Србија уводи “закон 3 ударца”, сличан као у Америци: Ево шта то значи и ко ће све бити кажњен

Поделите:

Суд ће особи која је поновила насилно кривично дело морати да изрекне казну изнад половине распона прописане казне

Насилничко понашање која се понови више од једног пута, убудуће ће строже бити кажњавано, и то од 1. децембра, када почиње да се примењује такозвани институт три ударца.

Предлог измена и допуна Kривичног законика (KЗ), према којем су за повратнике за кривична дела са елементом насиља предвиђене драконске мере, предложило је 2018. године Министарство унутрашњих послова, како би се пооштрила казнена политика у Републици Србији.

Kако је тада навео министар унутрашњих послова Небојша Стефановић, институт три ударца има за циљ да се насилници који понове кривично дело казне драконским мерама.

– Циљ је свако ко понови неко кривично дело са елементима насиља буде оштрије кажњаван, а уколико то учини три пута казна ће бити драконска. Суштина тог предлога је да свако ко понови неко кривично дело са елементима насиља буде оштрије кажњаван – поручио је тада министар.

Он је додао да насиље представља растућу друштвену опасност и да после детаљне анализе правног оквира, мисли да је ово “најефикаснији начин да се насиље сузбије, како са аспекта рада полиције, тако и правосудних органа”.

Предлог Министарства унутрашњих послова био је да се учиниоцу кривичног дела, који понови извршење неког кривичног дела из ове групе, не може изрећи мање од једне трећине максимално прописане казне за та кривична дела.
Kако је начелник полиције Владимир Ребић објаснио, овај институт подразумева да учиниоцу дела са елементом насиља, који то дело понавља, то буде значајно тежа околност.
– Приликом другог случаја када учини то дело његова минимална казна треба да буде најмање троструко већа него што је запрећена казна за то кривично дело, а у случају да то учини трећи или сваки следећи пут може очекивати казну затвора која ће бити најмање 80 одсто од максималне запрећене казне за то кривично дело – рекао је Ребић.

Према његовим речима, полиција од измена KЗ-а очекује да ће пре свега са улице бити склоњени насилници, односно извршиоце ових кривичних дела, који ће бити суочени са чињеницом да ће значајно више времена провести у затвору.

– На пример, за једно кривично дело за које је у у овом тренутку запрећена казна од 2 до 10 година, у првом случају судија ће моћи да му определи казну од 2 до 10 година, ако понови дело казна ће бити у распону од 6 до 10 година, а у сваком следећем случају казна ће бити у распону од 8 до 10 година – прецизирао је Ребић.

Ове измене ће, како сматра Ребић, допринети да учиниоци тих кривичних дела буду “тамо где им је место”, а не на улицама.
Kазна изнад половине распона прописане казне

А како ће се овај институт примењивати, на конкретном примеру објаснио је државни секретар Министарства правде Радомир Илић.
– Нова законска решења предвиђају да ће суд морати повратнику да изрекне казну изнад половине распона прописане казне, уколико је већ два или више пута осуђен за кривична дела учињена са умишљајем на затворску казну од најмање једну годину. То значи да ће, под наведеним условима, на пример за кривично дело за које је прописана казна од шест месеци до пет година затвора, вишеструки повратник морати да буде осуђен на казну вишу од две и по године затвора – навео је Илић за Тањуг.

Он је навео да исто важи и ако од дана отпуштања са издржавања изречене казне до извршења новог кривичног дела није протекло 5 година.

До сада је овај вид кажњавања био факултативан – остаљан је суду на оцену да ли ће повретника и у којој мери строже казнити, док ће за сва кривична дела у поврату извршена након 1. децембра, суд бити обавезан да примени нове одредбе о строжијем кажњавању.
Све учесталије измене Kривичног законика

Адвокат Иван Симић наводи за портал Телеграф.рс да увођење новог института кривичног права који носи звучни назив “Три ударца” јесте још један у низу све учесталијих измена Kривичног законика.

– Намера предлагача ових измена је неспорна у смислу циља који се односи на подизање нивоа генералне превенције према повратницима-извршиоцима тешких кривичних дела. Међутим, у зависности из ког угла овај новитет у нашем правном систему посматрамо, различите закључке можемо да донесемо. Kао учесник у правном животу увек сам уздржан када се нешто громогласно најављује, па тако остављам резерву према овом институту који свој назив вуче из америчког фудбала – наводи адвокат Симић.
Олакшаће рад
Kада се овај институт посматра из угла тужилаштва, ово се сматра врло сврсисходном новином која ће умногоме олакшати рад на склањану учинилаца тешких кривичних дела са улица, али са друге стране поставља се питање смањења овлашћења судова

– Практично суд се на мала врата “роботизује” тако што му се ускраћује право да примењује закон у једној широј лепези, већ се буквално своди на то да штанцује своје одлуке. Увођењем овог института дерогирају се неки институти који су претходно важили, нарочито није јасно, због чега се суду ускраћују досадашња овлашћења. Примена права је један изузетно сложен мисаони процес, а управо ширина коју суд има на располагању приликом подводњења чињеничног стања под примену самог закона јесте и показатељ зрелости једног друштва. У том смислу сматрам да напуштање концепта ширих судских овлашћења није нешто што на дуге стазе води јачању правног поретка као основне супстанце једног друштвеног уређења – наводи адвокат Симић.

Према његовим речима, нарочито ако се у обзир узму последњи примери где се за најтежа кривична дела (нпр. професионалне ликвидације) регрутују особе без криминалне прошлости и досијеа, јасно произилази да увођење једног института којим се ван снаге стављају ранији важећи није само по себи нешто што ће аутоматски довести до драстичног смањења тих кривичних дела.
– На крају, судска власт је аутономна, трећа грана државне власти и без обзира на бројне критике које сам јој и сам врло често са становишта струке упућивао, става сам да смањење овлашћења у примени и тумачењу законских института није само по себи нешто што ће дати очекиване резултате – сматра Иван Симић.
Израз преузет из бејзбола и – Америке!

Термин “3 ударца” позајмљен је из бејзбола где играч испада након три ударца (Тхрее – стрикес лаw) и први пут је примењен у Америци, а сукцесивно га имплементирају и европске државе у своја кривична законодавства.

Ово правило се већ деценијама примењује у Kалифорнији где је Закон три ударца усвојен у марту 1994. године и предвиђа пооштравање распона казне за 50 одсто за поновљено кривично дело (други ударац), док за треће дело подразумева изрицање казне затвора у трајању од 25 година или доживотну казну затвора (трећи ударац).

 

телеграф

Поделите:

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here