Stvarna reforma ili krečenje evropske čekaonice

Podelite:

Pošto je Francuska pre par dana izašla sa nezvaničnim dokumentom (non-paper) o reviziji metoda pregovaranja o pristupanju Evropskoj uniji, u prilici smo da nastavimo tamo gde smo stali u našem prethodnom prilogu (vid. ovde). Na neki način E. Makron je održao reč, pošto je više puta govorio o potrebi reformisanja Unije kao preduslovu njenog proširenja. Budući da je u datim uslovima proširenje za Uniju postalo nemoguće, francuski predsednik sada daje predlog za reformisanje dosadašnje politike proširenja EU. U dokumentu se govori o „postepenom pridruživanju (association) kao reformskim koracima ka procesu pristupanja (accession)“. (U nedostatku osnovnog teksta dokumenta, koristimo opširan prikaz iz EUobserver-a).

Ovaj predlog kao da ponovo vraća zemlje kandidate u fazu pridruživanja, što je za njegove autore bliže stvarnosti nego pristupanje s obzirom na dva važna razloga: prvi, EU se zadugo neće širiti; drugo, zemlje kandidati su daleko od ispunjenosti uslova za pristupanje. Doduše, dokument sadrži stav o stupanju u punopravno članstvo EU kao „krajnjem cilju“, ali cilj se sada gubi u dalekoj budućnosti, tako da je krajnje nerealno da se izmeđi EU i država kandidata vode pregovori o pristupanju, kao do sada.

Kada je reč o „postepenom pridruživanju“, predlog vidi „sedam koraka“ koji pojedinačno omogućavaju pristup selektivnim programima i fondovima EU. Reč je zapravo o pregovaračkim oblastima čiji uspešan završetak sukcesivno omogućava nešto što bismo slobodno mogli da nazovemo poseban status države kandidata u relaciji prema Uniji. Dakle, u pojedinačnim oblastima, koje ćemo u nastavku nabrojati, države-partneri mogu da uživaju pogodnosti slične članicama EU. U dokumentu se izričito pominju samo „programi i fondovi EU“. Za sada se samo može pretpostaviti šta bi to značilo – recimo, obaveza regulasanja date oblasti kao da ste država članica i pravo korišćenja fondova EU predviđenih za materijalno stimulisanje razvoja te oblasti.

Reč je o sledećim oblastima pridruživanja: 1) vladavina prava i osnovna prava, 2) obrazovanje i nauka (istraživanje), 3) zapošljavanje i socijalna politika, 4) finansije, 5) zajedničko tržište, poljoprivreda i ribarstvo, 6) spoljni poslovi, 7) ostalo. Prvo što pada u oči jeste znatno manji broj oblasti prilagođavanja nego što je  danas tzv. pregovaračkih poglavlja (35). Može biti reči i o prividu, jer ne znamo tačno šta se krije u ovako formulisanim oblastima. Ali, utisak uprošćavanja je ubedljiv. Ako je ovaj utisak blizak samoj zamisli, onda imamo posla sa projekcijom procesa koji ne vodi direktno završnoj fazi pristupanja, već samo realnoj budućnosti pridruživanja. To bi bio doprinos političkoj prozračnosti samog procesa, gde bi države koje pregovaraju imale šanse za parcijalne ciljeve integracije, one koje mogu i žele da ostvare. Tu se otvara mogućnost izbora za njih, saglasna njihovim potrebama i slobodnim političkim preferencijama. No, videćemo kako će dokument izgledati u višoj fazi izrade. Za sada, u fazi njegovog načelnog nivoa, koncept liči na neku vrstu diferenciranog pridruživanja, onog koji se razlikuje od zemlje do zemlje i od oblasti do oblasti.

To što dokument ostaje pri načelima rigoroznih uslova i reverzibilnosti u ovakvom njegovom izdanju lakše će se tumačiti i biti lišeno one političke proizvoljnosti koju karakteriše sadašnji proces. Recimo, u Pregovaračkom okviru EU za pregovore o pristupanju Srbije stoji (u tački 20) politički rastegljiva odredba: „Po svojoj prirodi, pregovori predstavljaju proces koji nema tačno utvrđeno trajanje i čiji ishod ne može da se unapred garantuje“. Ako se uvede mogućnost zaključivanja i primene sporazuma o svakoj od navedenih oblasti, ovakve političke pretnje opšteg tipa mogle bi biti otklonjene. Koliko god uslovi bili teški, a mač reverzibilnosti stajao iznad svake pregovaračke faze, državama partnerima ipak bi bile u izgledu bar neke oblasti integrisanosti.

Tako to izgleda danas, posle susreta sa još prilično uopštenim tekstom. Još ne znamo za detalje u kojima se obično đavo krije, pa i ona sedma oblast (tzv. ostala pitanja) dovoljna je Srbiji da se u ovoj stvari pribojava i od guštera.

Vremenska dimenzija ovog projekta jako je neizvesna. Njega na postojećem idejnom planu treba da usvoji Savet ministara opštih poslova i to jednoglasno, za šta će biti potrebno srazmerno mnogo vremena. Potom bi Komisija trebalo da izradi dokument sa detaljnim planom, koji bi potom bio (takođe jednoglasno) usvojen na Evropskom savetu. U današnjem dokumentu ovaj završni čin predviđa se za majski samit iduće godine. Izuzetno optimistički!

Šta sada preostaje Srbiji. (Za druge države kandidate nisam ni pozvan ni zainteresovan da dajem komentar). Da li da čeka da se sve uredi (najbrže do maja iduće godine) i da se, kao i do sada, zemlja podredi zapovesti, ili da ide događajima u susret. Iako se to od ove vlasti ne može očekivati, tvrdim da je bolje događajima ići u susret. To bi značilo da se naglasak stavi na aktivnu podršku ideji o reviziji načina i postupka pregovaranja imajući u vidu isključivo bilateralnu dimenziju. U narednom periodu ne treba trošiti vreme na pripremu novih pregovaračkih poglavlja, već znanje, energiju i političku pamet usmeriti na što više podstreka Uniji za reformu ovog procesa. Podstreci bi se zasnivali na jasnim analizama slabih tačaka tekućeg procesa bez ustezanja od kritike i samokritike. Uz puno razumevanje nemogućnosti Unije da se u ovakvim uslovima širi, treba naglasiti i neophodnost da ona razume potrebu Srbije da vodi svoju politiku budućnosti u kojoj ima dovoljno mesta za mnoge integracione aktivnosti od obostranog interesa. Potrebno je napraviti i nekoliko pilot projekata koji bi služili kao primer novoj praksi diferenciranog pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Tako bi se Srbija pokazala kao ozbiljan partner Uniji, a i, što je još važnije – ozbiljna država.

Neka svako za sebe proceni kolike su šanse za ovo. Lično cenim da su izuzetno minimalne, ali i kao takve dovoljne da im se posveti pažnja

srbijasvet.wordpress.com

Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here