Tajni susret Mila Đukanovića i Caneta Subotića u Podgorici!

Podelite:

Su­bo­tić i Đu­ka­no­vić slo­ve za bli­ske pri­ja­te­lje, a obojica su bili glav­ni ak­te­ri “du­van­ske afe­re” i ita­li­jan­ske vla­sti sum­nji­či­le su ih za šverc ci­ga­re­ta to­kom de­ve­de­se­tih go­di­na. Đu­ka­no­vić se zbog po­ve­za­no­sti sa šver­com ci­ga­re­ta na­šao na me­ti ita­li­jan­skog tu­ži­la­štva, a od sud­skog po­stup­ka u Ita­li­ji se od­u­sta­lo protiv njega jer ga je šti­tio dr­žav­nič­ki imu­ni­tet

Kontroverzni biznismen i dugogodišnje lice sa potjernice Stanko Cane Subotić boravio je u Podgorici, gdje je imao susret u četiri oka sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, otkriva portal Borba.

Sastanku je, kako je potvrđeno ovom portalu, u bezbjednosnim krugovima prisustvovala još jedna osoba, ali identitet nije saopšten.

Subotić je stigao u Podgoricu privatnim avionom, nakon susreta vratio se u Ženevu.

Spekuliše se da je njegova iznenadna posjeta povezana sa najavom povratka ruskog oligarha Olega Deripske, o čemu je Borba ekskluzivna pisala.

Subotić se i prošlog ljeta u Podgorici sreo sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i bivšim ambasadorom Palestine u Crnoj Gori Adhamom Abom Madalalom.

Su­bo­tić i Đu­ka­no­vić slo­ve za bli­ske pri­ja­te­lje, a obojica su bili glav­ni ak­te­ri “du­van­ske afe­re” i ita­li­jan­ske vla­sti sum­nji­či­le su ih za šverc ci­ga­re­ta to­kom de­ve­de­se­tih go­di­na. Đu­ka­no­vić se zbog po­ve­za­no­sti sa šver­com ci­ga­re­ta na­šao na me­ti ita­li­jan­skog tu­ži­la­štva, a od sud­skog po­stup­ka u Ita­li­ji se od­u­sta­lo protiv njega, jer ga je šti­tio dr­žav­nič­ki imu­ni­tet.

Tu­ži­la­štvo je od­u­sta­lo i od op­tu­žbi pro­tiv Stan­ka Su­bo­ti­ća, ocje­nju­ju­ći da u pri­ku­plje­noj do­ku­men­ta­ci­ji ne­ma do­volj­no doka­za, a op­tu­žbi je u ma­ju 2010. go­di­ne oslo­bo­đen i Mi­ro­slav Iva­ni­še­vić, ne­ka­da­šnji mi­ni­star fi­nan­si­ja u Vla­di Cr­ne Go­re.

IN4S

 

Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here