sumersko-vabilonsko-hazarske krvne loze, poput Rotšilda, koristile su zvanične brakove i naložnice da bi se infiltrirale u kraljevske i aristokratske porodice.

Nauka o DNK uništila je zavese vremena i otkrila zmiju u ovim ljudima. Oni koji se danas nazivaju „Jevreji“ isti su učenici ovog zlog stvorenja, koje Sveto pismo opisuje kao „onu staru zmiju, đavola“. Od prvih vekova prvog milenijuma Hazari u Istočnoj Evropi bili su poznati kao đavolji, „zmijski narod“. A sada je Izrael priznao da su njegovi ljudi zaista Hazari.

Mnogi političari, satanisti i drugi predstavnici ovog sistema, su pod stalnom kontrolom, kako bi se obezbedila potpuna kontrola nad događajima. Spolja – sa strane koju vidi javnost – oni su sasvim normalni, ali sa određenim informacijama postaju drugačiji. Pokretač postupka kontrole razumaa je nacistički anđeo smrti Jozef Mengele, a koji je pobegao u Sjedinjene Države zahvaljujući rodoslovskim mrežama Arhonata, koji kontrolišu američku obaveštajnu službu i Rimsku crkvu. Želeli su da nastavi genetska istraživanja, kao i istraživanjima kontrole razuma, koje je sprovodio na jevrejskoj deci u koncentracionim logorima. Nacionalne granice nemaju značaj za zločinačku kliku arhonata, one su jedna „globalna porodica“.

Rotšild, jedan od glavnih agenata hazarskog rodoslovlja – Arhonta. On je otkrio osnovni princip moći, uticaja i kontrole nad ljudima, koji se primenjuju u ekonomiji. Ova valuta ili devizni zajmovi imali su potrebnu fasadu vlasti, koja se mogla koristiti da se podstaknu ljudi kako bi se odrekli svog stvarnog bogatstva, a u zamenu za obećanje većeg bogatstva – za razliku od stvarne nadoknade. Ljudi će dati realnu garanciju u zamenu za kredit. Sve po principu «kad se pojavi vlast, ljudi će ti jet uskoro i dati».

Novac – bilo da je to opipljiv komad papira ili broj na ekranu – u suštini je bezvredan, ali hrani naš savremeni svet. Krajnja kontrola novca leži na privatnom kartelu centralnih banaka, Federalnim rezervama, Evropskoj centralnoj banci, Banci Japana, Banci Engleske i tako dalje. Zbog toga je štetan za građane i izuzetno je važno shvatiti kako funkcioniše ova privatna organizacija u senci. Zatim i kakav je krajnji cilj ove privatne organizacije, da li se zaključuje u tome da nas zauvek porobi i gurne u jamu iz koje nikada nećemo izaći. Da bi bolje razumeli važnost zlata, njegovu istoriju i značaj za zločinačku grupu, važno je shvatiti njegovu dominantnu ulogu u ovoj prevarantskoj šemi.

Filip Judžin de Rotšild, jedan od miliona nezvanične braće i sestara, vodio je detaljnu prepisku sa Dejvidom Ajkeom, a u kojoj objašnjava hijerarhiju ove kriminalne grupe:

„U prvom planu su kraljevske porodice Evrope … Princ Filip … vodeći je biološki potomak „reptila“, kako ih Dejvid Ajk naziva. Neposredno ispod njega nalaze se muškarci moje porodične loze (Rotšildi), nešto poput savet ministara, koji je zadužen za logistiku i operacije. Sadašnji monarsi Holandije, Španije, Danske i nekih drugih starih austrijskih plemića (Habsburgovaca) jesu sledeći nivo ove okultne tajne vlasti.“

Koliko još dece i ljudi mora stradati, pre nego što se čovečanstvo probudi i suoči sa stvarnošću i javnom zlom silom koja ih kontroliše, kao i njihovu stvarnost?

Britanska kraljevska porodica, kao i sve kraljevske krvne loze Evrope osnovane su na satanizmu, pedofiliji i manipulisanju okultnim znanjem, duboko zle prakse. Oni su svi zu savezu sa „mračnnjacima“, povezani rodbinski, politički, preko bankarstva, korporacija i medija. Svi su oni deo gigantske mreže pedofilije, satanizma, zavisnosti od droga i ubistava ili su umešani u njih. Ovo je bolesni i prljavi svet Arhonata, obično nazvanih elitama.

Čitav ovaj nered u kojem se nalazimo rezultat je moći, pohlepe i zločina na višim nivoima vlasti Rimske crkve i vlada sveta. Vatikan, CIA i ova zločinačka struktura nisu samo preuzeli kontrolu nad našim monetarnim sistemom od njegovog nastanka, već oni takođe veruju da im je data moć kroz satansko obožavanje i rituale tokom kojih siluju, muče i ubijaju decu, otkuda i potiče termin «Magija novca» i «stvaranje novca iz vazduha». Prema njihovom sistemu verovanja, oni dobijaju moć stvaranja lažnog novca od svojih zlih gospodara u zamenu za porobljavanje čovečanstva i pomaganje u stvaranju pakla na zemlji.

Moramo shvatiti kako da napustimo ovaj sistem koji su oni ispleli oko nas kako bi povratili našu slobodu. Sve veći broj ljudi postaje svestan činjenice da 99 posto svetskog stanovništva kontroliše samo jedan procenat elite. Ali, da li ste znali da jedna porodica, samo jedna porodica Rotšilda vladaju svim, čak i ovim jednim procentom više elite?

Molimo da podelite ove informacije sa svima koje znate. Ako se dovoljno ljudi probudi, mi ćemo dobiti ovu bitku, naša deca i unuci biće nam zahvalni na ovome. Dajte svoj doprinos u borbi tako što ćete deliti ovu poruku i podstaći druge da učine isto.

dal.by

Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here