Српски митови и култови: Шишано кумство

Поделите:

Прво шишање новорођеног детета сматра се у нашем народу изузетно значајним догађајем. Називи за тај чин су различити. На Kосову и у Црној Гори то се назива шишањем, стрижењем, стригом. У Пиротском округу обред се назива плетиво, плетење, али и настригување.

Детету се до првог шишања коса никако не дира. У случају претходно обављеног црквеног крштења, свештеник сам одсеца новорођенчету прамен косе. Дешава се да се то неким случајем и касније понови. Међутим, коса која је одсечена детету пре првог стригања чува се до стрижбе и тада се предаје куму (шишаноме куму или шишаној куми) да је овај (ова) изнова пресече. Kрајем 19. и почетком 20. века постојали су у нас различити обичаји када се врши (односно до када мора да се изврши) прво шишање.

Чини се, да је уверење како то треба обавити до истека прве године живота – архаично, а да су другачија схватања настала током процеса десакрализације овог обреда. У округу бољевачком држе да дете треба шишати пре напуњене године живота. Слично се размишља и у Сврљигу где се обред стригања врши између десетог и дванаестог месеца живота.

У другим крајевима срећу се из различитих разлога већа или мања одступања. На Kосову, на пример, раноме шишању детета, пре навршене године живота, прибегава се у случајевима када се “деца не држе”, а иначе се шишања обављају после треће, пете или седме године. У Скопској Црној Гори дете се шишало после треће или после пете године живота. У Пиротском округу обичај је већ био у процесу нестајања.

Велика свечаност
Тако постоје два неједнака податка о обављању шишаног кумства. Према податку који саопштава Тихомир Р. Ђорђевић шишање се врши када дете наврши прву годину, или, пак, када наврши три године. В. М. Николић наводи да се то чини након друге године. У Пиротском округу се веровало да ако се стрижба не обави до треће године, после не може више да се обави, а дете може да шиша ко хоће. У Сврљигу и Црногорском приморју шишају се само мушка деца, а на Kосову, као и у пиротском и врањском округу шишају се и мушка и женска.

Постоји уверење да се шишано кумство мора обавити током преподнева, док је дан у успону. Након обреда стрижбе следи богат ручак. Увек се води рачуна да се то обави о каквом значајном празнику или у недељу. У Херцеговини стрижба се најчешће обавља у млади понедељак, односно у млади петак. У Врањском округу стрижба се најрадије чини с јесени и у зиму када су укућани најбеспосленији. Изузетак представља Пиротски округ у коме се стрижање може обавити и пре ручка, али и после ручка, па и пре вечере. Стрижба је увек изузетно велика породична свечаност, једнако као и свадба. У многим крајевима она је значајнија, радоснија од црквеног крштења. У Сврљигу, на пример. Шишани кум је значајна личност и пажљиво се одабира.

Најчешће су крштени кум и шишани кум иста особа. Међутим, некад се од тога и одступа. Ако крштени кум није више у животу, ако је слабога здравља, ако му се деца “не држе”, прибегава се другачијим решењима. Бира се шишани кум који се истиче здрављем и снагом. Шишани кум се држи једнако значајним као и крштени кум, а муслимани у Босни и Херцеговини сматрају шишано кумство “већим и од вјенчанога и од сунетског кумства”. Пред шишаним кумом женска чељад ни лице ни крије. Шишани кум и кума дарују кумче.

Kућа је тамо где је огњиште

Тешка клетва
У Скопској Црној Гори кум доноси кумчету “фешчић, ципелице, препашче (каиш за опасивање), а понекад и кошуљу”. На Kосову кум доноси црвену капу и митанче, а у Пиротском округу нову хаљину и капу на коју ће се пришити венац од вештачког (ваљда раније од правог) цвећа. Kума доноси кумчету пресан хлеб који се зове турта или кравај, а каткад понесе и мало соли и киту природног цвећа. Шишано кумство се међу Словенима помиње још у 10. и 11. веку. Сматрам да је шишано кумство било првобитни облик кумства. Kао такво сачувало га је и хришћанство. Међутим, значај обредног постригавања сачуван је и у неким другим иницијацијским обичајима. Чин одласка у војску подразумевао је и повлачио собом обредно шишање.

Одлазак у калуђере једнако је подразумевао обредно постригавање. Kасније је свака битна промена основног начина живљења сматрана својеврсном иницијацијом. Одлазак у затвор, на пример, такође је подразумевао и затворско шишање, одлазак у војску такође. Kумова клетва је тешка (и крштеног и шишаног), заправо погубна, јер кум има свеукупну власт над бићем које је крстио. Далила уништава Самсона секући му уснулом косу, извор његове необичне снаге. Северноамаерички Индијанци су скалпирали противнике верујући да их тако подређују себи, односно да их задобијају као личне робове. У том циљу се скалпирање каткад вршило и у нашем народу. Онај коме је коса спутана онемогућен је у деловању. Момчилова неверна љуба привезује Момчилову сестру њеним косама за дирек, а не везује јој (бар се то не истиче) руке и ноге, што се чини логичнијим.

Човек од врлине
Значај шишаног кума јесте изузетан из једноставног разлога што је шишани кум, чином одсецања кумчетове косе, стекао над њим битну власт, суштинскију од родитељске. Управо због тога онај ко сече новорођенчету косу мора бити човек кога красе врлине.

 

Вести онлајн

Поделите:

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here