Upozorenje na sedam činija Apokalipse: „PAKAO NA ZEMLJI“

Podelite:

Nemoguće je ignorisati realnost širokih, koordinisanih pokušaja da se uništi naša divna, plava orbita, koja se zove planeta Zemlja. Globalisti su pakleno spremni da unište čitavu biosferu kako bi sprečili da bude dom za ljudski rod.

Zlato i srebro bi možda bila najbolja zaštita za finansijski i ekonomski pad, ako ne i krah, i to dok građani i finansijske institucije rade na zaštiti svoje imovine.

Opasnost za čitav ljudski rod i opšta smernica među zaverenicima jeste satanizam koji se sprovodi od strane zapadne elite, a koji se postepeno otkriva kroz njihovu pedofiliju i rituale žrtvovanja dece. Njihovi simboli se nalaze u korporacijskim logo simbolima, od “Proctor & Gamble” do HSBC banke, i šire od toga.

„Sedam činija smrti i zaraza“ su centralna tema „Agende-21 Globalnog Plana Genocida“. Globalni igrači uključuju Bill Gates-a iz Microsoft, George Soros-a, i kompanije kao što su Halliburton i Monsanto, između ostalih. Oni imaju svoj operativni srž u velikim bankama i energetskim firmama.

Globalisti se nadaju da će uništenjem ekonomskih osnovica, uvesti Globalnu fašističku državu, preoteti svu političku moć suverenih država i svesti individualna lica na vazalne kmetove, a države u jedan ogroman koncentracioni kamp.

Ova opasnost po ljudski rod postoji, živa je, nastupa i mora biti prekinuta. Populistički pokreti moraju još više da se ukorene.

Bankarska kabala stoji iza globalističkog pokreta i zločina koji su počinjeni protiv čovečanstva. Njihovi krvoločni prestupi prevazilaze ratne zločine i zalaze u genocid ljudskog roda.

Globalisti su poslednjih 30 godina radili vrlo ažurno da proizvedu pakao na zemlji, gde im je cilj služenje sotoni.

 „SEDAM ČINIJA SMRTI I ZARAZA“ – TRENUTNA OPASNOST

 1) Trovanje VAZDUHA sa hemikalijama, projekat koji je uveden od bankarske dinastije Rockefeller, i koji je u bliskoj vezi sa Agendom-21, gde se vazduh puni česticama benzina i aluminijuma. Prvi od navedena dva je čisti otrov. Druga od navedena dva proizvodi Alzejmerovu i Parkinsonovu bolest. Paravan za širenje ovih bolesti je „globalno otopljenje“, masovna prevara bankarske kabale, kako bi se uvela svetska karbonska taksa (odnosno kako bi se opravdalo trovanje vazduha).

2) Trovanje VODE od strane Halliburtona, a primenom fraking (fracking) bušenja, kada se toksične hemikalije unose u vodu (napomena: „fraking“ je potraga za zemnim gasom, kada se primenjuje i vertikalno i horizontalno bušenje ubrizgavanjem vode i hemikalija na određeno područje, stvaranje pritiska i potiskivanje zemnog gasa ka površini. Vlada SAD je pod Obamom pokušala da izvrši pritisak na Evropsku uniju da prekine kupovinu ruskog gasa, nudeći gas koji se dobija pomoću „fraking“. Međutim, od tog pokušaja ništa nije bilo, jer su troškovi bili enormni; za svaki dolar profita od prodaje gasa, moralo se uložiti dva dolara radi podmirivanje troškova. Rezultati „fraking-a“ su trovanje vazduha i vode u područjima gde je vršeno, a čak i povećanje broja zemljotresa). U opticaju su glasine da je Halliburton inficirao Pacifik, tako što je sistematično deponovao radioaktivni cesium pokraj kalifornijske obale.

3) Trovanje HRANE od strane Monsanto s njihovom GMO (genetski modifikovanom hranom, čije se seme, primera radi, sada seje u Ukrajini, dok je Rusija isto zabranila). U opticaju su glasine da je GMO hrana složen sistem za prenos virusa, gde je cilj stvaranje neplodnosti kod ljudskih bića. Pesticidi koje proizvodi Monsanto su povezani sa masovnim umorstvom pčela na globalnom nivou. Sama kompanija je zaštićena zakonima u Evropi i SAD.

4) Trovanje NOVCA od strane Federalnih rezervi SAD (Centralna banka SAD, koja je pod kontrolom privatnih bankara) primenom “Quantitative Easing” (masovnim štampanjem dolara bez pokrića, a ujedno pljačkom poreskih prihoda radi podmirivanja gubitaka banaka). Globalna reakcija je bila ta da se američki dolar pošalje u „penziju“, a ujedno i brisanjem iz upotrebe (zemlje u svetu  sada počinju da koriste domaće valute za bilateralnu trgovinu).

5) Trovanjem putem VAKCINA tako što se u iste ubrizgavaju bolesti koje su same vakcine trebale da spreče, uz dodatke kao što su živa, formaldelhajd, čak i pesticidi). U poslednjim izveštajima otkriveno je da vakcine sadrže suzbijače za imune sisteme, što pospešuje širenje raka. Zakoni koje je usvojio Kongres SAD zabranjuju isplatu bilo kakve odštete licima čije je zdravlje oštećeno vakcinama.

6) Trovanje EKONOMIJA pomoću bezbrojnih ratova, lažnim povodima za borbu protiv terorizma, kao i promovisanjem obojenih revolucija kroz lažne izgovore. Glavni motiv je prekid isporuke ruskih energenata u Evropu – što je dovelo do rata u Ukrajini – i prekid isporuke iranskog gasa u Evropu, što je za rezultat dovelo do rata u Siriji. Čitav sistem de-industrijalizacije kao i globalizacije lanaca ekonomskog snabdevanja  je od suštinskog značaja za uništenje ekonomija. Sam eksperiment zvan „Evropska unija“ je osmišljen radi uništenja ekonomija evropskih država, a kroz gašenje nacionalnih valuta i stvaranjem ekonomskih nestabilnosti.

7) Trovanje DRUŠTAVA kroz priliv imigranata sa Bliskog istoka, koji je u potpunosti pospešen od strane vođa zapadne elite, gde se nacionalni zakoni zaobilaze (napomena: analitičari su izneli podatak da su samo 5 % pristiglih „izbeglica“ u Evropu zaista izbeglice, dok su preostali 95 % nezaposleni sa Bliskog istoka, Azije i Afrike, gde je populacija tokom  poslednjih 100 godina uvećana 10 puta. Nezaposlenima se daje status „izbeglica“, i oni za cilj imaju finansijsko i ekonomsko iscrpljivanje Evrope i stvaranje socijalnih, verskih i etničkih sukoba). Sva imigraciona procedura se zaobilazi, i to sa službenim blagoslovom. Dolazak „izbeglica“ u Evropu se finansira od strane Vlade SAD kao i od strane nevladinih organizacija pod kontrolom Soroša i njegove Fondacije, ali su obaveštajne službe Austrije otkrile povezanosti. Ova kritična situacija je usklađena sa planom “Pike Cabal” iz 1900. godine, gde je cilj isprovociranje Trećeg svetskog rata kroz sukob Hrišćanstva i Islama (napomena: Albert Pike je bio Iluminat, pripadnik masonskog vrha. Iluminati su za cilj imali uništenje suverenih država, religija i stvaranje svetske vlade. Cilj je takođe uništenje homogenih etničkih grupacija – nacija – i stvaranje heterogenih, radi permanentnih sukoba. Oba svetska rata su isprovocirana i finansirana mahom od privatnih bankara i masonerije, dok je Boljševička revolucija u Rusiji 1917. godine  organizovana i finansirana od strane bankara u Londonu i Njujorku, gde je cilj bio uništenje i razbijanje carske Rusije, ne samo radi pljačke i smanjenja ruske populacije, već i radi olakšanja stvaranja same svetske vlade i novog svetskog poretka, odnosno globalne imperije pod kontrolom privatnih bankara i masonerije).

Trovanje društva kroz promociju homoseksualizma i transrodnih pokreta je takođe u opticaju (razbijanjem porodice, razbija se i država, a primer toga se može videti u Švedskoj masovnom promovisanju homoseksualizma i feminizma. Nemačka je primer kako se država uništava prilivom „izbeglica“ i mešanjem etničkih grupacija radi stvaranja finansijskih, ekonomskih, socijalnih, verskih i etničkih sukoba; Vlada Nemačke je priznala da je primila jedan milion izbeglica, dok analitičari pominju cifru od dva miliona. Analitičari upozoravju da se ka Evropi sprema dolazak još 8 do 10 miliona dodatnih „izbegica“).

 LIČNI I FINANSIJSKI ZAŠTITNI ŠTIT

 Uvek je mudro spremiti se za vanredne situacije. Ljudi treba da obezbede zalihe vode, suve hrane, konzervirane hrane, obuće, vitamina, medicinskih zaliha, i mnogo toga još. Oni takođe treba da povuku sve vrednosne papire iz privatnih finansijskih uloga.

Najbolje je prodati ono što velike banke promovišu, naime akcije i obveznice. Ukoliko, odnosno kada velike banke bankrotiraju, njihovo finansijsko izbavljivanje će predstavljati opasnost za lične uloge (privatni finansijski ulozi će se koristiti za spašavanje banaka).

Najbolje je kupovati ono što su centralne banke, kao i velike banke potiskivale, a to je zlato i srebro, i to u obliku poluga i kovanica. Ovo su jako opasna vremena, i ona će verovatno postati još gora.

NOVI „DOLAR USRANKO“ I UVOĐENJE ZLATNE OSNOVICE

Tokom vremena, očekujte odbijanje istočnih država da prihvate vrednosne papire Ministarstva finansija SAD. Vlada SAD ne može da nastavi sa nebrigom i golemim kršenjem međunarodnog prava na bezbroj međunarodnih „frontova“. Ova kršenja su navela BRICS države i njihove saveznike da ishitre uvođenje raznih platežnih valuta koje nisu zasnovane na dolarsku osnovicu, dok su istovremeno preduzeli korake za povratak valuta na zlatnu osnovicu.

Novi „dolar usranko“ će se pojaviti kako bi obezbedio nastavak važnih uvoza neophodnih za ekonomiju SAD. Biće mu data uvodna devalvacija od 30 %, a posle toga još puno dodatnih devalvacija. Novi dolar će doživeti pad na svim stranim poljima, dok će Vlada SAD biti primorana da reaguje na odbijanje stranih pomorskih luka da prihvate vrednosne papire Ministarstva finansija SAD.

Vlada SAD se sada našla na klizajućem putu koji vodi ka trećem svetu. Jedina alternativa Vladi SAD jeste da pozajmi velike količine zlata od Kine (10.000 tona) kako bi bila u stanju da efikasno uvede valutu sa zlatnom podlogom.

Međutim, čak i ako bi Vlada SAD bila u mogućnosti da obezbedi tako veliku količinu zlata, SAD bi bile ranjive sa godišnjim trgovinskim deficitom od 550 milijardi dolara. Otplata tog duga za samo jednu godinu bi iscrplo vrednost pozajmljenog zlata, a to bi iznosilo 420 milijardi dolara.

Sjedinjene Američke Države su zaista upale u zamku ekonomskog neizbavljivanja, sa neadekvatnom industrijom i ogromnim nerešenim trgovačkim deficitom (napomena: čak je i Donald Trump otvoreno izneo da je u SAD zatvoreno 60.000 fabrika).

Nemogućnost da se uvede valuta sa zlatnom podlogom, zajedno sa adekvatnom industrijskom osnovicom, će značiti da će se SAD suočiti sa jednom velikom, gadnom valutnom krizom. Bilo kakva nova valuta, čak i sa zlatnom podlogom, bi bila predmet serije devalvacija zbog ogromnog trgovinskog deficita. Rezultat bi bila jedna velika, moćna, bolna inflacija u cenama kroz uvozni front. Efekat bi bio da se preokrene jedna generacija izvozne inflacije od strane SAD, i to ka samim SAD.

Čitava ekonomija SAD be otišla u nizvodnu spiralu sa visokim cenama, nedostatkom snabdevanja i socijalnim nemirima. Međutim, rast u cenama bi došao od valutne krize, a ne toliko od hiper monetarne inflacije.

Za vreme krize koja će naići, cena zlata će naći svoju pravu vrednost od 5.000 do 10.000 dolara po unci. Nakon toga cena će skočiti još više, i to dok potražuje ekvilibrijum u novom svetu gde će zlato služiti kao globalni posrednik u trgovini, bankarstvu i valutama (aluzija na rusku rublju i kineski juan, valute sa budućom zlatnom osnovicom).

Napomena: dr Jim Willie je doktor statistike, koji ima prebivalište u Kostariki, i koji je na Internetu dobro poznat kao analitičar. U svom pretposlednjem audio intervju-u, potvrdio je da je napad na Svetski trgovinski centar u Njujorku 2001. godine bio organizovan od strane CIA-e, što je ujedno bila i jedna od najvećih bankarskih pljački u istoriji sveta, kada je iz Svetskog trgovinskog centra odneto 100 milijardi dolara u zlatnim polugama, 100 milijardi dolara u dijamantima i 100 milijardi dolara u bankarskim obveznicama. Napad je iskorišćen radi lažnih optužbi protiv Avganistana i Iraka. Avganistan je napadnut zbog heroina, gde je Vojska SAD dobila zadatak da čuva plantaže popi biljaka, neophodnih za proizvodnju heroina, koji se u Evropu uvozi preko takozvane „Republike Kosovo“. Najveći korisnici šverca heroina su kriminalni sindikat porodice Buš, koja od kriminalnih radnji ima porodično bogatstvo od 7 biliona dolara, kao i glavne američke banke, koje sa profitima od prodaje heroina kao i štampanjem dolara bez pokrića u iznosu od jednog biliona dolara godišnje, se spašavaju od bankrota.

U ličnoj korespondenciji sa prevodiocem ovog teksta, dr Jim Willie je potvrdio da je Ekonomska unija predodređena na ekonomsku propast i unutrašnje sukobe, dok će priliv „izbeglica“ sa Bliskog istoka samo prepoloviti vreme do koga će to sve i doći.

 

Za Vidovdan preveo Branko Filipović

Izvor: http://www.silverdoctors.com/gold/gold-news/financial-collapse-warning-hell-on-earth-jim-willie/more-76979

Podelite:

1 komentar

  1. Mala dobronamerna primedba na prevod: popi se na srpskom zove mak, a bilion ne postoji, već milijarda. Smatram da je neprevođenje i nakaradnost jezika prepunog nekritički usvojenim tuđicama deo procesa zaglupljivanja i obezličenja naroda, a kao takav, u sklopu trovanja društava o kom je reč u članku. Zato je ulaganje malo truda na ovaj i druge načine u stvari odbijanje da se dobrovoljno doprinosi onome o čemu piše u članku.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here