Шта доносе измене Кривичног законика: Доживотну робију, напад на адвоката, оштрије казне

Поделите:

Министарство правде објавило је данас Нацрт измена и допуна Кривичног законика које предвиђају, поред осталог, увођење доживотног затвора у казнени систем Србије, као и ново кривично дело напад на адвоката, а регулишу и санкционисање припремања тешког убиства.

Изменама и допунама које су у целости објављене на сајту Министарства правде предвиђен је нови систем строгог кажњавања повратника у кривичним делима са елементима насиља, строже кажњавање дилера дроге, као и друге новине и прецизирања.

Доживотни затвор треба у потпуности да замени постојећу најтежу казну затвора у трајању од 30 до 40 година, будући да нема разлога да обе казне постоје истовремено.

То значи да ће, уколико ова решења буду усвојена у Скупштини, поред предлога фондације „Тијана Јурић“ да се казна доживотног затвора изриче за најтеже облике кривичних дела тешко убиство, силовање, обљуба над немоћним лицем и обљуба над дететом, када су извршена према детету, малолетном лицу, бременитој жени и немоћном лицу, доживотни затвор моћи ће да се изрекне и за сва друга кривична дела за која је према важећем законском решењу прописан затвор од 30 до 40 година.

Та дела су: убиство представника највиших државних органа, тешка дела против уставног уређења и безбедности Србије, удруживање ради вршења кривичних дела (геноцид, злочин против човечности, ратни злочин против цивилног становништва, ратни злочин против рањеника и болесника, ратни злочин против ратних заробљеника, употреба недозвољених средстава борбе, противправно убијање и рањавање непријатеља (Члан 378. ст. 3. и 4. КЗ), агресивни рат (Члан 386. став 2. КЗ), тероризам (Члан 391. став 4. КЗ), употреба смртоносне направе (Члан 391в став 3. КЗ), уништење и оштећење нуклеарног објекта (Члан 391г став 3. КЗ), и угрожавање лица под међународном заштитом (Члан 392. став 3. КЗ).

Према решењима, доживотни затвор не може бити изречен особи која није напунила 21 годину живота.

Условни отпуст са издржавања казне доживотног затвора моћи ће да добије осуђени који је издржао 27 година у затвору, али не и за дела из предлога фондације „Тијана Јурић“.

Поред увођења доживотног затвора, Нацрт закона предвиђа и значајну новину која се тиче прописивања правила за строже кажњавање учинилаца кривичних дела када су у питању повратници, односно вишеструки повратници, наводи се у образложењу Нацрта закона.

Припрема убиства дефинисана је као нови став за кривично дело тешко убиство и гласи: „ко набавља или оспособљава средства за извршење кривичног дела из става 1 овог члана или отклања препреке за његово извршење или са другим договара, планира или организује његово извршење или предузме другу радњу којом се стварају услови за његово непосредно извршење, казниће се затвором од једне до пет година“, пренео је Танјуг.

Како се додаје у образложењу, један од разлога за доношење измена и допуна Кривичног законика јесте резултат потребе за потпуним усаглашавањем домаћег кривичног законодавства са Препоруком бр. 5 ФАТФ — међувладиног тела које поставља глобалне стандарде у области борбе против прања новца и финансирања тероризма.

sputnik

Поделите:

1 коментар

  1. НЕПРАВЕДНО, НЕПРАВИЧНО И НЕХУМАНО! — То није нормално. По чему је живот адвоката важнији од рудара или неког академика. Ако су “оштрије казен само за напад на адвокате”, то значуи да су адвокати нарочита врста људи и да је њихов живот важнији од живота било ког радника и академика. То није ни правично, ни праведно ни хумано. За напад на рудара, инжењера, адвоката и било ког сељака живот се мора једнако вредновати и казна за угрожавање живота свих њих мора бити иста. Све друго је неморално, неправедно и неправично, па и дубоко нехумано према онима који нису адвокати.

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here