Тајни сусрет Мила Ђукановића и Цанета Суботића у Подгорици!

Поделите:

Су­бо­тић и Ђу­ка­но­вић сло­ве за бли­ске при­ја­те­ље, а обојица су били глав­ни ак­те­ри “ду­ван­ске афе­ре” и ита­ли­јан­ске вла­сти сум­њи­чи­ле су их за шверц ци­га­ре­та то­ком де­ве­де­се­тих го­ди­на. Ђу­ка­но­вић се због по­ве­за­но­сти са швер­цом ци­га­ре­та на­шао на ме­ти ита­ли­јан­ског ту­жи­ла­штва, а од суд­ског по­ступ­ка у Ита­ли­ји се од­у­ста­ло против њега јер га је шти­тио др­жав­нич­ки иму­ни­тет

Контроверзни бизнисмен и дугогодишње лице са потјернице Станко Цане Суботић боравио је у Подгорици, гдје је имао сусрет у четири ока са предсједником Црне Горе Милом Ђукановићем, открива портал Борба.

Састанку је, како је потврђено овом порталу, у безбједносним круговима присуствовала још једна особа, али идентитет није саопштен.

Суботић је стигао у Подгорицу приватним авионом, након сусрета вратио се у Женеву.

Спекулише се да је његова изненадна посјета повезана са најавом повратка руског олигарха Олега Дерипске, о чему је Борба ексклузивна писала.

Суботић се и прошлог љета у Подгорици срео са предсједником Црне Горе Милом Ђукановићем и бившим амбасадором Палестине у Црној Гори Адхамом Абом Мадалалом.

Су­бо­тић и Ђу­ка­но­вић сло­ве за бли­ске при­ја­те­ље, а обојица су били глав­ни ак­те­ри “ду­ван­ске афе­ре” и ита­ли­јан­ске вла­сти сум­њи­чи­ле су их за шверц ци­га­ре­та то­ком де­ве­де­се­тих го­ди­на. Ђу­ка­но­вић се због по­ве­за­но­сти са швер­цом ци­га­ре­та на­шао на ме­ти ита­ли­јан­ског ту­жи­ла­штва, а од суд­ског по­ступ­ка у Ита­ли­ји се од­у­ста­ло против њега, јер га је шти­тио др­жав­нич­ки иму­ни­тет.

Ту­жи­ла­штво је од­у­ста­ло и од оп­ту­жби про­тив Стан­ка Су­бо­ти­ћа, оцје­њу­ју­ћи да у при­ку­пље­ној до­ку­мен­та­ци­ји не­ма до­вољ­но дока­за, а оп­ту­жби је у ма­ју 2010. го­ди­не осло­бо­ђен и Ми­ро­слав Ива­ни­ше­вић, не­ка­да­шњи ми­ни­стар фи­нан­си­ја у Вла­ди Цр­не Го­ре.

IN4S

 

Поделите:

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here